Puupinot varastopaikalla

Haluatko osata tehdä onnistuneet puukaupat?

Haluatko varmistaa, että saat mahdollisimman hyvän tilin jo ensimmäisistä tekemistäsi puukaupoista?

Tiedätkö, mitä kaikkea on huolehdittava ennen kuin puukaupat voivat toteutua?

Tiesitkö, että puukaupat eivät ole vain avohakkuita ja isojen tukkipuiden myymistä? Kun metsästä kaadetaan puuta, vaikka harvennettaessa tai jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuilla, niin puut myydään. Silloin on aina kyse puukaupoista.

Oletko valmistautunut kunnolla puukauppojen tekoon? Tiedätkö, mitä olet myymässä ja miksi? Tiedätkö, mitä kaikkea on hyvä ottaa huomioon ja osata varmistaa ennen kauppakirjan hyväksymistä?

Sinulla on oltava riittävästi tietoa onnistuneiden puukauppojen tekemiseen, kun sinulla on ensimmäiset puukaupat edessäsi. Sinun on osattava kilpailuttaa puukaupat mahdollisimman hyvän tuloksen aikaansaamiseksi, etkä ole ensimmäisen soittavan puunostajan vietävissä. 

Kun tiedät riittävästi, voit hyvillä mielin allekirjoittaa ensimmäisen puukauppasopimuksesi ja olla tyytyväinen lopputulokseen. 

Haluat varmasti tehdä hyvät kaupat. Haluat nähdä, miten omat päätöksesi saavat metsän kasvamaan ja voimaan paremmin.

 

Mistä onnistuneet puukaupat lähtevät?

 
Onnistunut puukauppa alkaa arvojesi mukaan tehdystä metsäsuunnitelmasta – metsän hoitosuunnitelmasta. Suunnitelma antaa sinulle selkeämmän käsityksen, mitä metsässäsi kasvaa sekä milloin ja miksi siellä kannattaisi hoitotöitä tehdä.

Arvojesi mukaisella metsäsuunnitelmalla varmistat, että tiedät, mitä olet tekemässä ja voit olla ylpeä päätöksistäsi ja metsänhoidon lopputuloksesta – myös vuosien päästä!

Muistan oman ensimmäisen puukaupan kuin eilisen päivän. Se jännitti. Olo oli epävarma: “Tehdäänkö me nyt oikea päätös? Onko nyt hyvä aika myydä? Miltä metsä näyttää hakkuiden jälkeen?”

Toisaalta metsässä kävellessäni näin, että sille oli tärkeää tehdä jotain. Siellä ei paikka paikoin meinannut päästä kulkemaan ja puiden alla ei enää kasvanut kunnolla mitään. Nyt, kun metsää on hoidettu, se kasvaa paljon elinvoimaisempana ja hyvävointisempana. Monet eläinten jäljet myös kertovat niidenkin viihtyvän siellä.

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssin avulla

 • ymmärrät, mitä kaikkia asioita puukauppojen tekoon liittyy.
 • opit tärkeimpiä puukauppoihin liittyviä termejä ja sanastoa.
 • opit asioita, jotka on hyvä selvittää ja sopia ja jotka sinun on syytä ymmärtää ennen kaupan solmimista.

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssi on tiivis paketti käytännönläheistä tietoa ja vinkkejä, joiden avulla varmistat, että olet tyytyväinen tekemiisi metsäsi hoitoon liittyviin päätöksiin ja tuleviin puukauppoihin.

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssilla käydään läpi:

Verkkokurssi sisältää kaikkiaan 12 moduulia, joiden sisällön näet alta. Läpi käydään koko puukaupan tekoprosessi alkusuunnittelusta sinne lopputilityksiin asti. 

– Kurssin esittely
– Pohditaan tavoitteitasi puukaupoissa
– Millaisia vaihtoehtoja löytyy?
– Miten haluat metsääsi hoidettavan?

– Puuston kehitysluokat ja millaista, minkä kokoista puustoa missäkin kehitysluokassa on
– Miten kehitysluokat liittyvät puukauppoihin?
– Mitä on arvokasvu?
– Mitä ovat eri puutavaralajit?
– Tukkipuu ja kuitupuu
– Erikoispuutavaralajit

– Mikä on metsäsuunnitelma?
– Mitä metsäsuunnitelma sisältää?
– Mitä tarkoittaa kuvio ja mitä tietoja siihen liittyy?
– Erilaisetn metsän hoitotoimenpiteet
– Erilaiset hakkuutavat
– Millä perusteella erilaiset toimenpide-ehdotukset tehdään?
– Miten metsäsuunnitelma tehdään?
– Metsäsuunnitelman voimassaolo 
– Metsäsuunnitelman käyttö
– Digitaalinen metsäsuunnitelma

