Hämmentynyt metsänomistaja

Millaista apua tarvitset metsäasioissa?

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Apua saa, kun pyytää. Mutta entä jos ei tiedä, millaista apua tarvitsee? Silloin on vaikea pyytää apua. Ja jos ei tiedä, millaista apua tarvitsee, ei voi tietää sitäkään, mistä sitä apua kannattaisi hakea.

Tämä pätee hyvin myös metsäasioissa. Metsäalalla on paljon toimijoita, joilla on erilaisia toimenkuvia. Yksi ostaa puuta ja tekee puukauppaa. Toinen valvoo, että lakisääteiset asiat tulee tehtyä ja tekee päätöksiä tukiaisoista. Kolmas on metsäkoneyrittäjä, joka tekee hakkuita. Metsäkoneyrittäjältä on turha kysyä puukaupoista. Samoin tukiaisoiden kanssa työskentelevältä puunkaadosta. 

Jotta tietäisit, kenen puoleen kääntyä, on sinun ensin tiedettävä, millaisiin asioihin apua tarvitset. Onko se kenties käytännön metsurin työt vai puukauppatarjousten vertailu? Miten sitten tiedät, millaista apua tarvitset?

Teetkö itse työt metsässä vai etsitkö tekijän niille?

Metsänomistaja voi tehdä metsässään paljonkin töitä. Myös suunnittelupuolella ja töiden valvonnassa on asioita, jotka voit metsänomistajana hoitaa itse tai ostaa palveluna. 

Varsinkin metsän kiertokulun alkupään töissä on paljon sellaista, mitä kannattaakin tehdä itse, jos vain on aikaa ja halua tehdä. Metsän kiertokululla tarkoitetaan metsän kasvun eri vaiheita. Kiertokulun alun töiksi lasketaan metsän uudistamiseen liittyviä töitä eli taimien istutusta tai siementen kylvämistä sekä taimikonhoidon eri töitä. 

Nuo työt voi hyvin opetella itse tekemään. Siinä saa samalla mukavaa ulkoilua ja näkee oman kätensä jäljen metsässä. Taimikon istutuksen voi tehdä vaikka perheen kanssa yhdessä, jolloin lapsetkin pääsevät hommiin. Se on kiva sitten seurata, missä vaiheessa taimet hujahtavat istuttajastaan ohi. 

Kaikilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta tehdä noitakaan töitä itse, jolloin on etsittävä metsuri tai muu metsäpalveluyrittäjä tekemään työ. Itse tehden säästyy toki säästyy ammattilaisen kirjoittamalta laskulta, mutta kannattaa myös miettiä oman ajan kustannus. Onko sinulla vapaa-ajallasi aikaa tehdä nuo vai joudutko ottamaan sen pois työajastasi? Kannattaa pohtia, onko sinulla aikaa ja mahdollisuutta tehdä nuo itse? Haluatko tehdä niitä?

Sitten taimet kasvavat nuoreksi metsäksi, jolloin työt siirtyvät jo raivaussahasta pikku hiljaa moottorisahalla tai pienemmällä metsäkoneella tehtäväksi ensi harvennukseksi. Puiden kasvaessa isommiksi varttuneemmaksi kasvatusmetsäksi ja lopulta päätehakkuuikäiseksi, työt ovat pääasiassa metsäkoneella tehtäviä harvennus- ja päätehakkuita.  

Usein ennen harvennuksia tarvitaan ennakkoraivausta, jolla helpotetaan harvennuksen tekevän metsäkoneenkuljettajan työtä. Ennakkoraivauksessa raivaussahalla kaadetaan harvennettavien puiden ympäriltä työtä haittaava vesakko ja pienet näreet pois. Ennakkoraivauksenkin metsänomistaja voi tehdä itse tai sen voi teettää metsurilla. 

Tästä eteenpäin työt vaativat usein jo sen verran enemmän ammattitaitoa tai järeämpiä koneita töihin, ettei monellakaan metsänomistajalla ole itsellään sellaisia. Sitä varten on metsäalan yrittäjiä – metsureita, metsäpalveluyrittäjiä ja metsäkoneyrittäjiä, joilta löytyy sekä ammattitaitoa, että tarvittavat koneet.

Metsätalouteen liittyy muutakin kuin metsässä tehtävä työ

Metsäasiat eivät ole pelkästään mukavia ulkona metsässä tehtäviä juttuja. Metsänomistukseen ja -hoitoon liittyy paljon erilaista byrokratiaa sekä suunnittelu- ja vaihtoehtojen pohdintatyötä.

Jotta tietäisit, mitä siellä metsässä pitäisi milloinkin tehdä, on työt suunniteltava. Suunnittelun pohjaksi tarvitset tietoa siitä, millaista metsä on nyt missäkin osissa metsätilaasi. Metsän kasvusta on melko tarkkaan tietoa, kuinka nopeasti se kasvaa missäkin vaiheessa. Kasvuun ja ammattilaisten vuosikymmenien kokemukseen perustuu metsänhoitosuositukset, joihin pohjautuen voi arvioida, milloin metsälle kannattaa tehdä jotain hoitotoimia. 

Metsäammattilaisen tekemä metsäsuunnitelma on hyvä pohja suunnittelulle. Se on kuin metsän käyttöohjekirja tai käsikirja. Olisi ihan hyödyllistä jokaiselta metsätilalla olla metsäsuunnitelma. Metsänomistajana sinä joka tapauksessa teet päätökset metsän hoitamisesta tai hoitamatta jättämisestä tai metsän suojelusta. Hyvä olisi, jos päätökset perustuisivat faktatietoon. Metsäsuunnitelman voi teettää vaikkapa paikallisella metsänhoitoyhdistyksellä. Tiesitkö muuten, että metsänhoitoyhdistykset ovat paikallisten metsänomistajajäsenien omistamia yhdistyksiä?

Sitten kun niitä hoitotöitä, joista jo tuossa aiemmin puhuttiin, ruvetaan pohtimaan, on hyvä tarkastaa, onko mahdollisesti jotain tukia saatavissa hoitotöihin. Esimerkkejä tuettavista töistä ovat taimikonhoito, nuoren metsän kunnostus, metsäteiden rakentaminen tai metsän terveyslannoitus. Tukien myöntämisessä on erilaisia vaatimuksia ja metsäammattilaiset osaavat arvioida, onko sinun mahdollista niitä saada. Metsänomistajana voit itse hyvin tehdä tukihakemukset tai sitten voit pyytää hakemuksen tekoon apua metsänhoitoydistyksestä tai Metsäkeskuksesta

Mikäli sinua kiinnostaa metsän suojelu, niin kannattaa ottaa yhteys Metsäkeskukseen. He tietävät erilaisista suojeluohjelmista ja vaatimuksista, joiden perusteella niihin otetaan metsiä mukaan. Metsänhoitoyhdistyksissäkin pitäisi olla noista myös aika hyvin tietoa.

Puukauppoihin liittyy monenlaista tekemistä – suunnitteluvaiheesta hakkuiden toteutusaikaan ja jälkitöihin. Noista löytyy vinkkejä maksuttomasta oppaastamme “10 vinkkiä onnistuneiden puukauppojen tekoon”. Voit hoitaa itse puukauppojen teon alusta loppuun, jos se tuntuu sinusta parhaalta ratkaisulta.

Moni metsänomistaja haluaa kuitenkin apua noihin, kun ei ole kokemusta puukauppojen teosta ja tuntuu, että vastassa on niin isoja pelureita ostajina, ettei luottamus itseen riitä asioista keskusteluun. Tällaisessa tilanteessa on hyvä pyytää apua vaikka metsänhoitoyhdistyksestä tai muulta metsäpalveluyritykseltä. Heillä on kokemusta puukauppojen teosta ja niissä avustamisesta, joten he tuntevat ostajien toimintatavat ja osaavat auttaa sinua niissä asioissa, joihin apua kaipaat.

Metsäverotus on oma juttunsa

Verottaja on myös kiinnostunut metsänomistajan metsätalouden tuloista ja menoista. Vaikka metsäveroilmoitus tehdään omana erillisenä veroilmoituksena, niin se vaikuttaa silti metsänomistajana sinun henkilökohtaiseen verotukseesi. 

Miltä näyttää metsätaloutesi vuosi -blogijutussa käydään läpi metsäverotusta. Siitä saat jo vinkkejä metsäveroilmoituksen tekemiseen sekä mahdollisesti arvonlisäverovelvollisuuteen. Metsäveroilmoitus ei ole monimutkainen täyttää. Kun itse täytin ensimmäistä kertaa tuota lomaketta, kyllä siinä meinasi mennä sormi suuhun. Itse kysyin neuvoja kokeneemmalta metsänomistajalta tuon täyttämiseen. Apua voi myös kysyä metsänhoitoyhdistyksestä tai vaikka tilitoimistosta, jossa on perehdytty metsäverotukseen.

Muutokset metsätilan omistussuhteissa

Osalle metsänomistajista metsä tulee perintönä. Siinä on omat juttunsa, mitkä on hyvä tietä ja mitkä pitää hoitaa ajallaan. Koska tuollainen tilanne ei montaa kertaa eteen tule, harvalla on kokemusta noiden asioiden hoitamisesta. Toisessa maksuttomassa oppaassamme “Mitä kuolinpesän osakkaan pitää tietää metsäasioista” on vinkkejä tuohon tilanteeseen. 

Omistusasioita voi olla hyvä pohtia myös ennen kuin metsänomistaja kuolee. Sukupolvenvaihdos kannattaa pohtia huolella ja ottaa erilaiset vaihtoehdot huomioon, jotta teette taloudellisesti fiksuja päätöksiä. Joskus voi olla viisasta siirtää metsätilan omistus metsäyhtymään tai liittää metsä yhteismetsään. Tai voi olla, että paras ratkaisu on metsätilan myynti. Kaikissa näissä on omat juttunsa huomioon otettavaksi ja selvitettäväksi. Ja vaikeusaste lisääntyy, kun mukana on enemmän kuin yksi perillinen tai tuleva perillinen. 

Tällaiset omaisuudenhoitoasiat vaativat ammattitaitoa. Lainsäädäntö voi muuttua, suositukset myös. Eri tilanteissa voi erilainen ratkaisu olla sekä taloudellisesti, että ihmisten ja metsän kannalta paras. Yksi ratkaisu sopii toisille, toinen toisille. Jotkut nauttivat siitä, kun yhdessä tehdään ja hoidetaan asioita. Toisaalla voi ihmissuhteet parantua kertaheitolla, kun saadaan metsäomaisuus siirrettyä jonkun henkilön hallintaan tai myytyä pois. Näissä ei kannata jäädä vuosikausiksi pyörittelemään ja tuskailemaan. Kannattaa ottaa asia esille, etsiä näihin asioihin perehtynyt ammattilainen ja hoitaa asia kuntoon.

Apua ja palvelua metsäasioissa saa, kun pyytää

Sait varmaan käsityksen siitä, että metsäasiat ovat aika laaja alue. Ei ne mitään mahdottomia ole hoitaa. Tavalliset ihmiset tekevät niiden kanssa töitä päivittäin. Sinun täytyy itse tietää, mitä asioita hoidat itse ja mihin asioihin apua kaipaat. Kun sen tiedät, on helpompi löytää oikea palveluntarjoaja.

Monessa asiassa voit myös pyytää konsultaatiota tai apua joihinkin osa-alueisiin. Tai sitten voit antaa kaiken palveluntarjoajan tehtäväksi. Niin sanottuja avaimet käteen -palveluja on kyllä tarjolla, jos se on sinun tarpeeseesi paras ratkaisu. 

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin