Oletko uusi metsänomistaja?

Haluatko hoitaa metsääsi niin, että se on jälkipolville paremmassa kunnossa kuin saadessasi sen omistukseesi?

Ärsyttääkö, kun et ymmärrä metsäalan asiantuntijoiden puhetta?

Tiedätkö, mitä kaikkea on huolehdittava tehdäksesi onnistuneet puukaupat?

Tuntuuko, että on valtavan paljon asioita, joista pitäisi tietää ja ymmärtää? Haluat päästä nopeasti kiinni metsäasioihin ja nähdä metsäsi kasvavan hyvinvointisena. Haluat päästä nauttimaan metsästäsi kaikin tavoin.

Mielessäsi pyörii monia asioita: metsänhoito, puukaupat, metsäveroilmoitus, kenen kanssa hoitaa mitäkin asioita, millaisia päätöksiä voin tehdä, teenkö ylipäätään oikeita päätöksiä..

Ongelma on tiedon valtava määrä. Metsään liittyviä verkkosivustoja on paljon. Tietoa näyttäisi olevan vaikka kuinka, mutta sanasto on outoa, etkä ymmärrä sisältöä ja mikä olisi sinulle tärkeää uutena metsänomistajana. 

Tiedän miltä sinusta tuntuu! Aivan samalta tuntui minustakin, kun meistä tuli metsänomistajia! Haluan auttaa sinua löytämään arvojesi mukaisen tavan hoitaa metsäomaisuuttasi!

Kokosimme perusasiat verkkokursseiksi:

 

* Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi

* Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi

 

joilla perehdytämme sinut asioiden lisäksi myös alan sanastoon! Helpottaa asiointia metsäasiantuntijoiden kanssa valtavasti, kun ymmärrät perusteet ja terminologiaa!

Tuntuuko, että on valtavan paljon asioita, joista pitäisi tietää ja ymmärtää? Haluat päästä nopeasti kiinni metsäasioihin ja nähdä metsäsi kasvavan hyvinvointisena. Haluat päästä nauttimaan metsästäsi kaikin tavoin.

Mielessäsi pyörii monia asioita: metsänhoito, puukaupat, metsäveroilmoitus, kenen kanssa hoitaa mitäkin asioita, millaisia päätöksiä voin tehdä, teenkö ylipäätään oikeita päätöksiä..

Ongelma on tiedon valtava määrä. Metsään liittyviä verkkosivustoja on paljon. Tietoa näyttäisi olevan vaikka kuinka, mutta sanasto on outoa, etkä ymmärrä sisältöä ja mikä olisi sinulle tärkeää uutena metsänomistajana. 

Tiedän miltä sinusta tuntuu! Aivan samalta tuntui minustakin, kun meistä tuli metsänomistajia! Haluan auttaa sinua löytämään arvojesi mukaisen tavan hoitaa metsäomaisuuttasi!

Saamaamme palautetta eräältä kurssilaiselta:

”Suoritin puolen vuoden aikana Polku metsään -kurssin netissä. Kurssi oli erittäin mielenkiintoinen ja hyödyllinen. Se laittoi ajattelemaan asioita omien metsien kautta. Asiat esitettiin selkeästi: erityisesti pidin siitä, että kouluttajan puheen lisäksi dioihin oli koottu tärkeimmät asiat tiivistetysti. Näin oppimista tapahtui niin visuaalisesti kuin auditiivisestikin. Seuraavaan diaan pääsi helposti klikkaamalla, ja dian pystyi keskeyttämään hetkeksi tarvittaessa. Kurssia käydessä huomasi, että hyvin asiantunteva työryhmä on ollut tekemässä ko. koulutusta. Kiitos!”

Käytyäsi Polku METSÄÄN - Untuvikosta metsänomistajaksi - kurssin sinä

 • ymmärrät metsäalan perusasioita ja sanastoa
 • pystyt pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja oman metsäsi hoitamiseksi
 • saat valmiuksia neuvotella puukaupoista mahdollisimman hyvän tuloksen itsellesi
 • tiedät, mistä löydät tarvitsemaasi asiantuntija- tai ammattiapua metsäasioissa

