Tukkipuita pinolla.

Viisi vinkkiä, miten voit vertailla puukauppatarjouksia

Puukauppatarjousten vertailu on yhtä helppoa kuin vakuutustarjoustenkin vertailu. Yhtä yhtenäistä mallia ei ole. Jokainen puukauppatarjous on yksilöllinen ja puun ostajat käyttävät omia tarjouspohjiaan ja painottavat omia asioitaan tarjouksissa. Mietit nyt varmaan, että voiko niitä itse sitten vertaillakaan. Pohdit, millaisia asioita pitää ottaa huomioon ja miten sen vertailun voi edes tehdä. Asiantuntijoita voi käyttää apuna, mutta perehtymällä asioihin, metsänomistaja voi itsekin vertailun tehdä.

Tiedä, millaista puustoa olet myymässä

Ennen kuin rupeat tarjouksiin perehtymään, tarkista, mitä olet myymässä. Puunmyyntisuunnitelmasta pitäisi selvitä, mitä puulajeja on tarkoitus hakata ja kuinka suurelta alueelta. Jos puunmyyntisuunnitelma on tehty voimassa olevan metsäsuunnitelman pohjalta, tieto löytyy hyvin sieltä. Metsäsuunnitelmaa olen käsitellyt blogikirjoituksessani Mihin metsäsuunnitelmaa voidaan käyttää?

Hakattavien puiden koolla on myös merkitystä. Ovatko ne jo isoja puita, joista saa katkottua kaksi tai kolme osaa tukkipuiksi? Vai ovatko ne vielä pienempää puustoa, josta tulee pääasiassa kuitupuuta? Merkittävä tieto on se, kuinka paljon arvioidaan kaadettavasta puustosta tulevan tukkipuuta kuitupuuhun verrattuna.

Myös puuston laatu vaikuttaa siihen, paljonko puusta voi päätyä tukkipuiksi. Jos puusto on vinkuraa, pahasti oksaista tai mahdollisesti jo juurikäävän lahottamaa, on saatavan tukkipuun osuus pienempi kuin vastaavasta määrästä parempilaatuista puuta.

Hinnoissa on myös eroa siinä, onko kyseessä päätehakkuu, jolloin lähes kaikki puut kaadetaan vai harvennushakkuu, jolloin puita kaadetaan varoen pystyyn jäävien puiden välistä. 

Tarkista ostajan mitta- ja laatuvaatimukset

Eri puun ostajilla on erilaisia mitta- ja laatuvaatimuksia ostettavalle puulle. Vaikka tietyt vakiomitat on kaikilla käytössä, niin ostajakohtaisesti on eroa. Joku ostaja käyttää myös niin sanottua pikkutukkia, jonka halkaisija eli läpimitta on pienempi kuin tavallisen tukin. Tästä on etua varsinkin harvennushakkuissa, joissa kaadettavat puuta on usein pienempiä kuin päätehakkuissa. Tukkipuun hinta on merkittävästi isompi kuin kuitupuun. Kun voidaan enemmän katkoa tukiksi, se vaikuttaa heti metsänomistajan tilipussiin.

Myös tukkien minimihalkaisijassa on eroa ostajien välillä. Parin sentinkin ero minimissä mahdollistaa sen, että isompi osuus puusta saadaan tukkipuuksi. 

Laatuvaatimuksissa voi myös olla eroja. Jollakin on tiukemmat vaatimukset puiden suoruuden tai oksaisuuden suhteen kuin toisilla. Nuo riippuvat paljon siitä käyttötarkoituksesta, mihin ostaja on puita ostamassa.

Mikäli metsässäsi on erikoispuulajeja tai erityisen hyvälaatuista suoraa pitkää tavaraa, kannattaa myös tarkistaa, onko ostajan hintalistalla näitä. Pylväspuita esimerkiksi ei kaikki osta, mutta ne, jotka ostavat, maksavat niistä hyvin. 

Älä tuijota pelkkiä kuutiohintoja, tee karkea laskelma

Helposti tulee tehtyä hätäisiä johtopäätöksiä, jos toinen puunostaja tarjoaa pari euroa kuutiolta enemmän jostain puutavaralajista kuin toinen. Jos metsästäsi on kuitenkin tulossa enemmän jotain toista puutavaralajia, niin ei tuolla paremmalla hinnalla ole merkitystä. Tämän takia on tärkeä tietää, mitä on myymässä.

Kun tiedät arvion, mitä puutavaralajeja ja minkä verran eri puulajeista on tulossa, voit tehdä karkean laskelman siitä, mitä eri ostajien tarjous sinulle toisi. Hyvä on tehdä vaikka exceliin taulukko, johon laittaa arviomäärät, paljonko mitäkin puuta on tulossa: kuusitukki, kuusikuitu, mäntytukki, mäntykuitu, koivutukki, koivukuitu… Kovin pieniä määriä olevia puutavaralajeja ei kannata laskelmaan sisällyttää, ettei siitä tule kovin monimutkaista.

Tarkista, mitä kaikkea puukauppatarjous sisältää

Tarjoukset kannattaa myös lukea tarkkaan muiden asioiden ja ehtojen osalta. Onko puunostajalla jotain kanta-asiakasetuja tai jäsenyyteen perustuvia etuja puunmyyjälle? Tuovatko ne lisäeuroja ostohintoihin? Vai sitovatko ne puun myyjän jollain tavalla ostajaan joksikin aikaa? Käy nuo huolellisesti läpi ja mieti, mitä ne tarkoittavat sinun kohdallasi.

Sisältyykö tarjoushintoihin mahdollisesti tarvittava kantokäsittely vai veloittaako ostaja sen hinnan erikseen myyjältä? Ennakkoraivaustarve hakkuualueella on tarkistettava ja sovittava, hoitaako metsänomistaja sen vai puun ostaja. Jos puunostaja hoitaa sen, miten se kulu näkyy puukaupassa? 

Mahdollista on myös sopia jo puukauppakirjaa tehtäessä metsän uudistamiskuluista, jos haluat antaa sen puunostajan tehtäväksi. Silloin on hyvä tietää maanmuokkauksen ja istutuksen hinnat taimineen. Tarkista hintataso noiden töiden osalta myös muualta, jotta osaat arvoida, kannattaako se sisällyttää tuohon puukauppaan.

Kysy tietoa ostajien työnjäljestä ja toiminnasta

Vaikka kaikki metsässä toimivat alan ammattilaiset haluavat tehdä mahdollisimman laadukasta jälkeä, on jokaisella omanlaisensa työnjälki. Eri puunostajilla on erilaisia sopimuksia metsäkoneyrittäjien kanssa. Jotkut ovat suoraan puunostajien palkkalistoilla, jotkut tekevät töitä aliurakoitsijoina. Erilaiset sopimukset ja yhtiökohtaiset määräykset ja ohjeet töiden toteuttamisesta voivat vaikuttaa siihen, miten töitä metsässä tehdään. 

Myös omat toiveesi hakkuiden toteuttamisesta sekä tiedon kulkemisesta ja viestinnästä koko prosessin aikana on hyvä pohtia. Onko kyseisillä toimijoilla kokemusta sellaisista hakkuutavoista, joita haluat metsässäsi käytettävän? Onko metsäsi sertifioitu metsäsertifikaateilla ja tuovatko ne jotain vaatimuksia metsässä toimijoille? Metsäsertifikaateista voi lukea lisää Mikä on metsäsertifikaatti? -artikkelista.

Suosittelen kysymään muilta metsänomistajilta tai vaikka metsänhoitoyhdistyksestä tai muilta metsäpalveluyrittäjiltä kokemuksia eri puunostajatahojen kanssa toimimisesta. Millaista jälkeä metsään jää? Miten metsänomistajan toiveet on toteutuneet? Miten viestintä on hoitunut? 

Sinä päätät, kenelle myyt

Kuten huomaat, ei tarjousten vertailu ole pelkästään euromääriin katsomista. Tärkeää on, että tiedät, mitä olet myymässä. Osaat lukea tarjouksista, mitä sinulla myynnissä olevista puista ja puulajeista maksetaan. Osaat tehdä karkean laskelman, mikä olisi lopputulos. Ymmärrät myös muut kokonaisuuteen vaikuttavat asiat. Ja tunnet voivasi luottaa puunostajan toteuttavan sinun metsäsi hakkuut toivomallasi tavalla. 

Mikäli tunnet epävarmuutta tässä, pyydä apua alan ammattilaisilta. Esimerkiksi metsänhoitoyhdistyksissä tehdään näitä tarjousten kilpailutuksia ja vertailuja työkseen ja heillä on vankka kokemuspohjainen tieto pitkältä ajalta näistä asioista. Pyydä, että he käyvät kanssasi nämä läpi niin, että ymmärrät. Sinä joka tapauksessa teet viime kädessä sen päätöksen, kenelle puusi myyt. 

 

Onnistuneita puukauppoja toivottaen

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.