– Mikä on leimikko?
– Miksi se tehdään?
– Miten leimikko tehdään?
– Mitä leimikkotiedot sisältävät?
– Leimikon merkintä maastossa
– Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
– Mihin leimikkoa käytetään?
– Metsänkäyttöä rajoittavat lait
– Metsälain 10§ kohteet
– Puun myyjän ja leimikon suunnittelijan vastuut
– Tieasiat, mitä metsänomistajan pitää tietää metsätilalleen johtavista teistä.
– Ennakkoraivaus

– Miten voit itse pyytää tarjouksia?
– Mitä tehdä, jos et itse halua tai ehdi kilpailuttaa?
– Mitä tarjouspyynnössä pitää olla?
– Tarjousten tarkistaminen
– Oksat, latvukset ja kannot
– Mikä on kantokäsittely ja milloin se on tehtävä?
– Mitta- ja laatuvaatimukset erilaisille puutavaralajeille
– Mitä tarkoittaa katkonta? Mikä on sen merkitys tilipussillesi?
– Mitkä asiat vaikuttavat puukaupan kokonaisuuteen?
– Tiedä, mitä olet myymässä
– Erikoishakkuut
– Puukauppasopimuksessa tarkistettavia ja sovittavia asioita
– Puukaupan hinnoittelumallit
– Vertailun hankaluus

– Erilaiset kauppamuodot
– Puukauppakirja
– Varastopaikat
– Teiden käyttö puukuljetuksiin
– Rajat ja maastomerkinnät
– Sovittavia asioita
– Mitta- ja laatuvaatimukset
– Maksuehdot
– Menekinedistämismaksu Metsäsäätiölle
– Mitä sitten, kun kauppakirja on allekirjoitettu

– Mitä on metsäsertifiointi?
– Metsäsertifioinnin taustaa
– Sertifiointikriteerit ja -vaatimukset
– Metsäsertifikaatin saaminen metsätilalle
– Sertifikaatin merkitys metsänomistajalle
– PEFC-sertifikaatti
– FSC-sertifikaatti
– FSC Mix -sertifikaatti

– Miksi hakkuut kannattaa valvoa?
– Kuka hoitaa valvonnan?
– Vastuut hakkuissa
– Miten varmistat omien toiveidesi menon hakkuutyön tekijälle?
– Erityiskohteiden huomioiminen hakkuissa
– Mittaustodistus ja sen merkitys
– Maasto- ja puustovauriot ja mitä niistä on hyvä tietää
– Tiestövauriot ja niiden korjaus

– Laanipaikat ja metsätuholaki
– Laanipaikan sijoitus
– Puiden kuljetus tuotantolaitokselle
– Hakkuutähteet ja energiapuut
– Puutavarakuljetuksiin käytettävät tiet
– Suunnittelu ja ennakointi

– Miksi oksat ja latvukset tai kannot kerätään ja milloin se voi olla järkevää?
– Keräämisestä on sovittava puukauppoja tehtäessä

– Harvennustiheys – mitä vaikutusta sillä on metsään
– Erimielisyydet kakonnasta ja puiden laadusta
– Metsänomistajan erikoistoiveet
– Metsälain 10 § ja muut suojelukohteet
– Huono korjuujälki
– Tiestön kestävyys
– Vesistöjen suojavyöhykkeet
– Harmitusten ennaltaehkäisy

– Laanin tyhjeneminen
– Metsään jääneet puut
– Hakkuutähteet
– Maanmuokkaus
– Metsän uudistaminen
– Metsän uudistamisen kulut
– Arvonlisävero puukaupassa
– Ennakkoverot ja veroilmoitus

+ kurssin sanasto erillisenä ladattavana pdf-tiedostona

Materiaalia on kaikkiaan yli neljän tunnin verran, joten kannattaa varata aikaa asioiden omaksumiseen, eikä yrittää ottaa kaikkea kerralla haltuun.  

Verkkokurssi sopii sinulle, jos

 • olet pohtimassa ja suunnittelemassa ensimmäisiä puukauppojasi. 
 • olet hoitamassa ensimmäisiin puukauppoihisi liittyviä asioita.
 • haluat oppia puukaupan perusteita tulevaa varten.
 • et ole ennen puukauppoja tehnyt.

Et tarvitse tätä verkkokurssia, jos 

 • olet jo konkari puukauppojen teossa.
 • sinulla ei ole mitään toiveita siitä, miten metsääsi käsitellään. 
 • haluat ulkoistaa kaikki metsäasiasi jollekulle muulle ilman, että sinun tarvitsee itse perehtyä asioihin yhtään ja vaivata päätäsi niiden opettelulla.

Jokainen metsänomistaja on aloittelija ensimmäisiä puukauppoja tehdessään.

Aloittelijan kannattaa opetella asiat, joista on itselle hyötyä, vaikka se tuntuisi aluksi vaikealta.

 • Opi tärkeimmät puukauppaan liittyvät asiat, jotta pystyt keskustelemaan puunostajien kanssa.
 • Ymmärrä, miten puukauppaprosessi etenee.
 • Tiedä, miten pääset alkuun puukauppojen teossa.
 • Tiedä, mitä voit tehdä itse parantaaksesi metsäsi kiinnostavuutta puunostajien silmissä.
 • Ymmärrä, millaisia hakkuuvaihtoehtoja voi olla ja miten ne vaikuttavat metsään ja sen kasvuun tulevaisuudessa. 

Olen iloinen, että olette tehneet tämän kurssin tuleville metsänomistajille. Kunpa olisi ollut silloin käytössäni, kun metsän perin niin olisi ollut rauhallisempi mieli käydä asioihin käsiksi.” -Mervi-

Käytyäsi kurssin ymmärrät muun muassa:

 • mitä yleisimmät puukauppaan liittyvät termit tarkoittavat.
 • miten erilaiset vaihtoehdot vaikuttavat suoraan tilipussiisi.
 • mitä voit tehdä itse (tai ulkoistaa ammattilaiselle) parantaaksesi oman metsäsi kiinnostavuutta ostajien silmissä.
 • mistä haet apua ja tukea asioihin, joita et halua, pysty tai ennätä itse tekemään.
Metsäkone eli moto metsässä tekemässä hakkuuta

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi nyt hintaan 127 €!

 Huom! Metsänomistajana saat vähentää tämän kulun verotuksessa, joten laita kuitti talteen!

Verkkokurssin ostettuasi sinulla on pääsy materiaaleihin seuraavat 6 kk. Kaikki kurssimateriaali on heti käytössäsi. Voit vapaasti käydä kurssia omaan tahtiisi vaikka 10 minuuttia kerrallaan silloin, kun sinulla on aikaa.

Miksi kuunnella minua?

Oletko koskaan keskustellut ammattilaisen kanssa, jonka puhe vilisee sellaista sanastoa, jota et aivan ymmärrä? Niin ole minäkin.

On tavallista ja valitettavan yleistä, että monen alan ammattilaiset puhuvat ammattitermeillä, joita muut eivät ymmärrä. He ovat tottuneet siihen, eivätkä aina muista, etteivät muut ymmärrä heidän käyttämäänsä kieltä.

Vaikka minäkin olen ammattilainen, olen myös aivan tavallinen metsänomistaja, joka on opetellut alusta lähtien metsänhoitoon ja puukauppoihin liittyvät termit ja sanaston. Ja muistan vielä sen ahdistuksen, kun alkuun en ymmärtänyt metsäalan sanastoa ja ammattilaisten puhetta. Kaipasin selkeyttäjää, joka kertoisi kansantajuisesti asiat.

Jos et ymmärrä termejä, voit tehdä ratkaisuja ja päätöksiä, joita myöhemmin kadut. Jälkikäteen et voi vedota siihen, ettet tiennyt, mitä joku asia tarkoittaa. Viime kädessä metsänomistajana vastaat aina itse päätöksistäsi ja siitä, miten sinun metsääsi hoidetaan.

Oma tarinani:

“Muistan vielä, kuinka eksyksissä itse tunsin olevani, kun meistä tuli metsänomistajia. Yritin etsiä tietoa netistä ja kohta selain oli täynnä kirjanmerkkejä – tämä täytyy lukea, tähän täytyy perehtyä, tämäkin on mielenkiintoista. En pystynyt pysähtymään oikein mihinkään, kun tajusin, että niihin perehtyminen vaatisi todella paljon aikaa.

Ensimmäiset tapaamiset metsäneuvojien kanssa olivat hämmentäviä. Uusia ja itselle outoja asioita tuli paljon. Tuntui ärsyttävältä kysyä koko ajan, mitä mikäkin tarkoittaa. Enkä aina kehdannutkaan kysyä kaikkea, mitä en ymmärtänyt.

Pikku hiljaa tapaaminen, koulutustilaisuus, lehti ja kirja kerrallaan aloin ymmärtämään asioita. Turhauttavan hitaasti, kun mielestäni olisi pitänyt nopeammin päästä asioihin kiinni. Mies olisi ollut valmis lähtemään moottorisahan kanssa heti metsään. Minua kauhistutti, kun en ymmärtänyt, mitä siellä olisi pitänyt tehdä ja miksi.

Olen nyt päässyt tilanteeseen, jossa tunnen hallitsevani metsäasiat paremmin kuin tavallisen metsänomistajan edes tarvitsisi. Olen saanut hyvää palautetta siitä, kuinka yksinkertaistan ja selkiytän asioita. 

Omien kokemusteni kautta pystyn samaistumaan sinun tilanteeseesi ja kokemusasiantuntijana auttaa sinua eteenpäin polullasi metsään. Toivon, että sinä pääset näin vähän helpommalla alkuun metsäasioiden ja puukauppojen kanssa.

– Outi Pettersson, verkkokurssin valmentaja, metsänomistaja, metsuri, metsämentori –

Outi Pettersson, valmentajasi metsäasioissa

Kun puukauppaprosessi on tullut sinulle tutuksi, saat varmuutta päätöksentekoon

Miten paljon mielenrauhaa sinulle toisi se, että osaisit puhua metsäammattilaisten kanssa samaa kieltä? Ja voisit luottaa siihen, että puukaupat tehdään sinun ja metsäsi parhaaksi?

Miten paljon helpompaa päätösten tekeminen olisi, kun sinulla on tarvittavat perustiedot ja taidot puukauppojen tekemiseen?

Tältä kurssilta saat nämä yhdessä tiiviissä paketissa. Voit aloittaa heti ja käydä kurssia itsellesi sopivissa pätkissä. Sinulla on 6 kk käyttöoikeus kurssimateriaaleihin, joten voit rauhassa edetä kurssia omaan tahtiisi.

Kannustan sinua ottamaan hetken aikaa ja opiskelemaan perustiedot puukauppojen teosta Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssilla. Kurssin käytyäsi sinulla on paremmat valmiudet neuvotella sinua ja metsääsi parhaiten palvelevat puukaupat.

Voit tuntea ylpeyttä itsestäsi ja iloita onnistuneista puukaupoista, jotka olet tehnyt arvojesi mukaisesti ja metsäsi parhaaksi!

Kiitos hyvästä materiaalista! Koen, että voin jatkaa asian opiskelua paljon tukevammalla pohjalla.-Alina-

Mitä saat kurssimaksulla?

Kurssimaksulla saat koko kahdentoista osion verkkokurssin sekä siihen liittyvän sanaston pdf-tiedostona käyttöösi. Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi, kun olet maksanut kurssin. Voit edetä kurssia juuri itsellesi sopivaan tahtiin.

Näillä eväillä sinulla on mahdollisuus tehdä onnistuneet puukaupat, kun huolehdit, että nämä asiat tulee hoidettua ja huomioitua puukauppojen teossa.

Miten pääset mukaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssille?

 • Klikkaa verkkokauppaan ostamaan Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi – verkkokurssi
 • Maksa verkkokurssi haluamallasi tavalla. Voit maksaa kurssin pankkitunnuksillasi sekä useimmilla pankki- tai luottokorteilla. 
 • Kun olet maksanut kurssin, saat sähköpostiisi tunnukset verkkokurssialustalle sekä kuitin. Muista laittaa kuitti talteen metsäverotusta varten!
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti.
 • Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi. Opiskele omaan tahtiisi.

Toivottavasti sinä olet seuraava onnistuja tyytyväisten metsänomistajien joukossa, joka on tehnyt onnistuneet puukaupat!

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi nyt hintaan 127 €!

Huom! Metsänomistajana saat vähentää tämän kulun verotuksessa, joten laita kuitti talteen!

Usein kysytyt kysymykset

Miten kurssi toimii? Millaisella laitteella tai sovelluksella kurssia voi käydä?

Kurssi toimii nettiselaimessa. Sinun ei tarvitse asentaa tietokoneeseesi, tablettiisi tai älypuhelimeesi mitään ylimääräisiä sovelluksia. Riittää, että sinulla on nettiyhteydellä varustettu päätelaite ja selain.

Et tarvitse mitään tietoteknistä erikoisosaamista, jotta voit käydä tätä kurssia.

Mitä teen, jos en ole tyytyväinen kurssin sisältöön tai kadun ostostani?

Digitaalisia tuotteita, jotka toimitetaan heti oston jälkeen, ei koske kuluttajansuojalain mukainen palautus ja peruusuoikeus. Me annamme sinulle kuitenkin 14 vuorokauden peruuttamisoikeuden.

Miten pääsen käymään kurssia?

Kun ostat kurssin, saat sähköpostiisi ohjeet ja tunnukset, joiden avulla pääset kurssille. Mikäli et saa sähköpostia, tarkista vielä roskapostikansiosi, jos sähköpostiohjelmasi on ohjannut viestit ovat sinne.

Ole metsäsi paras ystävä!

Puusta Puuhun Oy

Puusta Puuhun Oy, Y-tunnus 2917521-8 

Sähköposti info(a)puustapuuhun.fi
Puhelin +358 50 5760453