Saat kaiken tämän Polku METSÄÄN - Untuvikosta metsänomistajaksi -verkkokurssilla

 • Metsän omistusmuodot ja omistajuuden siirtyminen
 • Metsän arvoon vaikuttavat tekijät
 • Metsän arvon määrittäminen, tila-arvio
 • Metsäsuunnitelma
 • Metsänomistajalle kuuluvat vuotuiset byrokratiat
 • Puukaupoille lähdössä
 • Puunmyyntisuunnitelma eli leimikko
 • Tarjousten pyytäminen ja vertailu
 • Hakkuuoikeuden myynti
 • Puukauppakirja eli hakkuusopimus
 • Hakkuiden valvonta
 • Jälkityöt
 • Metsän uudistaminen hakkuiden jälkeen
 • Miksi metsää pitäisi hoitaa
 • Mitkä ovat tavoitteesi ja motiivisi
 • Millä toimenpiteillä metsän tuottoa voidaan nostaa
 • Mitä ovat metsäsertifikaatit ja mitä hyötyä niistä on
 • Mitä sitten, jos et halua hakata metsääsi
 • Mitä hyvin hoidettu metsä tarjoaa omistajalleen
 • Millaista apua tarvitset
 • Toimijaverkosto
 • Metsänhoitoyhdistys
 • Isot puunostajat / metsäyhtiöt
 • Metsäkeskus
 • Paikalliset metsäpalveluiden tuottajat
 • Omaisuudenhoitopalvelut
 • Luke -luonnonvarakeskus
 • Tapio
 • Raakapuuta metsä- ja sahateollisuuden tarpeisiin
 • Energia- ja lämmöntuotantoa metsäenergialla
 • Puupohjaiset raaka-aineet korvaamaan uusiutumattomia luonnonvaroja
 • Keräilytuotteet
 • Metsästys
 • Hyvinvointia ja mielenterveyttä metsästä
 • Ilmastonmuutos
 • Hiilinielu
 • Metsän kiertokulun hiilensidonta
 • Mitä metsänomistaja voi tehdä
 • Metsäverotuksen aikataulu
 • Muistiinpanot ja mitä niihin kuuluu
 • Metsäveroilmoituksen täyttäminen
 • Arvonlisäverotus, ilmoittaminen ja maksaminen

Missiomme on, että jokaisella suomalaisella metsänomistajalla on riittävät perustiedot tehdä omien arvojensa mukaisia ratkaisuja metsänsä ja metsäomaisuutensa hoitamiseksi.

Itse käytin aikaa vuosia päästäkseni sinuiksi näiden metsäasioiden kanssa. Haluan auttaa sinua pääsemään alkuun paljon helpommalla. Siksi olen tehnyt tämän verkkokurssin sinulle, tuoreelle metsänomistajalle!

Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi -verkkokurssi hintaan 47 €! 

Untuvikko metsänomistaja pohtii vaihtoehtoja metsäasioissa


Käytyäsi Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi verkkokurssin sinä

 • ymmärrät, miten valmistautua puukauppojen tekoon
 • ymmärrät tärkeimpiä puukauppaan liittyviä termejä ja sanastoa, jotta keskustelusi metsäalan asiantuntijoiden kanssa helpottuu
 • tiedät, mitä asioita on hyvä selvittää ja sopia ennen kaupan solmimista ja jotka sinun on syytä ymmärtää ennen kauppakirjan allekirjoittamista.
 • ymmärrät, miten erilaiset vaihtoehdot vaikuttavat suoraan “tilipussiisi”
 • tiedät, mitä voit tehdä itse (tai ulkoistaa ammattilaiselle) parantaaksesi oman metsäsi kiinnostavuutta ostajien silmissä
 • tiedät, mistä hakea apua ja tukea asioihin, joita et halua, pysty tai ennätä itse tekemään

Verkkokurssi sopii sinulle, jos 

 • olet pohtimassa ja suunnittelemassa ensimmäisiä puukauppojasi 
 • haluat oppia puukaupan perusteita tulevaa varten
 • et ole ennen tehnyt puukauppoja

Et tarvitse tätä verkkokurssia, jos 

 • olet jo konkari puukauppojen teossa
 • sinulla ei ole mitään toiveita siitä, miten metsääsi käsitellään 
 • haluat ulkoistaa kaikki metsäasiasi jollekulle muulle ilman, että sinun tarvitsee itse perehtyä asioihin sen enempää

Saat kaiken tämän Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssilla

– Kurssin esittely
– Pohditaan tavoitteitasi puukaupoissa
– Millaisia vaihtoehtoja löytyy?
– Miten haluat metsääsi hoidettavan?

– Puuston kehitysluokat ja millaista, minkä kokoista puustoa missäkin kehitysluokassa on
– Miten kehitysluokat liittyvät puukauppoihin?
– Mitä on arvokasvu?
– Mitä ovat eri puutavaralajit?
– Tukkipuu ja kuitupuu
– Erikoispuutavaralajit

– Mikä on metsäsuunnitelma?
– Mitä metsäsuunnitelma sisältää?
– Mitä tarkoittaa kuvio ja mitä tietoja siihen liittyy?
– Erilaisetn metsän hoitotoimenpiteet
– Erilaiset hakkuutavat
– Millä perusteella erilaiset toimenpide-ehdotukset tehdään?
– Miten metsäsuunnitelma tehdään?
– Metsäsuunnitelman voimassaolo 
– Metsäsuunnitelman käyttö
– Digitaalinen metsäsuunnitelma

– Mikä on leimikko?
– Miksi se tehdään?
– Miten leimikko tehdään?
– Mitä leimikkotiedot sisältävät?
– Leimikon merkintä maastossa
– Tarvittavat luvat ja ilmoitukset
– Mihin leimikkoa käytetään?
– Metsänkäyttöä rajoittavat lait
– Metsälain 10§ kohteet
– Puun myyjän ja leimikon suunnittelijan vastuut
– Tieasiat, mitä metsänomistajan pitää tietää metsätilalleen johtavista teistä.
– Ennakkoraivaus

– Miten voit itse pyytää tarjouksia?
– Mitä tehdä, jos et itse halua tai ehdi kilpailuttaa?
– Mitä tarjouspyynnössä pitää olla?
– Tarjousten tarkistaminen
– Oksat, latvukset ja kannot
– Mikä on kantokäsittely ja milloin se on tehtävä?
– Mitta- ja laatuvaatimukset erilaisille puutavaralajeille
– Mitä tarkoittaa katkonta? Mikä on sen merkitys tilipussillesi?
– Mitkä asiat vaikuttavat puukaupan kokonaisuuteen?
– Tiedä, mitä olet myymässä
– Erikoishakkuut
– Puukauppasopimuksessa tarkistettavia ja sovittavia asioita
– Puukaupan hinnoittelumallit
– Vertailun hankaluus

– Erilaiset kauppamuodot
– Puukauppakirja
– Varastopaikat
– Teiden käyttö puukuljetuksiin
– Rajat ja maastomerkinnät
– Sovittavia asioita
– Mitta- ja laatuvaatimukset
– Maksuehdot
– Menekinedistämismaksu Metsäsäätiölle
– Mitä sitten, kun kauppakirja on allekirjoitettu

– Mitä on metsäsertifiointi?
– Metsäsertifioinnin taustaa
– Sertifiointikriteerit ja -vaatimukset
– Metsäsertifikaatin saaminen metsätilalle
– Sertifikaatin merkitys metsänomistajalle
– PEFC-sertifikaatti
– FSC-sertifikaatti
– FSC Mix -sertifikaatti

– Miksi hakkuut kannattaa valvoa?
– Kuka hoitaa valvonnan?
– Vastuut hakkuissa
– Miten varmistat omien toiveidesi menon hakkuutyön tekijälle?
– Erityiskohteiden huomioiminen hakkuissa
– Mittaustodistus ja sen merkitys
– Maasto- ja puustovauriot ja mitä niistä on hyvä tietää
– Tiestövauriot ja niiden korjaus

– Laanipaikat ja metsätuholaki
– Laanipaikan sijoitus
– Puiden kuljetus tuotantolaitokselle
– Hakkuutähteet ja energiapuut
– Puutavarakuljetuksiin käytettävät tiet
– Suunnittelu ja ennakointi

– Miksi oksat ja latvukset tai kannot kerätään ja milloin se voi olla järkevää?
– Keräämisestä on sovittava puukauppoja tehtäessä

– Harvennustiheys – mitä vaikutusta sillä on metsään
– Erimielisyydet kakonnasta ja puiden laadusta
– Metsänomistajan erikoistoiveet
– Metsälain 10 § ja muut suojelukohteet
– Huono korjuujälki
– Tiestön kestävyys
– Vesistöjen suojavyöhykkeet
– Harmitusten ennaltaehkäisy

– Laanin tyhjeneminen
– Metsään jääneet puut
– Hakkuutähteet
– Maanmuokkaus
– Metsän uudistaminen
– Metsän uudistamisen kulut
– Arvonlisävero puukaupassa
– Ennakkoverot ja veroilmoitus

”Kurssin sisältö oli erittäin kattava ja siinä oli juuri ne tiedot, mitä itse tulevana metsänomistaja näin alkuun pääsemiseksi tarvitsen. Asiat oli esitetty erittäin selkeästi, ei tuntunut ollenkaan siltä, että olisin ollut poissa omalta mukavuusalueeltani. On tuntunut vaikealta lähteä liikkeelle tämän itselle täysin uuden asian osalta, mutta tämä kurssi oli juuri se tarvittava pieni tönäisy oikeaan suuntaan, nyt on jotain, mistä ottaa kiinni.” – Jenni, kokematon, tuleva metsänomistaja

 • Kurssin osiot ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Voit jaksottaa niiden läpikäymistä oman aikataulusi mukaan vaikka useammalle päivälle tai viikolle. Voit kätevästi jatkaa kurssia siitä, mihin edellisellä kerralla pääsit.
 • Huom! Kaikki kurssimateriaalit ovat käytettävissäsi heti, kun olet kurssin ostanut! Päätät itse, millä tahdilla materiaalia käyt läpi.
 • Kurssin sanaston löydät kurssialustalta myös ladattavana pdf-tiedostona. 
 • Kurssit toimivat älypuhelimella, tabletilla tai läppärillä, kun käytössäsi on toimiva nettiyhteys. 

Haluamme kuulla tulevaisuudessa vain tyytyväisten metsänomistajien tarinoita onnistuneista puukaupoista, jotka on toteutettu metsänomistajan toiveiden mukaisesti. Tai metsänomistaja on löytänyt arvoihinsa sopivampia keinoja hyödyntää metsäomaisuuttaan.

Siksi haluamme nyt tarjota sinulle edullisesti mahdollisuuden lähteä perehtymään puukaupan saloihin ja löytämään erilaisia vaihtoehtoja. 

Osta nyt Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi -verkkokurssi hintaan 127 €!

puupinot onnistuneiden puukauppojen jälkeen
 • Kurssien arvo on sinulle kuitenkin paljon enemmän.
 • Kurssien käyminen säästää aikaasi asioiden etsimiseltä netin tietotulvasta.
 • Kurssit käytyäsi tiedät myös, mistä kysyä tarvitsemaasi asiantuntija-apua tai tekijää tehtävälle työlle sekä mitä asioita kannattaa huomioida puukauppopjen teossa.
 • Saat verotukseen kelpaavan kuitin heti oston jälkeen sähköpostiisi. Kurssimaksut ovat metsäverotuksessa vähennyskelpoisia kuluja!
 • Mikäli olet metsäasioissa arvonlisäverovelvollinen, kurssimaksuun sisältyvän arvonlisäveron voit myös vähentää arvonlisäverotuksessasi.

Tee nyt hyvä päätös metsäasioiden haltuunottamisesta ja lähde mukaan kursseille! 

”Olen iloinen, että olette tehneet tämän kurssin tuleville metsänomistajille. Kunpa olisi ollut silloin käytössäni, kun metsän perin niin olisi ollut rauhallisempi mieli käydä asioihin käsiksi.” -Mervi-

 

Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi 47 € 

Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi 127 €

Verkkokurssit ovat myynnissä trinno.fi -verkkokaupassa. Kun klikkaat alla olevista nappuloista ostoksille, näkyy ensin kurssien hinta arvonlisäverottomana! Kun lisäät tuotteen ostoskoriin, siellä näkyy kokonaishinta arvonlisäverollisena.

Jos ostat molemmat verkkokurssit kerralla, niin käytä kassalla koodia kimppa15, niin saat 15% alennuksen yhteishinnasta!

Näin pääset mukaan Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi – sekä Polku METSÄÄN - Puukauppa tutuksi -verkkokursseille?

 • Osta verkkokurssit Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi ja Polku METSÄÄN – Puukauppa tutuksi.
 • Maksa verkkokurssi haluamallasi tavalla. 
 • Kun olet maksanut kurssin, saat sähköpostiisi sekä kuitin, että tunnukset verkkokurssialustalle.
 • Pääset aloittamaan opiskelun heti.
 • Kaikki materiaali on heti käytettävissäsi. Opiskele omaan tahtiisi.
Puusta Puuhun Oy

Puusta Puuhun Oy, Y-tunnus 2917521-8 

Sähköposti info(a)puustapuuhun.fi
Puhelin +358 50 5760453
Facebook @puustapuuhun
Instagram @puustapuuhun