Puupinot varastopaikalla

Onko uuden metsänomistajan mahdollista onnistua puukaupoissa ilman ammattilaisen apua?

Tiedätkö, mitä kaikkea on huolehdittava ennen kuin puukaupat voivat toteutua?

Tuoreella metsänomistajalla voi metsänomistus tulla yllättäen eteen. Elämäntilanne voi olla hektinen, eikä metsäasioihin perehtymiseen olisi juuri nyt aikaa. Kuitenkin uudella metsänomistajalla voi olla tarve tehdä puukaupat. Joko rahaa tarvitaan välttämättömästi johonkin tai metsän tila vaatii sitä jostain syystä. 

Tuntuuko tutulta? Ahdistava tilanne, joka pitäisi saada nopeasti ratkaistua. Mistä edes lähteä liikkeelle? Kehen ottaa yhteyttä? Jos myyn puuta, niin kuka ne sieltä metsästä kaataa? Mistä minä tiedän, mitä sieltä kaadetaan ja miten se ostaja tai puunkaataja sen tietää?

Mistä tiedät tehneesi onnistuneet puukaupat?

Onnistuneiden puukauppojen jälkeen sinä metsänomistajana ja puut ostanut yritys ovat tyytyväisiä. Sinä olet saanut hyvän ja oikeudenmukaisen korvauksen puistasi. Puunostaja on saanut sellaista puuraaka-ainetta, kuin on tarvinnut ja kohtuullisella hinnalla.

Metsäsi näyttää juuri siltä kuin suunniteltujen hakkuiden jälkeen siellä pitäisikin näyttää. Harvennushakkuiden jälkeen on jäljellä hyvälaatuista kasvamaan jäänyttä puustoa tai päätehakkuun jälkeen on edessä metsän uudistamistyöt.

Kaikilla on hyvä mieli puukauppojen jälkeen. Viestintä on onnistunutta ja työt on tehty sovitusti ja laadukkaasti, mahdollisesti metsäsertifikaatien vaatimuksia noudattaen.

Miksi puukauppojen teko tuntuu vaikealta?

Oletko yrittänyt etsiä tietoa puukauppojen teosta? Eteesi on tullut erilaisten organisaatioiden verkkosivuja tai oppaita. Niissä on mainittu monenlaisia asioita, jotka pitäisi huolehtia. Näissä on sanasto ollut sinulle outoa, etkä ole ymmärtänyt kaikkia asioita niistä. Yhteenvetona on ollut “ota yhteyttä meidän asiantuntijaamme, me hoidamme asiat puolestasi”.

Kokonaiskuva puukauppojen teosta on jäänyt pintapuoliseksi. Monta asiaa pitäisi hoitaa tai sopia, mutta miten ne olisi hyvä hoitaa, on jäänyt epäselväksi. Olet saattanut saada vaikutelman, että aina tarvitaan alan ammattilainen asialle.

Puukauppa tutuksi

Yksinkertaisesta asiasta - puukauppojen teosta - tehdään liian monimutkaista ja vaikeaa

Tänä päivänä ihmisille tarjotaan monessa asiassa helppoutta. Osta meiltä palvelu, niin sinun ei tarvitse vaivata päätäsi tällä asialla enää. Annetaan kuva, että puukauppojen teko olisi monimutkaista ja vaikeaa ja aina tarvittaisiin asiantuntija apuun.

Palvelun tarjoaja ei kuitenkaan osaa mennä pääsi sisään ja arvata sinun arvojasi metsänomistajana. Palvelun tarjoaja ei välttämättä tee sellaisia ratkaisuja, joita sinä toivoisit tehtävän metsässäsi. 

Viestintää voi vaikeuttaa puunostajan puolelta kiire ja oletus siitä, mitä metsänomistaja haluaa. Metsänomistajana sinä taas et välttämättä ymmärrä puunostajan käyttämää kieltä, etkä ehdotusten merkitystä ja vaikutusta omaan metsääsi.

Puukauppojen tekoa voisi verrata asunnon remontointiin. Alkuun maalit, tapetit ja muut voivat tuntua vierailta, mutta pienellä perehtymisellä pystyt hyvinkin tekemään remonttia itse. Toki voit ostaa halutessasi remonttipalvelun, mutta silloinkin sinun pitää itse tietää, millaisen lopputuloksen haluat.

Tavallinen metsänomistaja pystyy tekemään onnistuneet puukaupat

Me metsänomistajat ollemme aivan tavallisia ihmisiä. Meitä on vanhoja ja nuoria, miehiä ja naisia. Voimme asua kaupungissa tai maalla, kaukana metsästämme tai sen vieressä. Koulutus- tai työtaustamme voi olla mitä vaan. 

Suurimmalla osalla metsänomistajista ei ole minkäänlaista metsäalan koulutusta. Mietipä, kuinka siitä huolimatta vuosikymmeniä ja jopa vuosisatoja ovat tavalliset ihmiset metsänomistajina hoitaneet omia metsäasioitaan ja tehneet puukauppoja.

Puukauppoihin liittyy monia asioita hoidettavaksi, sovittavaksi ja päätettäväksi. Ne eivät kuitenkaan vaadi kuin hieman asiaan perehtymistä ja tärkeimmän puukauppoihin liittyvän sanaston opettelua. Perusasioiden hallitsemisella ja kyvyllä osata kysyä epäselvät asiat pärjäät pitkälle.

Metsänomistajana sinun ei tarvitse ymmärtää metsän biologiaa tai kasvuvaiheita perusteellisesti. Sinun ei tarvitse miettiä, mikä puu mistäkin kaadetaan tai jätetään kaatamatta. 

Sinulle riittää, että tiedät minkälaisena haluat metsäsi kasvavan. Tiedät, minkälaisena haluat nähdä vuosien tai vuosikymmenten päästä ja minkälaisena haluat jättää sen tuleville metsänomistajapolville.Sinulle riittää, kun osaat kuvailla nuo asiat hakkuiden suunnittelijalle ja varmistaa, että hän myös kirjaa tärkeimmät asiat puukauppasopimukselle.

Mitä kaikkea sinun pitää tietää, jotta teet onnistuneet puukaupat?

Sinun on ymmärrettävä, missä tilassa metsäsi on ja mitä sieltä voitaisiin myydä. Sinun on osattava pyytää puunmyyntisuunnitelmaan perustuen tarjouksia puunostajilta ja osata vertailla niitä. Sinun on tiedettävä metsätilalle vievän tiestön kunnosta ja tienkäyttöoikeuksista. Hakkuiden valvonnasta on huolehdittava ja tarvittaessa puututtava asioihin, jos asiat eivät suju sovitusti. Metsäkoneiden lähdettyä on hoidettava asioita mm. verottajan kanssa. 

Kaikkeen tuohon olemme tehneet Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssin. Verkkokurssi sisältää tuon ja paljon muuta tietoa metsänomistajalle onnistuneiden puukauppojen tekoon valmistautumiseen. 

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi sisältää

– Kurssin esittely
– Pohditaan tavoitteitasi puukaupoissa
– Millaisia vaihtoehtoja löytyy?
– Miten haluat metsääsi hoidettavan?

– Puuston kehitysluokat ja millaista, minkä kokoista puustoa missäkin kehitysluokassa on
– Miten kehitysluokat liittyvät puukauppoihin?
– Mitä on arvokasvu?
– Mitä ovat eri puutavaralajit?
– Tukkipuu ja kuitupuu
– Erikoispuutavaralajit

– Mikä on metsäsuunnitelma?
– Mitä metsäsuunnitelma sisältää?
– Mitä tarkoittaa kuvio ja mitä tietoja siihen liittyy?
– Erilaisetn metsän hoitotoimenpiteet
– Erilaiset hakkuutavat
– Millä perusteella erilaiset toimenpide-ehdotukset tehdään?
– Miten metsäsuunnitelma tehdään?
– Metsäsuunnitelman voimassaolo 
– Metsäsuunnitelman käyttö
– Digitaalinen metsäsuunnitelma

– Mikä on leimikko?
– Miksi se tehdään?
– Miten leimikko tehdään?
– Mitä leimikkotiedot sisältävät?
– Leimikon merkintä maastossa
– Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
– Mihin leimikkoa käytetään?
– Metsänkäyttöä rajoittavat lait
– Metsälain 10§ kohteet
– Puun myyjän ja leimikon suunnittelijan vastuut
– Tieasiat, mitä metsänomistajan pitää tietää metsätilalleen johtavista teistä.
– Ennakkoraivaus

– Miten voit itse pyytää tarjouksia?
– Mitä tehdä, jos et itse halua tai ehdi kilpailuttaa?
– Mitä tarjouspyynnössä pitää olla?
– Tarjousten tarkistaminen
– Oksat, latvukset ja kannot
– Mikä on kantokäsittely ja milloin se on tehtävä?
– Mitta- ja laatuvaatimukset erilaisille puutavaralajeille
– Mitä tarkoittaa katkonta? Mikä on sen merkitys tilipussillesi?
– Mitkä asiat vaikuttavat puukaupan kokonaisuuteen?
– Tiedä, mitä olet myymässä
– Erikoishakkuut
– Puukauppasopimuksessa tarkistettavia ja sovittavia asioita
– Puukaupan hinnoittelumallit
– Vertailun hankaluus

– Erilaiset kauppamuodot
– Puukauppakirja
– Varastopaikat
– Teiden käyttö puukuljetuksiin
– Rajat ja maastomerkinnät
– Sovittavia asioita
– Mitta- ja laatuvaatimukset
– Maksuehdot
– Menekinedistämismaksu Metsäsäätiölle
– Mitä sitten, kun kauppakirja on allekirjoitettu

– Mitä on metsäsertifiointi?
– Metsäsertifioinnin taustaa
– Sertifiointikriteerit ja -vaatimukset
– Metsäsertifikaatin saaminen metsätilalle
– Sertifikaatin merkitys metsänomistajalle
– PEFC-sertifikaatti
– FSC-sertifikaatti
– FSC Mix -sertifikaatti

– Miksi hakkuut kannattaa valvoa?
– Kuka hoitaa valvonnan?
– Vastuut hakkuissa
– Miten varmistat omien toiveidesi menon hakkuutyön tekijälle?
– Erityiskohteiden huomioiminen hakkuissa
– Mittaustodistus ja sen merkitys
– Maasto- ja puustovauriot ja mitä niistä on hyvä tietää
– Tiestövauriot ja niiden korjaus

– Laanipaikat ja metsätuholaki
– Laanipaikan sijoitus
– Puiden kuljetus tuotantolaitokselle
– Hakkuutähteet ja energiapuut
– Puutavarakuljetuksiin käytettävät tiet
– Suunnittelu ja ennakointi

– Miksi oksat ja latvukset tai kannot kerätään ja milloin se voi olla järkevää?
– Keräämisestä on sovittava puukauppoja tehtäessä

– Harvennustiheys – mitä vaikutusta sillä on metsään
– Erimielisyydet kakonnasta ja puiden laadusta
– Metsänomistajan erikoistoiveet
– Metsälain 10 § ja muut suojelukohteet
– Huono korjuujälki
– Tiestön kestävyys
– Vesistöjen suojavyöhykkeet
– Harmitusten ennaltaehkäisy

– Laanin tyhjeneminen
– Metsään jääneet puut
– Hakkuutähteet
– Maanmuokkaus
– Metsän uudistaminen
– Metsän uudistamisen kulut
– Arvonlisävero puukaupassa
– Ennakkoverot ja veroilmoitus

Lisäksi saat kurssin sanaston erillisenä ladattavana pdf-tiedostona

Materiaalia on kaikkiaan yli neljän tunnin verran, joten kannattaa varata riittävästi aikaa asioiden omaksumiseen. Voit käydä verkkokurssia itsellesi sopivaan aikaan ja sopivan mittaisina osina.

Verkkokurssi sopii sinulle, jos

 • olet pohtimassa ja suunnittelemassa ensimmäisiä puukauppojasi. 
 • olet hoitamassa ensimmäisiin puukauppoihisi liittyviä asioita.
 • haluat oppia puukaupan perusteita tulevaa varten.
 • et ole tehnyt ennen puukauppoja.

Et tarvitse tätä verkkokurssia, jos 

 • olet jo konkari puukauppojen teossa.
 • sinulla ei ole mitään toiveita siitä, miten metsääsi käsitellään. 
 • haluat ulkoistaa kaikki metsäasiasi jollekulle muulle ilman, että sinun tarvitsee itse perehtyä asioihin sen enempää.

Olen iloinen, että olette tehneet tämän kurssin tuleville metsänomistajille. Kunpa olisi ollut silloin käytössäni, kun metsän perin niin olisi ollut rauhallisempi mieli käydä asioihin käsiksi.” -Mervi-

Verkkokurssin käytyäsi sinäkin voit tehdä onnistuneet puukaupat!

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi perehdyttää sinut tärkeimpään puukauppoihin liittyvään sanastoon. Kurssin käytyäsi ymmärrät helpommin, mitä metsäalan asiantuntijat ja puunostajat sinulle puhuvat. Osaat myös kysyä ja kyseenalaistaa heidän ehdotuksiaan. Osaat vaatia perusteluja tai pyytää vaihtoehtoja. 

Kurssilla saat ihan konkreettisia esimerkkejä käsiteltävistä aiheista sekä rahanarvoisia vinkkejä. Sinua ohjataan myös syvemmän tiedon lähteille, mikäli joku asia kiinnostaa enemmän. Tiedät myös, mistä löydät eri asioihin tarvitessasi asiantuntija-apua. Kaikkea ei tarvitse hoitaa itse, jos et ehdi tai halua.

 Tärkeintä on, että sinä metsänomistajan päätöksiä tehdessäsi tunnet olevasi tukevalla maalla, etkä hyllyvällä suolla. Voit seisoa päätöstesi takana myös vuosien päästä, kun katselet metsäsi kasvua ja muistelet ensimmäisiä puukauppojasi.

Ole metsäsi paras ystävä ja ota puukaupat haltuun nyt!

Jokainen metsänomistaja on oman metsänsä paras tuntija. Metsänomistajana sinä olet se, joka tekee päätökset omaa metsääsi koskien. Metsäalan ammattilaiset ja puunostajat eivät päätöksiä voi tehdä. He voivat vain ehdottaa ja suositella asioita, mutta sinä päätät. Kun tiedät, mitä päätät, voit hyvillä mielin todeta tehneesi onnistuneet puukaupat.

Kiitos hyvästä materiaalista! Koen, että voin jatkaa asian opiskelua paljon tukevammalla pohjalla.-Alina-

Mitä saat kurssimaksulla?

Kurssimaksulla saat koko kahdentoista osion verkkokurssin sekä siihen liittyvän sanaston pdf-tiedostona käyttöösi. Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi, kun olet maksanut kurssin. Voit edetä kurssia juuri itsellesi sopivaan tahtiin.

Näillä eväillä sinulla on mahdollisuus tehdä onnistuneet puukaupat, kun huolehdit, että nämä asiat tulee hoidettua ja huomioitua puukauppojen teossa.

Miten pääset mukaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssille?

 • Klikkaa verkkokauppaan ostamaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssi
 • Maksa verkkokurssi haluamallasi tavalla. Voit maksaa kurssin pankkitunnuksillasi verkkopankissasi sekä useimmilla pankki- tai luottokorteilla. 
 • Kun olet maksanut kurssin, saat sähköpostiisi tunnukset verkkokurssialustalle sekä kuitin. Muista laittaa kuitti talteen metsäverotusta varten!
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti.
 • Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi. Opiskele omaan tahtiisi ja kertaa tarvittaessa. 
 • Materiaali on käytettävissäsi vähintään 12 kk ajan ostosta.

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi nyt hintaan 127 €!

Huom! Metsänomistajana saat vähentää tämän kulun verotuksessa, joten laita kuitti talteen!

Usein kysytyt kysymykset

Miten kurssi toimii? Millaisella laitteella tai sovelluksella kurssia voi käydä?

Kurssi toimii nettiselaimessa. Sinun ei tarvitse asentaa tietokoneeseesi, tablettiisi tai älypuhelimeesi mitään ylimääräisiä sovelluksia. Riittää, että sinulla on nettiyhteydellä varustettu päätelaite ja selain.

Et tarvitse mitään tietoteknistä erityisosaamista, jotta voit käydä tätä kurssia.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen kurssin sisältöön tai kadun ostostani?

Digitaalisia tuotteita, jotka toimitetaan heti oston jälkeen, ei koske kuluttajansuojalain mukainen palautus ja peruusuoikeus. Me annamme sinulle kuitenkin 14 vuorokauden peruuttamisoikeuden.

Miten pääsen käymään kurssia?

Ostettuasi kurssin saat sähköpostiisi ohjeet ja tunnukset, joiden avulla pääset kurssille. Mikäli et saa sähköpostia, tarkista vielä roskapostikansiosi, jos sähköpostiohjelmasi on ohjannut viestit sinne.

Tervetuloa opettelemaan puukaupan perusteita!

Puusta Puuhun Oy

Puusta Puuhun Oy, Y-tunnus 2917521-8 

Sähköposti info(a)puustapuuhun.fi
Puhelin +358 50 5760453