Metsänomistaja ihmettelemässä metsässä

Suunnittele metsäsi hoitotyöt vuosittain

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Kun lumi peittää suuressa osassa Suomea maan, on hyvä hetki ottaa aikaa ja suunnitella metsänhoitotyöt tulevalle vuodelle. Mitä töitä sinun metsässäsi on edessä? Tarvitseeko niihin jotenkin varautua? Suunnitteletko puukauppojen tekoa? Mihin tietoon perustat suunnittelusi? Mitä töitä voit ja haluat tehdä itse? Mihin tarvitset apua joltain metsäalan toimijalta? Mitä sinun pitäisi tietää tai opetella?

Paljon kysymyksiä tuli heti kättelyssä mieleen, mutta ei anneta tuon paljouden nyt häiritä. lähdetään käymään asia kerrallaan noita läpi. Hyvä suunnitelma auttaa sinua toteuttamaankin asiat vuoden aikana.

Mitä metsänhoitotöitä suunnittelet metsässäsi tehtäväksi seuraavan vuoden aikana?

Onko sinulla voimassa olevaa metsäsuunnitelmaa metsätilallesi? Metsäsuunnitelma on kuin käsikirja metsästäsi. Se kertoo millaista puustoa siellä on, tiedot puuston iästä ja koosta, maapohjasta ja puuston määrästä. Metsäsuunnitelmaan on myös kirjattu hoitotoimenpide- ja hakkuuehdotukset sen mukaisesti, miten metsänomistaja on halunnut asioita metsässään painottaa. 

Mihin metsäsuunnnitelmaa voidaan käyttää -jutusta voit lukea tarkemmin metsäsuunnitelmasta. Suosittelen teettämään metsäsuunnitelman, jos sinulla ei sellaista vielä ole. Suunnitelman voi tilata vaikka metsänhoitoyhdistyksestä tai joltain muulta metsäpalveluntuottajalta, joka tekee metsäsuunnitelmia.

Ellei sinulla ole metsäsuunnitelmaa, johon voisit suunnitelmasi perustaa, niin onko sinulla muuten ajatukset selkeänä hoitotarpeista? Niitä kannattaa nyt pysähtyä miettimään vaikka metsaan.fi -palvelun äärellä. Tai, jos olet metsänhoitoyhdistyksen jäsen, tarkista Oma Metsä -palvelu. Niistä löydät perustiedot omista metsätiloistasi sekä valtakunnallisen laserkeilauksen kautta tullutta tietoa. Kumpikin palvelu on kuitenkin vain suuntaa antava, eikä tietojen pohjalta suoraan kannata tehdä päätöksiä. Aina suositellaan käymään metsässä tekemässä tarkistusmittaukset ja varmistukset tuon palvelun tietojen paikkansapitävyydestä.

Näet kuitenkin palveluista tilasi kartan ja jonkinlaisen kuviojaon sekä alustavat tiedot ja hoitoehdotukset. Voit tehdä alustavan suunnitelman ja käydä sitten metsässäsi katsomassa, ovatko suunnitelmat hyvät toteutettavaksi.

Pakolliset työt metsässä - vain metsän uudistaminen on pakko

Metsänomistajalla ei pakollisia töitä ole paljoa, mutta metsän uudistamisvelvollisuus on. Mikäli metsässäsi on tehty päätehakkuut, joiden pinta-ala on isompi kuin 0,3 hehtaaria, sinun velvollisuutesi on huolehtia, että se uudistetaan. Uudistaminen tarkoittaa sitä, että varmistat uuden riittävän tiheän metsän syntymisen määräajan puitteissa tuolle aukolle.

Uudistamisen voi tehdä istuttamalla, kylvämällä tai luontaisen uudistamisen kautta. Sopivan uudistamismenetelmän valintaan vaikuttaa metsän maapohja ja sen rehevyys. 

Uudistaminen kannattaa tehdä mahdollisimman nopeasti hakkuiden jälkeen, jotta heinikko ja vatukko ei ehdi nousemaan ja hankaloittamaan uudistamista ja taimien kasvuun lähtöä. Vuoden, kahden viive voi jo hidastaa alkuun lähtöä.

Hoida taimikonhoitotyöt ajallaan

Mikäli olet uudistanut metsää, niin huolehdi taimistasi! Ne ovat pieniä heiveröisiä puun alkuja, jotka joutuvat melkoiseen kilpailuun ruohojen, vatukon ja lehtipuuvesakon keskellä. Ne kaipaavat apuasi selvitäkseen ensimmäisistä vuosista. 

Varhaishoito vähentää taimien taistelua muun kasvuston kanssa ja varmistaa, etteivät taimet kuole tai vioitu muun muiden kasvien alla tai lumen painaessa niitä taimien päälle. Tämä on helppo ja kustannuksia säästävä työ metsänomistajalle itselleen. Samalla tulee varmistettua, että taimia on riittävästi, eikä ole tarvetta täydennysistutukselle.

Myöhemmät taimikonhoitotyöt nopeuttavat taimien kasvua, vähentävät kilpailua valosta, vedestä ja ravinteista, parantaa parhaiden taimien kasvumahdollisuuksia. Ne myös vähentävät tuhoriskejä sekä parantavat myöhemmin tehtävien harvennusten tuottoa ja alentavat niiden kustannuksia.

Miten eri hoitotöihin pitäisi varautua?

Mikäli edessä on taimien istutus, pitää taimet tilata ajoissa. Kun hoidat tilauksen ajoissa, saat sellaisia taimia kuin haluat ja silloin, kun haluat. Mieti myös, teetkö istutustyön itse tai omalla talkooporukalla vai tilaatko työn joltain.

Taimikonhoitotyöt, perkaukset ja raivaukset voit tehdä itse, jos sinulla on aikaa ja intoa tehdä niitä. Hanki silloin itsellesi sopiva raivaussaha sekä turvavarusteet. Työn teettämiseksi myös tilaus kannattaa tehdä ajoissa. Silloin metsurilla tai metsäpalveluyrittäjällä, jolta sen tilaat, on aikaa järjestellä työnsä mahdollisimman järkevästi. Hyvillä metsureilla myös riittää töitä, joten et välttämättä saa työlle tekijää, jos olet viime tipassa asialla. Silloin työ voi pahimmillaan siirtyä seuraavaan vuoteen.

Sitten puhutaankin jo isommista töistä. Hakkuut, joissa tarvitaan metsäkonetta ja puut myydään jollekin, vaativat jo vähän isomman prosessin kaikkineen. Koko puukauppaprosessi vaatii jo pidemmän ajan, jotta kaikki asiat hoituvat. Lue Mitä minun pitää tietää tehdäkseni puukaupat? – jutusta enemmän puukauppojen tekemisestä.

Ennen hakkuiden toteuttamista usein tarvitaan hakattavilla kuvioilla ennakkoraivaus, jotta metsäkoneenkuljettaja näkee paremmin puuston juurelle ja pystyy tekemään parempia päätöksiä jätettävien ja kaadettavien puiden kanssa. Ennakkoraivauksen voi tehdä vuotta, kahta ennen kuin itse metsäkoneet tulevat paikalle. 

Ennakkoraivaukselle parhaita aikoja ovat kevät ennen kuin puustoon tulee lehti tai sitten syksyllä, kun lehdet jo alkavat pudota. Myös sää on silloin raivaamiselle mukavampi, kun ei ole niin kuuma tai hyttyset ja hirvikärpäset eivät ole niin riesana.

Ennakkoraivauksen voit tehdä itse, jos perehdyt hieman siihen, mitä kannattaa raivata ja mitä jättää. Voit myös itse teettää sen jollain metsurilla. Joskus ennakkoraivaus jätetään puunostajan teetettäväksi.

Muista tarkistusmatka metsään

Vaikka et mitään muuta metsässä tekisikään, niin tee ainakin kerran vuodessa tarkistusmatka metsääsi. Käy katsomassa, miten metsä voi. Onko siellä kaikki hyvin? Ettei ole tapahtunut mitään myrsky- tai lumituhoja tai myyrätuhoja. Kirjanpainajankin suhteen on hyvä olla tarkkana eteläisen Suomen kuusikoissa. Tarkista myös, että taimikot voivat hyvin. 

Joskus on hauska vain kierrellä metsässä katsomassa, miltä siellä näyttää. Voit nauttia puhtaasta ilmasta, nähdä, kuinka puusto on kasvanut edellisestä käyntikerrasta, mahdollisesti nähdä jotain eläinten jälkiä ja eläimiäkin. Nauti! 

Huolehdi myös raha-asioista

Muista laittaa metsään ja sen hoitoon liittyvät kuitit talteen metsäverotusta varten. Sen tekoaika on helmikuussa. Vuoden aikana kannattaa kuitit laittaa johonkin tiettyyn paikkaan talteen, jotta ne on sitten helposti löydettävissä. Blogista löytyy Vinkit metsäveroilmoituksen tekoon.

Metsänhoitotöitä suunnitellessa on myös muistettava varautua niiden kustannuksiin. Itse tekemällä voit säästää kustannuksissa, mutta aina kaikilla ei ole mahdollisuutta itse tehdä töitä. Myös kunnolliset työvälineet ja varusteet maksavat. Ja turvavarusteissa ei kannata säästää, koska siinä on kyse omasta itsestäsi ja sinun turvallisuudesta.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Kun teet lopputalvesta – alku keväästä suunnnitelmat koko vuodeksi, on helppo sitten laittaa pyörät pyörimään. Tehdä tarvittavat tilaukset. Suunnitella omien töiden aikataulut ja hankkia tarvittavia varusteita sekä mahdollisesti opetella vielä tarvittavia asioita. 

Kun suunnitelmat on valmiina, voit halutessasi myös keskustella niistä metsäalan ammattilaisten kanssa ja pohtia vaihtoehtoja. Vievätkö ne metsääsi siihen suuntaan, jollaisena haluat sen nähdä viiden, kymmenen tai vaikka parin kymmenen vuoden päästä.

 

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin