Puhutko metsää vai tarvitsetko tulkkia?

Moni aloitteleva tai tuore metsänomistaja on hämillään metsäalan sanaston kanssa. Asiat tuntuvat vaikeilta, kun ei ymmärrä terminologiaa. En itsekään alkuun ymmärtänyt mistä puhuttiin tai mitä luin, kun koitin etsiä tietoa metsäasioista.

Tehdäänpä nyt pieni testi. Lue seuraavat tekstit:

“Taimikonharvennuksen ansiosta puiden pituuskasvu ja järeytyminen jatkuu nopeana ja ensiharvennushakkuun taloudellinen kannattavuus paranee merkittävästi.”

“Taloudelliseen tuottoon tähdättäessä metsässä toteutetaan tuloja tuovia hakkuita ja menoja vaativia hoitotoimia. Paras tulos saavutetaan, kun työt toteutetaan välttäen puuston ylitiheyttä ja yli-ikäisyyttä. Hoidetussa metsässä marjatkin viihtyvät. Toinen ääripää on jättää metsä elämään omaa elämäänsä.”

Mitä ajatuksia tekstit sinussa herättivät? Ymmärsitkö tekstin sanoman? Ymmärsitkö kaiken vai vaan suurin piirtein sinne päin, mistä puhuttiin?

Entä sitten nämä:

“Usein taimikko kasvaa liian tiheänä. Silloin taimet eivät mahdu kasvamaan kunnolla, eikä niille kaikille riitä kunnolla valoa ja ravinteita. Taimikonhoidossa poistetaan liian tiheässä kasvavia taimia. Taimikonhoidolla parannetaan kasvamaan jätettyjen taimien kasvumahdollisuuksia. Hyvin kasvavasta taimikosta saadaan tuloja jo ensiharvennukselta eli silloin, kun puut ovat kasvaneet sen kokoisiksi, että ne käyvät teollisuuden raaka-aineeksi. Ensiharvennuksella tehdään jälleen tilaa parhaille puille jatkaa kasvuaan ja huonompilaatuisia tai liian tiheässä kasvavia poistetaan eli harvennetaan.”

“Jotta metsästä voi saada tuottoa ja tuloja, siellä täytyy tehdä metsänhoitotöitä. Metsänhoitotöillä parannetaan parhaiden puiden kasvumahdollisuuksia. Toki metsänhoitotyöt maksavat tai metsänomistaja käyttää niiden tekemiseen omaa aikaansa. Tuloja tulee sitten, kun puuta myydään ja metsää hakataan. Paras taloudellinen tulos saadaan, kun metsänhoitotyöt ajoitetaan oikein metsän kasvun suhteen. Liian tiheänä kasvavassa metsässä kasvu hidastuu, kun puut joutuvat enemmän kilpailemaan keskenään valosta ja ravinteista. Jossain vaiheessa puut myös ikääntyvät ja niiden kasvu alkaa hidastua. Taloudellisesti järkevintä on tehdä hakkuut, kun kasvu alkaa hidastumaan. Kun metsä on hoidettu hyvin, aluskasvillisuus voi siellä hyvin. Myös marjat ja sienet kasvavat hyvin. Mikäli ei halua taloudellisesti hyötyä metsästään ja varmistaa sen arvon säilymistä, voi sen jättää hoitamatta ja elämään omaa elämäänsä.”

Mitä nyt tuumaat? Ymmärsitkö tekstin sanoman? Ymmärsitkö kaiken vai vaan suurin piirtein sinne päin, mistä puhuttiin?

Ensimmäiset kappaleet olivat parin metsäalan toimijan tekstiä. Jälkimmäiset meidän omaa tekstiä, jossa pyrimme selittämään termejä ja kertomaan asioista niin, että kuka tahansa ne ymmärtäisi. Olivathan nuo ekatkin tekstit selkeitä, jos tietää, mistä puhutaan. Mutta jos aihealue on vierasta, voi tekstien sanoma jäädä ymmärtämättä. 

Tämän kieliongelman kanssa tuskailimme itse pitkään ennen kuin aloimme ymmärtää alan sanastoa. Tätä varten perustimme yrityksemme ja teemme nyt verkkokursseja aloitteleville metsänomistajille. Pyrimme selkojärkeistämään metsäalaa niin, että jokainen metsänomistaja pääsisi jyvälle, mistä metsäasioissa puhutaan. 

Arvostamme metsäalan ammattilaisia kovasti ja pyrimme omalla työllämme myös helpottamaan heidän työtään. Kuitenkin, kuten monella muullakin ammattiryhmällä, metsäalan ammattilaisilla on oma slanginsa, jota alan ulkopuolelta tulevat eivät välttämättä ymmärrä. Metsäalan ammattilaisille sanasto on niin itsestään selvää, että he eivät aina tule ajatelleeksi, ettei se ole kaikille selvää. Vastaavasti joskus on vaikea ymmärtää, mitä lääkäri selittää vastaanotollaan tai puhelinmyyjä uutta mallia esitellessään. Tarvittaisiin tulkki paikalle selventämään asiaa.

Metsänomistaja voi kuitenkin olla kuka tahansa ihan tavallinen ihminen, jolla ei ole metsäalan aiempaa tuntemusta ja jolle sanasto voi olla täysin vierasta. Metsä on hänelle alue, jossa on paljon puita, kasveja ja eläimiä. Koulussa on käyty biologian tunnilla peruspuulajit ja yhteyttäminen. Havumetsävyöhyke on saattanut jäädä mieleen, mutta metsän kiertokulku onkin sitten jo oudompi asia. Miten siemenestä kasvaa taimi, pienestä taimesta puu, joka lopulta on iso järeä tukkipuu. Ja miten metsää voisi hoitaa tai sen kasvamista auttaa – se onkin sitten jo useimmille ihan vieras juttu. Kun sitten ruvetaan puhumaan hiilinieluista ja avohakkuista ja media vielä nostaa mustavalkoisesti dramatisoiden niitä esille, putoaa moni ymmärryksen kelkasta tykkänään.

Me lähdetään puhumaan metsäasioista ihan perusteista lähtien. Opetellaan sanastoa ja ihmetellään yhdessä, mitä ne motit ja pottiputket sekä harvennukset ja hakkuut tarkoittavat. Samalla mietitään, mitä ne merkitsevät metsänomistajalle ja hänen metsälleen.

Oli sitten kyse pienemmästä tai isommasta metsätilasta, niin aina kyse on useamman tuhannen, kymmenentuhannen tai sadantuhannen euron omaisuudesta. Monelle tuo on iso omaisuuserä ja siitä kannattaa pitää hyvä huoli. Ja huolen pitämiseksi kannattaa hieman perehtyä alaan.

Uskomme voivamme auttaa myös sinua perehtymään metsäasioihin. Teemme parhaamme tarjotaksemme sinulle selkojärkistä materiaalia ja paljon vinkkejä, joiden avulla pääset eteenpäin ja löydät tarvitsemasi metsäalan toimijat. Seuraa tätä blogiamme, liity uutiskirjeemme tilaajaksi ja seuraa meitä somessa – sekä Facebookissa että Instagramissa löytyy Puusta Puuhun – tilit.

terveisin

metsätulkkisi Outi