Metsäveroilmoituksen teko vaikuttaa verotukseesi

Vinkit metsäveroilmoituksen ja arvonlisäveroilmoituksen tekemiseen

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Vuosi vaihtui, joten nyt on aika suunnata katse vielä hetkeksi menneeseen vuoteen. Miten viime vuosi meni metsätaloudessa? Metsänomistajan yksi velvollisuuksista on metsäveroilmoituksen sekä arvonlisäveroilmoituksen teko, jos olet metsätaloudesta arvonlisäverovelvollinen. Selviät tästä kyllä, kun käydään yhdessä läpi asiat, jotka on otettava huomioon.

Vaikka voi tuntua, että metsän omistaminen on oma erillinen juttunsa muusta taloudestasi, niin tuo ei pidä paikkaansa. Metsätalouden tulos – oli se sitten positiivinen tai negatiivinen, siirtyy sinun omaan henkilökohtaiseen verotukseesi. Ei siis ole ihan sama, miltä se näyttää, vaan se vaikuttaa yhtenä osana verotukseesi ja sitä kautta suoraan talouteesi.

Kenen pitää tehdä metsäveroilmoitus?

Jokainen, joka on omistanut verovuonna metsää ja jolla on ollut metsätalouden tuloja tai menoja tai varauksiin ja metsävähennyksiin liittyviä tietoja ilmoitettavaksi, on velvollinen tekemään metsäveroilmoituksen. Tämä koskee yksityistä metsänomistajaa, yhdessä puolisonsa kanssa metsää omistavia sekä kuolinpesiä ja metsäyhtymiä. 

Näissä tapauksissa tehdään kaikissa kuitenkin vain yksi metsäveroilmoitus. Kuolinpesän ja metsäyhtymän puolesta tehdään myös yksi metsäveroilmoitus, eivätkä kaikki osalliset tee omia ilmoituksiaan. Mikäli puolisoilla on myös heidän yksin omistamia metsiä, voi olla tarpeen, että kumpikin tekee omat metsäveroilmoituksensa omista yksin omistamista metsistään ja yhteisesti omistetusta metsästä tehdään sitten yhteinen ilmoitus.

Metsä- ja arvonlisäveroilmoituksen tekemisen aikataulut

Metsäveroilmoituksen tekemiseen löytyy selkeät ohjeet verottajan sivuilta. Yleisesti metsäveroilmoitus on tehtävä helmikuun loppuun mennessä. Virallinen määräpäivä voi hieman muuttua vuosittain kalenterin mukaan. Siihen vaikuttaa myös se, harjoitatko maatalouselinkeinoa tai muuta yritystoimintaa tai muut henkilökohtaiseen verotukseesi liittyvät asiat. 

Jos olet vuoden aikana omistanut metsää, saat metsäveroilmoituspaperit postitse. Veroilmoitus suositellaan kuitenkin tehtäväksi sähköisesti OmaVero-palvelussa. 

Arvonlisäveroilmoituksen teko on huolehdittava oma-aloitteisesti helmikuun loppuun mennessä. Siinäkin voi virallinen päivämäärä muuttua helmikuun viimeisen osuessa viikonvaihteelle. Huomaa se, että arvonlisäveroilmoituksesta ei tule postitse mitään lomaketta eikä muistutusta!

Näin valmistaudut metsäveroilmoituksen täyttämiseen

Kaiva kaikki kuluneen vuoden metsätalouteen liittyvät kuitit esiin, jotta pääset täyttämään metsäveroilmoitusta. Metsätalouden raha-asiat ja veroilmoituksen täyttö vaikuttavat talouteesi! -jutussa on käsitelty, mitä kaikkea tuloja ja menoja metsäveroilmoitukseen sisällytetään. Kannattaa lukea tuo juttu ensin ja etsiä sitten ne kuitit.

Edellisen vuoden muistiinpanoista löydät, mitä kaikkea olet silloin kirjannut tuloina ja kuluina. Tuo voi helpottaa nyt kuittien etsimistä, kun tiedät, mitä kaikkea etsiä. Toki hyvä ratkaisu olisi jo vuoden aikana kerätä kaikki metsäverotukseen menevät kuitit yhteen paikkaan valmiiksi. Silloin säästyisit tuolta etsinnältä.

