Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteriseloste päivitetty 12.4.2020

 

Suomen henkilötietolaki (523/1999),

10 § Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

 

Rekisterinpitäjä 

Puusta Puuhun Oy

Yhteystiedot: 

Kuusisentie 179

36880 Vehkajärvi

Y-tunnus 2917521-8

 

Rekisteristä vastaava henkilö 

Outi Pettersson

Mäyrävuorentie 1 A 2
36200 Kangasala
0505760453
outi@puustapuuhun.fi

 

Rekisterin nimi ja ylläpidon peruste

Henkilötietolain §19 mukainen asiakasrekisteri
– Puusta Puuuhun Oy:n sähköpostilista 

 

Rekisteriin liittyvät sivustot

www.puustapuuhun.fi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-Henkilön suostumus

-Sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

-Rekisterinpitäjän oikeutettu etu:

Rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, organisaation toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen ja uutiskirjeiden ja kyselyiden lähettäminen.

Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivat kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

Tietoja kerätään ensisijaisesti rekisterinpitäjän palveluiden piiriin kuuluvilta yksityishenkilöiltä. Lisäksi tietoja voidaan saada yrityksen palvelujen myyntialustan ylläpitäjäyritykseltä. Tällä hetkellä yhteistyökumppaninamme toimii Trinno Oy. Trinnon rekisteriseloste ja tietosuojaseloste on luettavissa heidän nettisivuillaan https://trinno.fi/rekisteriseloste/ ja https://trinno.fi/tietosuojaseloste/

Puusta Puuhun Oy (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita, kursseille, webinaareihin ja workshoppeihin osallistujia sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

– asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
– palvelujen toteuttaminen
– asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen
– asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen
– mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttaminen
– jälleenmarkkinointi käyttäen Facebookin, Instagramin, Googlen ja sähköpostimarkkinointiin tarkoitettuja työkaluja
– tuotteiden ja palvelujen markkinointi sekä tietojen tilastointi ja analysointi
– kumppanuus- ja affiliatemarkkinoinnin toteuttaminen

Rekisteri koostuu yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien oppaiden tilaamisen sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta postituslistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista henkilötietolain mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muihin näihin rinnastettavia osoitteellisia lähetyksiä.

 

Henkilöstä kerättävät tiedot

Käyttäjänä henkilöstä voidaan kerätä seuraavia tietoja:

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla henkilö on vieraillut sekä toimintojen ajankohta.


Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kussakin kirjeessä mainitun linkin kautta. Linkki on joko englanninkielinen (unsubscribe) tai suomenkielinen (poistu listalta). Käyttäjä saattaa olla mukana useammalla sähköpostilistalla, jonka johdosta yritys saattaa silti lähettää viestejä ja materiaaleja, vaikka käyttäjä olisi mielestään poistunut sähköpostilistalta kerran. Mikäli haluat poistua kaikilta listoilta samanaikaisesti, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen outi@puustapuuhun.fi.

 

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot poistetaan, kun ne ei ole enää tarpeellisia käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.


Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

 

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) tallennetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella olevalle ohjelmistolle:

  • Mail Chimp sähköpostimarkkinointiohjelma. Mail Chimp on sitoutunut EU:n Privacy Shield standardiin. Lue lisää: https://mailchimp.com/legal/

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa sähköpostikirjeen, lataa jonkin maksuttoman oppaan, liittyy ilmaisiin haasteisiin, kilpailuihin tai arvontoihin tai ostaa tuottamamme verkkokurssin tai muun palvelun. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Rekisterin suojaus

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettu käyttämään vain ennalta määrätyt yrityksen työntekijät ja/tai yhteistyökumppanit.

Jokaisella työntekijällä tai yhteistyökumppanilla on omat henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat. Yritys antaa käyttöoikeuden tarvittavuuden perusteella, tarkistaa käyttöoikeudet neljännesvuosittain ja lopettaa käyttöoikeuden 24 tunnin kuluessa työntekijän irtisanomisesta tai yhteistyökumppanin sopimuksen irtisanomisesta.

Tarkastus- ja oikaisuoikeus (Henkilötietolaki 26§)

Suoramarkkinointirekisterissä olevalla käyttäjällä on henkilötietolain 26§ mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle henkilölle. 

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Puusta Puuhun Oy:n asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisteristä vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.

Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.

Alaikäisten turvallisuus

Alaikäisellä yritys tarkoittaa alle 18-vuotiasta henkilöä. Yritys ei tietoisesti kerää alaikäisten henkilötietoja.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

– Tiedonsaantioikeus
– Käsittelyn rajoittamisen oikeus
– Korjausoikeus
– Oikeus tulla unohdetuksi
– Suostumuksen peruuttamisen oikeus
– Tietojen siirto-oikeus
– Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Linkit kolmansien osapuolten verkkosivuille

Verkkokurssit, maksuttomat oppaat, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.


Kumppanuusmarkkinointi

Yritys tarjoaa silloin tällöin tietoa tarkasti valituista kumppaneista ja heidän tarjoamista palveluistaan. Yritys ei jaa käyttäjän tietoja kumppaneille suoraan. 

Osa yrityksen julkaisujen linkeistä voi olla ns. affiliatelinkkejä, joiden kautta yritys saa komissioita tai tuotteiden ilmaisia käyttökuukausia. Affiliatelinkeistä on ilmoitettu asiaankuuluvasti, kun niitä on julkaisussa.


Evästeet

Mikä on eväste?

Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallentuvat käyttämäsi laitteen (tietokone/mobiililaite) selaimeen. Näin yritys pystyy tunnistamaan kävijän, joka vierailee sivustolla useasti. Jokainen eväste vanhenee tietyn ajan kuluttua, riippuen sen käyttötarkoituksesta. Kaupallisten sivustojen tapaan, yritys käyttää omilla sivuillaan evästeitä. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla kuvatulla tavalla.

Yritys käyttää seuraavia evästeitä:

Kirjautumis- ja toimintaeväste (esimerkiksi asetusten tallentaminen kirjautumisen yhteydessä)
– Analyysievästeet (Google Analytics, tiedon avulla yritys parantaa sivuston toimivuutta)
– Kohdistetut- tai mainosevästeet (Facebook, Instagram ja Google, mainonnan kustannustehokas käyttö, eivät sisällä henkilötietoja)

Muut verkkosivustot, joille mahdollisia linkkejä on, keräävät ja hyödyntävät evästeitä heidän tarpeidensa mukaan. Sivuston käyttäjän tulee itse hyväksyä jokaisen sivuston evästeet itse. Mikäli käyttäjä ei hyväksy, että hänestä kerätään tietoja, kyseisen sivuston käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Evästeiden poistaminen

Jos käyttäjä haluaa poistaa evästeitä selaimesta tai estää niiden käytön, käyttäjällä on siihen täysi oikeus. Käyttäjän kannattaa tutustua käyttämänsä selaimen asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. On kuitenkin tärkeää huomata, että jos käyttäjä päättää toimia näin, se saattaa vaikuttaa palveluiden tehokkaaseen käyttöön. Sallimalla evästeet käyttäjä varmistaa sivustomme sujuvamman käytön.Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen

Tietosuoja ja rekisteriseloste tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, jonka yhteydessä ne voivat muuttua. Muutoksista tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html