Puupinot varastopaikalla

Oletko pohtimassa ensimmäisiä kertoja puukauppoja?

Haluatko oppia tekemään onnistuneet puukaupat ja varmistaa hyvän lopputuloksen niistä?

Tiedätkö, millaisiin kantoihin voit kompastua puukauppojen teossa?

Moni tuore metsänomistaja miettii, miten puukaupat tehdään ja mitä pitäisi ottaa huomioon puukaupoista sovittaessa. On hyvä opetella perusasiat, jotta saat varmistettua itsellesi mieluisan lopputuloksen puukaupoista ja olette ymmärtäneet asiat puunostajan kanssa samalla tavalla. 

Tiesitkö, että puukaupat ovat muutakin kuin avohakkuita ja isojen tukkipuiden myymistä? Se on myös harvennushakkuita ja jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuita. Aina, kun metsästä kaadetaan puita ja puut myydään, on kyse puukaupoista. 

Sinun kannattaa valmistautua puukauppojen tekoon hyvin. Perehdy metsääsi, mitä siellä voisi olla myytävää ja miksi. Opettele puukauppoihin liittyvää sanastoa, niin osaat keskustella puunostajien kanssa ja ymmärrät heidän tarjouksiaan.

Opettele kilpailuttamaan puukaupat mahdollisimman hyvin varmistuaksesi, että saat parhaan tuloksen puukaupoista. 

Kun tiedät riittävästi, voit hyvillä mielin allekirjoittaa ensimmäisen puukauppasopimuksesi ja seistä päätöstesi takana. Omat päätöksesi vaikuttavat siihen, miten metsäsi kasvaa ja voi – myöhempinäkin vuosina ja vuosikymmeninä. 

Mistä onnistuneet puukaupat lähtevät?

Onnistunut puukauppa alkaa arvojesi mukaan tehdystä metsäsuunnitelmasta – metsän hoitosuunnitelmasta. Suunnitelma antaa sinulle selkeän käsityksen, mitä metsässäsi kasvaa sekä millaisia hoitotöitä siellä kannattaisi tehdä.

Metsäsuunnitelma ei kuitenkaan pakota sinua toimimaan sen mukaisesti. Se on käsikirja, jonka ohjeita noudattamalla metsäsi tulee hoidetuksi arvojesi mukaisesti.

Muistan oman ensimmäisen puukaupan kuin eilisen päivän. Se jännitti. Olo oli epävarma: “Tehdäänkö me nyt oikea päätös? Onko nyt hyvä aika myydä? Miltä metsä näyttää hakkuiden jälkeen?”

Toisaalta metsässä kävellessäni näin, että sille oli tärkeää tehdä jotain. Siellä ei paikka paikoin meinannut päästä kulkemaan ja puiden alla ei enää kasvanut kunnolla mitään. Nyt, kun metsää on hoidettu, se kasvaa elinvoimaisena ja hyvinvoivana. Monet eläinten jäljet myös kertovat niidenkin viihtyvän siellä.

Perehtymällä puukauppojen tekoon

 • ymmärrät, mitkä kaikki asiat vaikuttavat lopputulokseen – metsässä ja tililläsi.
 • opit tärkeimpiä puukauppoihin liittyviä termejä ja sanastoa.
 • opit asioita, jotka on hyvä selvittää ja sopia ennen kaupan solmimista.

Olisiko tällainenkin asia pitänyt tietää? Miten tämä asia hoidetaan? Itselläni oli monta kysymystä ensimmäisten puukauppjen alla. Olisin kaivannut perehdytystä asiaan, mutta en löytänyt sellaista. Siksi tämä verkkokurssi on syntynyt. Auttamaan sinua pääsemään helpommalla kuin minä.

Sinulla on nyt mahdollisuutta ottaa puukauppojen teko haltuusi käyttämällä aikaa muutama tunti itsellesi sopivina aikoina ja käydä asiat läpi alun suunnittelusta kilpailutukseen, hakkuisiin ja niiden jälkeisiin aikaan. 

Helppokäyttöinen, asioita havainnollistava Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssi on tiivis paketti käytännönläheistä tietoa ja vinkkejä. Kurssin käymällä varmistat, että olet tyytyväinen tekemiisi metsäsi hoitoon liittyviin päätöksiin ja tuleviin puukauppoihin. 

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssilla käydään läpi koko prosessi alusta loppuun

Verkkokurssi sisältää kaikkiaan 12 moduulia, joissa käydään koko puukauppaprosessi alkusuunnittelusta aina lopputilityksiin asti. 

– Kurssin esittely
– Pohditaan tavoitteitasi puukaupoissa
– Millaisia vaihtoehtoja löytyy?
– Miten haluat metsääsi hoidettavan?

– Puuston kehitysluokat ja millaista, minkä kokoista puustoa missäkin kehitysluokassa on
– Miten kehitysluokat liittyvät puukauppoihin?
– Mitä on arvokasvu?
– Mitä ovat eri puutavaralajit?
– Tukkipuu ja kuitupuu
– Erikoispuutavaralajit

– Mikä on metsäsuunnitelma?
– Mitä metsäsuunnitelma sisältää?
– Mitä tarkoittaa kuvio ja mitä tietoja siihen liittyy?
– Erilaisetn metsän hoitotoimenpiteet
– Erilaiset hakkuutavat
– Millä perusteella erilaiset toimenpide-ehdotukset tehdään?
– Miten metsäsuunnitelma tehdään?
– Metsäsuunnitelman voimassaolo 
– Metsäsuunnitelman käyttö
– Digitaalinen metsäsuunnitelma

– Mikä on leimikko?
– Miksi se tehdään?
– Miten leimikko tehdään?
– Mitä leimikkotiedot sisältävät?
– Leimikon merkintä maastossa
– Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
– Mihin leimikkoa käytetään?
– Metsänkäyttöä rajoittavat lait
– Metsälain 10§ kohteet
– Puun myyjän ja leimikon suunnittelijan vastuut
– Tieasiat, mitä metsänomistajan pitää tietää metsätilalleen johtavista teistä.
– Ennakkoraivaus

– Miten voit itse pyytää tarjouksia?
– Mitä tehdä, jos et itse halua tai ehdi kilpailuttaa?
– Mitä tarjouspyynnössä pitää olla?
– Tarjousten tarkistaminen
– Oksat, latvukset ja kannot
– Mikä on kantokäsittely ja milloin se on tehtävä?
– Mitta- ja laatuvaatimukset erilaisille puutavaralajeille
– Mitä tarkoittaa katkonta? Mikä on sen merkitys tilipussillesi?
– Mitkä asiat vaikuttavat puukaupan kokonaisuuteen?
– Tiedä, mitä olet myymässä
– Erikoishakkuut
– Puukauppasopimuksessa tarkistettavia ja sovittavia asioita
– Puukaupan hinnoittelumallit
– Vertailun hankaluus

– Erilaiset kauppamuodot
– Puukauppakirja
– Varastopaikat
– Teiden käyttö puukuljetuksiin
– Rajat ja maastomerkinnät
– Sovittavia asioita
– Mitta- ja laatuvaatimukset
– Maksuehdot
– Menekinedistämismaksu Metsäsäätiölle
– Mitä sitten, kun kauppakirja on allekirjoitettu

– Mitä on metsäsertifiointi?
– Metsäsertifioinnin taustaa
– Sertifiointikriteerit ja -vaatimukset
– Metsäsertifikaatin saaminen metsätilalle
– Sertifikaatin merkitys metsänomistajalle
– PEFC-sertifikaatti
– FSC-sertifikaatti
– FSC Mix -sertifikaatti

– Miksi hakkuut kannattaa valvoa?
– Kuka hoitaa valvonnan?
– Vastuut hakkuissa
– Miten varmistat omien toiveidesi menon hakkuutyön tekijälle?
– Erityiskohteiden huomioiminen hakkuissa
– Mittaustodistus ja sen merkitys
– Maasto- ja puustovauriot ja mitä niistä on hyvä tietää
– Tiestövauriot ja niiden korjaus

– Laanipaikat ja metsätuholaki
– Laanipaikan sijoitus
– Puiden kuljetus tuotantolaitokselle
– Hakkuutähteet ja energiapuut
– Puutavarakuljetuksiin käytettävät tiet
– Suunnittelu ja ennakointi

– Miksi oksat ja latvukset tai kannot kerätään ja milloin se voi olla järkevää?
– Keräämisestä on sovittava puukauppoja tehtäessä

– Harvennustiheys – mitä vaikutusta sillä on metsään
– Erimielisyydet katkonnasta ja puiden laadusta
– Metsänomistajan erikoistoiveet
– Metsälain 10 § ja muut suojelukohteet
– Huono korjuujälki
– Tiestön kestävyys
– Vesistöjen suojavyöhykkeet
– Harmitusten ennaltaehkäisy

– Laanin tyhjeneminen
– Metsään jääneet puut
– Hakkuutähteet
– Maanmuokkaus
– Metsän uudistaminen
– Metsän uudistamisen kulut
– Arvonlisävero puukaupassa
– Ennakkoverot ja veroilmoitus

+ kurssin sanasto erillisenä ladattavana pdf-tiedostona

Materiaalia on kaikkiaan yli neljän tunnin verran, joten ei kannata yrittää kerralla käydä kaikkea läpi. Varaa itsellesi riittävästi aikaa asioiden omaksumiseen. 

Kaikki materiaalit on myös heti käytettävissäsi ja voit käydä kurssia aivan omaan tahtiisi. Voit myös kerrata tarvitsemiasi asioita myöhemmin. 

Tämä verkkokurssi sopii sinulle, jos

 • olet pohtimassa ja suunnittelemassa ensimmäisiä puukauppojasi. 
 • olet hoitamassa ensimmäisiin puukauppoihisi liittyviä asioita.
 • haluat oppia puukaupan perusteita ja sanastoa tulevaa varten.
 • et ole ennen puukauppoja tehnyt.

Et tarvitse tätä verkkokurssia, jos 

 • olet jo konkari puukauppojen teossa.
 • sinulla ei ole mitään toiveita siitä, miten metsääsi käsitellään. 
 • haluat ulkoistaa kaikki metsäasiasi jollekulle muulle ilman, että sinun tarvitsee itse perehtyä asioihin yhtään.

Jokainen metsänomistaja on aloittelija ensimmäisiä puukauppoja tehdessään.

Aloita opettelemalla perusasiat, vaikka se tuntuisi aluksi vieraalta tai työläältä.

 • Opettele tärkeimmät puukauppaan liittyvät termit ja asiat, jotta pystyt keskustelemaan puunostajien kanssa.
 • Ymmärrät, miten puukauppaprosessi etenee.
 • Tiedät, miten pääset alkuun puukauppojen teossa.
 • Tiedät, mitä voit itse tehdä parantaaksesi metsäsi kiinnostavuutta puunostajien silmissä. Tai mitkä asiat kannattaa ulkoistaa ammattilaisille.
 • Ymmärrät, millaisia hakkuuvaihtoehtoja voi olla ja miten ne vaikuttavat metsään ja sen kasvuun tulevaisuudessa. Kyllä, vaihtoehtoja yleensä on! 
 • Tiedät, mistä haet apua ja tukea asioihin, joita et halua tai ehdi itse tekemään.

Olen iloinen, että olette tehneet tämän kurssin tuleville metsänomistajille. Kunpa olisi ollut silloin käytössäni, kun metsän perin niin olisi ollut rauhallisempi mieli käydä asioihin käsiksi.” -Mervi-

Opi tekemään onnistuneet puukaupat Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssin avulla!

Kurssin hinta on vain 127 €!

 Huom! Metsänomistajana saat vähentää tämän kulun verotuksessa, joten laita kuitti talteen!

Verkkokurssin ostettuasi sinulla on pääsy materiaaleihin vähintään seuraavat 12 kk. 

Kaikki kurssimateriaali on heti käytössäsi. 

Voit vapaasti käydä kurssia omaan tahtiisi vaikka 10 minuuttia kerrallaan silloin, kun sinulla on aikaa.

Metsäkone eli moto metsässä tekemässä hakkuuta

Miksi suosittelen tätä kurssia?

Oletko koskaan keskustellut ammattilaisen kanssa, jonka puhe vilisee sellaista sanastoa, jota et täysin ymmärrä? Niin olen minäkin.

Valitettavasti monen alan ammattilaiset puhuvat ammattitermeillä, joita muut eivät ymmärrä. Ammattisanasto on heille niin arkipäiväistä, etteivät he aina muista, että muut eivät ymmärrä sitä. Aina toinen ei uskalla kysyäkään selitystä outoihin termeihin.

Tällä kurssilla puukauppoihin liittyvä sanasto on selitetty ja asiat pyritty selkeyttämään kenen tahansa ymmärrettäväksi. Tästä olemme saaneet paljon positiivista palautetta. 

Kun ymmärrät termit, teet varmemmin ratkaisuja ja päätöksiä, joiden takana voit myöhemminkin seisoa hyvillä mielin. Jälkikäteen et voi vedota siihen, ettet tiennyt tai ymmärtänyt jotain asiaa. Viime kädessä metsänomistajana sinä vastaat aina itse päätöksistäsi ja siitä, miten sinun metsääsi hoidetaan.

Oma tarinani:

“Muistan vielä, kuinka eksyksissä itse tunsin olevani, kun meistä tuli metsänomistajia. Yritin etsiä tietoa netistä ja kohta selain oli täynnä kirjanmerkkejä – tämä täytyy lukea, tähän täytyy perehtyä, tämäkin on mielenkiintoista. En pystynyt pysähtymään oikein mihinkään, kun uutta löytyi koko ajan. Tajusin, että kaikkeen perehtyminen vaatisi todella paljon aikaa.

Ensimmäiset tapaamiset metsäneuvojien kanssa olivat hämmentäviä. Uusia ja itselle outoja asioita tuli paljon. Tuntui ärsyttävältä kysyä koko ajan, mitä mikäkin tarkoittaa. Enkä aina kehdannutkaan kysyä kaikkea, mitä en ymmärtänyt.

Pikku hiljaa tapaaminen, koulutustilaisuus, lehti ja kirja kerrallaan aloin ymmärtämään asioita. Turhauttavan hitaasti, kun mielestäni olisi pitänyt nopeammin päästä asioihin kiinni. Mies olisi ollut valmis lähtemään moottorisahan kanssa heti metsään. Minua kauhistutti, kun en ymmärtänyt, mitä siellä olisi pitänyt tehdä ja miksi.

Nyt tunnen hallitsevani metsäasiat paremmin kuin tavallisen metsänomistajan edes tarvitsisi. Olen saanut hyvää palautetta siitä, kuinka yksinkertaistan ja selkiytän asioita. 

Omien kokemusteni kautta pystyn samaistumaan uuden metsänomistajan tilanteeseen ja auttaa sinua eteenpäin polullasi metsään ja puukauppojen saloihin. Toivon, että sinä pääset näin vähän helpommalla alkuun metsäasioiden ja puukauppojen kanssa kuin mitä minä aikanani.

– Outi Pettersson, verkkokurssin valmentaja, metsänomistaja, metsuri, metsämentori –

Outi Pettersson

Kun tunnet puukauppaprosessin, saat varmuutta päätöksentekoon

Kuinka paljon mielenrauhaa sinulle toisi se, että osaisit puhua metsäammattilaisten kanssa samaa kieltä? Ja voisit luottaa siihen, että puukaupat tehdään sinun ja metsäsi parhaaksi?

Miten paljon helpompaa päätösten tekeminen olisi, kun sinulla on tarvittavat perustiedot ja taidot puukauppojen tekemiseen?

Kannustan sinua ottamaan hetken aikaa ja opiskelemaan perustiedot puukauppojen teosta Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssilla. Kurssin käytyäsi sinulla on paremmat valmiudet neuvotella sinua ja metsääsi parhaiten palvelevat puukaupat.

Voit tuntea ylpeyttä itsestäsi ja iloita onnistuneista puukaupoista, jotka olet tehnyt arvojesi mukaisesti ja metsäsi parhaaksi!

Kiitos hyvästä materiaalista! Koen, että voin jatkaa asian opiskelua paljon tukevammalla pohjalla.-Alina-

Mitä saat kurssimaksulla?

Kurssimaksulla saat koko kahdentoista osion verkkokurssin sekä siihen liittyvän sanaston pdf-tiedostona käyttöösi. Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi, kun olet maksanut kurssin. Voit edetä kurssia juuri itsellesi sopivaan tahtiin.

Näillä eväillä sinulla on mahdollisuus tehdä onnistuneet puukaupat, kun huolehdit, että kurssilla käydyt asiat tulee hoidettua ja huomioitua puukauppojen teossa.

Miten pääset mukaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssille?

 • Klikkaa verkkokauppaan ostamaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssi
 • Maksa verkkokurssi haluamallasi tavalla. Voit maksaa kurssin pankkitunnuksillasi sekä useimmilla pankki- tai luottokorteilla. 
 • Kun olet maksanut kurssin, saat sähköpostiisi tunnukset verkkokurssialustalle sekä kuitin. Muista laittaa kuitti talteen metsäverotusta varten!
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti.
 • Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi. Opiskele omaan tahtiisi. Kertaa tarpeen vaatiessa.

Opi tekemään onnistuneet puukaupat Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssin avulla!

Kurssin hinta on vain 127 €!

Huom! Metsänomistajana saat vähentää tämän kulun metsäverotuksessasi, joten laita kuitti talteen!

Usein kysytyt kysymykset

Miten kurssi toimii? Millaisella laitteella tai sovelluksella kurssia voi käydä?

Kurssi toimii nettiselaimessa. Sinun ei tarvitse asentaa tietokoneeseesi, tablettiisi tai älypuhelimeesi mitään ylimääräisiä sovelluksia. Riittää, että sinulla on nettiyhteydellä varustettu päätelaite ja selain.

Et tarvitse mitään tietoteknistä erityisosaamista tämän kurssin käymiseen.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen kurssin sisältöön tai kadun ostostani?

Digitaalisia tuotteita, jotka toimitetaan heti oston jälkeen, ei koske kuluttajansuojalain mukainen palautus ja peruutusoikeus. Me annamme sinulle kuitenkin 14 vuorokauden peruuttamisoikeuden.

Miten pääsen käymään kurssia?

Kun ostat kurssin, saat sähköpostiisi ohjeet ja tunnukset, joiden avulla pääset kurssille. Mikäli et saa sähköpostia, tarkista vielä roskapostikansiosi, jos sähköpostiohjelmasi on ohjannut viestit  sinne.

Ole metsäsi paras ystävä!

Puusta Puuhun Oy

Puusta Puuhun Oy, Y-tunnus 2917521-8 

Sähköposti info(a)puustapuuhun.fi
Puhelin +358 50 5760453

Puusta Puuhun Oy