Myös edellisen vuoden metsäveroilmoitus kannattaa kaivaa esiin. Sieltä löytyy tiedot mm. metsävähennyksestä, poistoista sekä mahdollisista tehdyistä varauksista. 

Muista myös se, että arvonlisäverovelvollisena metsänomistajana kirjaat tulot ja menot ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverot kirjataan sitten erilliseen arvonlisäveroilmoitukseen, jota käydää myöhemmin tässä jutussa.

Metsäveroilmoitus suositellaan tekemään OmaVero-palvelussa. Toki ilmoituksen voi edelleen tehdä paperisella 2C -lomakkeella. Silloin sinun on huolehdittava, että veroilmoitus on perillä verottajalla määräpäivään mennessä. Enää ei riitä, että olet vienyt sen postiin määräpäivänä.

Metsäveroilmoituksen täyttäminen kohta kohdalta

Selvin asia varmaan on, että puunmyyntitulot kirjataan veroilmoitukseen.  Ne on eritelty pystykauppoihin, hankintakauppoihin sekä poltto- ja joulupuukauppoihin. Hankintakauppoihin sekä poltto- ja joulupuukauppoihin liittyen voit vähentää työn arvon. Näistä tulee tehdä erittely, kuka on tehnyt, mitä ja minkä verran. 

Muista ilmoittaa myös mahdollisesti saamasi vakuutuskorvaukset, hirvivahinkokorvaukset sekä metsätalouden tuet, kuten esimerkiksi Kemera-tuki. Nämä on kaikki veronalaista tuloa metsänomistajalle.

Metsävähennysoikeus on 60% vastikkeellisesti tehtyjen metsätilakauppojen hinnasta. Tästä metsänomistajan on itse pidettävä kirjaa metsäveroilmoituksella. Tarkemmin metsävähennyksen muodostumisesta voit lukea Metsäkeskuksen sivuilta. Metsävähennystä voit käyttää korkeintaan 60% metsätalouden pääomatulosta vuodessa, kuitenkin vähintään 1500,- 

Mikäli olet saanut enemmän puukauppatuloja kuin mitä sinulla on metsätaloudesta menoja ja tiedät, että tulevina vuosina on tulossa enemmän menoja kuin tuloja, voit tehdä menovarauksen. Menovaraus voi olla maksimissaan 15% verotettavasta metsätalouden tulosta. Tällä varauksella siirrät tuon osan tuloista verotettavaksi sinä vuonna, kun purat varauksen. 

Mikäli olet saanut vakuutus- tai vahingonkorvauksia metsätuhoista, voit tehdä tuhovarauksen saamastasi vakuutus- tai vahingonkorvauksesta. Tuhovaraus voi olla enintään tuhoutuneen metsän uudistamismenon suuruinen. Tämä varaus puretaan sitten silloin, kun uudistamismenot on maksettu.   

Varauksista on myös pidettävä kirjaa, paljonko on vielä tulouttamattomia varauksia. Niiden tulouttamiseen on takarajat ja on huolehdittava, että ne tulee tehtyä ajallaan. Takarajat riippuvat metsätilan sijainnista.

Sitten päästäänkin vuosimenoihin. Mikäli olet palkannut jonkun tekemään metsänhoitotöitä metsässäsi, saat vähentää palkkausmenot. 

Matkakuluihin kirjaat muistiinpanoihisi kirjaamiesi metsätalouteen liittyvien matkojen kulut – kilometrikorvaukset sekä mahdolliset päivärahat. Verottajan sivuilta löytyy syventävä vero-ohje Metsätalouden matkakustannuksista.

Muihin vuosimenoihin lasket käytännössä kaikki muut vuoden aikana maksamasi metsätalouden kulut. Niistä voit lukea enemmän Metsätalouden raha-asiat ja veroilmoituksen täyttö vaikuttavat talouteesi! -jutussa.

Poistoina voit vähentää sellaisten hankintojen kulut, joiden oletettu käyttöaika on vähintään kolme vuotta. Näitä voivat olla vaikkapa moottori- ja raivaussaha. Enintään 600,- hintaiset hankinnat voidaan vähentää vuosimenonissa vuoden 2021 verotuksessa. Muita poistojen kautta vähennettäviä ovat rakennukset, metsäteihin ja metsien ojitukseen liittyvä menot. 

Kun nämä on saatu kaikki kirjattua metsäveroilmoitukselle, päästään laskemaan, ollaanko plussalla vai miinuksella. Mikäli tuloja on enemmän kuin menoja, syntyy puhdasta pääomatuloa. Mikäli taas menoja on enemmän kuin tuloja, lopputulos on tappiollinen pääomatulo. Verottaja siirtää sitten tuon omaan henkilökohtaiseen verotukseesi ennen lopullisen verotuksesi tekemistä.

Tässä oli yksinkertaistettuna metsäveroilmoituksen teko. Useimmilla tämä on näin yksinkertainen juttu. On joitakin lisäjuttuja, esimerkiksi mahdollinen metsälahjavähennys, mutta ne koskevat sen verran pientä osaa metsänomistajia, että en näitä kaikkea voi tässä ruveta avaamaan. Näihin erikoistapauksiin löytyy apua sekä verottajan sivuilta että vaikkapa metsänhoitoyhdistyksestä.

Arvonlisäveroilmoituksen täyttö on todella yksinkertainen juttu

Arvonlisäveroilmoitus suositellaan myös tekemään OmaVerossa. Verottajalla on selkeät ohjeet metsänomistajalle arvonlisäveroilmoituksen täyttämisestä.

Mikäli olet saanut metsätalouden tuloja verovuonna, tarkista saamasi myyntitilitys. Mikäli olet ollut arvonlisäverovelvollinen jo aiemmin tai jos kauppasumma on ylittänyt 15 000,- (vuonna 2021), on myyjä lisännyt kauppasummaan 24% arvonlisäveron. 

Laske kaikista myyntitilityskuiteista arvonlisäverot yhteen. Ne kirjaat arvonlisäveroilmoitukseen yhtenä summana “Vero kotimaan myynneistä verokannoittain” ja 24% alvin kohtaan.

Sitten laske kaikista vuoden aikana maksamistasi metsätalouden menotositteista arvonlisäverot yhteen. Ne kirjaat “Vähennettävä vero”. 

Tämän lisäksi täytä vielä lisätietoja antavan henkilön yhteystiedot ja lähetä lomake. Todella yksinkertainen juttu. 

Mikäli metsätalouden tuloista saamasi arvonlisäverot on isommat kuin menoista maksamasi, tilität sitten tuon erotuksen verottajalle tuon lomakkeen lähetyksen jälkeen saamilla maksuohjeilla. 

Mikäli taas ole menoissasi maksanut enemmän arvonlisäveroa kuin olet niitä saanut metsätalouden tuloissa, saat verottajalta palautuksena tuon erotuksen määrän. Vuonna, jolloin sinulla ei ole ollut metsätaloudesta tuloja lainkaan, saat kaikki maksamasi arvonlisävero takaisin. Käytännössähän tuo tarkoittaa sitä, että saat 24% alennuksen arvonlisäverollisista hankinnoistasi. Melkoinen etu siis todella pienellä vaivalla. 

Metsänomistajan arvonlisäverovelvollisuudesta voit lukea lisää Miksi metsänomistajan kannattaa hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi -jutusta.

Toivottavasti nämä vinkit helpottivat tuskaasi tuon vuosittaisen pakollisen byrokratian kanssa. Verottajakin on parantanut sivujaan viime vuosina paljon ja siellä on selkeitä ohjeita kuvakaappauksien kera ilmoitusten tekemiseen. Kun sinulla on kaikki kuitit tallessa sekä tuloista että menoista ja edellisen vuoden metsäveroilmoitus tallessa, olet jo voiton puolella.

Jos kuitenkin tuntuu, että et itse selviä tai jostain syystä et halua perehtyä näiden veroilmoitusten tekemiseen, niin apua löytyy. Metsänhoitoyhdistyksistä tai muilta paikallisilta metsäpalveluyrityksiltä voit kysyä apua ilmoitusten täyttämiseen. Myös monessa tilitoimistossa on kirjanpitäjiä, jotka tekevät myös metsäveroilmoituksia. Ja isoilla puunostajilla on jonkinlainen metsäveropalvelu. 

Suosittelen kuitenkin tutustumaan itse metsäverotuksen tekemiseen. Siinä saa kyllä omalle ajalleen ihan hyvän hinnan, kun tekee itse nuo ilmoitukset.

 

metsäisin terveisin

-Outi-

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin