Metsänomistaja ihmettelee metsässä, millaiset puukaupat tekisi.

Mitä tarkoittaa puukauppa?

Oletko joskus miettinyt, mitä on puukauppa? Mitä puukaupoilla oikein tarkoitetaan? Millainen mielikuva sinulle syntyy, kun puhutaan puukaupoista?

Mieleesi saattaa nousta jutut isoista puunostajista, kasvottomista metsäteollisuusyhtiöistä, jotka yrittävät saada halvalla metsänomistajan puut itselleen. Tai sinulle voi tulla mieleesi kuva isosta avohakkuualueesta, joka näyttää rumalta. Avohakkuista tulee mieleen mediassa olleet kirjoitukset, kuinka niitä haluttaisiin estää ja tuomitaan avohakkuiden tekijät. 

Puukkaupoilla on monta muutakin näkökulmaa. Käyn niitä tässä kirjoituksessa nyt läpi, jotta saat vähän laajempaa näkemystä asiasta. En minäkään ymmärtänyt alkuun, mitä kaikkea puukauppa on. En ymmärtänyt, että puukauppa on paljon muutakin kuin niiden avohakkuiden tekemistä. 

En ymmärtänyt, että puukauppaa on kaikki, missä isompaa tai pienempää puuta kaadetaan eli hakataan metsästä. 

Kuitupuukasa metsävarastolla eli laanilla

Puukauppa on eri asia kuin metsän myyminen

Eräs tuore metsänomistaja kiteytti asian hyvin, ettei hän ymmärtänyt, että puukauppa on puiden myymistä omasta metsästä. Joskus voi mennä termit puukauppa ja metsän myyminen sekaisin. Metsänomistaja saattaa sanoa, että “pitäisi myydä vähän metsää”, kun hän tarkoittaa, että pitäisi myydä puuta metsästä. Hän ei tarkoita koko metsän, metsämaan, metsätilan myymistä. Vaikka metsän myyminen tarkoittaa metsätilan tai sen osan myymistä, niin kansankielessä tuota termiä käytetään myös puun myymisestä. 

Kun nämä termit sekoittuvat ihmisten mielissä, voi metsänomistaja olla hämmentynyt siitä, että jossain alitajunnan syövereissä kaikuu vanhempien sanat “älä koskaan myy metsää”. Tällä on tarkoitettu sitä, että metsätilaa, metsämaata ei kannata myydä. 

Metsää on pidetty ja pidetään edelleen arvokkaana omaisuutena, josta voi puuta myymällä saada tuottoa. Hyvin kasvava metsä on ollut omistajansa pankki, josta on saanut tarvittaessa rahaa puukaupoilla. On se tarve sitten ollut asunnon tai auton ostaminen tai joku muu.

Puukauppa voidaan tehdä pystykauppana tai hankintahakkuina

Puukaupoissa myydään pelkästään puuta. Se voi olla pystyssä olevia puita, jolloin puukauppa sisältää puiden kaato-oikeuden tietyltä alueelta sovituilla ehdoilla. Tai se voi olla jo kaadettujen eli hakattujen puiden myymistä tienvarsivarastolta eli laanilta. 

Puunkaato-oikeus myydään sovitulle ajalle, jossa puunostajan on käytävä hakkuut tekemässä. Puunostaja vastaa tällöin kaikista puiden kaatamiseen ja metsästä pois kuljettamiseen liittyvistä kuluista. Puunostajalla on oikeus viedä kaadetut puut pois ja käyttää ne sitten, miten haluaa. Puunostaja hoitaa homman omien aikataulujensa puitteissa.  Tällainen puukauppa on pystykauppaa eli metsänomistaja myy metsässä pystyssä olevien puiden hakkuuoikeuden ja hakattavat puut ostajalle. Tänä päivänä suurin osa puukaupoista tehdään pystykauppoina.

Joskus metsänomistaja haluaa tehdä itse hakkuut eli puiden kaatamisen. Metsänomistaja huolehtii kaadettujen puiden kuljettamisen metsästä pois puuvarastolle eli laanille. Metsänomistaja tekee tai teettää puiden kaatamisen oman aikataulunsa mukaisesti. Tällöin puhutaan hankintahakkuista.

Vaaksalla puun halkaisijan arviointi

Usein hankintahakkuista tehdään puunmyyntisopimus ostajan kanssa ennen kuin hakkuut toteutetaan. Puunostaja huolehtii sitten puiden kuljettamisesta tienvarsivarastolta eteenpäin omaan käyttöönsä. 

Puunostaja maksaa yleensä tällöin puusta vähän enemmän kuin pystykaupassa, koska metsänomistaja vastaa hakkuukustannuksista. 

Mikäli kauppoja ei ole tehty ennen hakkuiden aloittamista, metsänomistaja ottaa tässä riskin siitä, että saako hän puut myytyä sitten, kun ne ovat varastolla eli tien varressa. 

Aikaisemmin, kun metsänomistajat tekivät itse enemmän töitä metsissään, hankintahakkuut olivat tyypillinen puukauppamuoto. Nykyään puukauppaa tehdään enää harvoin hankintahakkuuna. 

Erilaisia hakkuuvaihtoehtoja on

Päätehakkuu tai avohakkuu tarkoittaa lähes kaiken puun kaatamista tietyltä alueelta. Päätehakkuu on tuottavin hakkuista. Silloin hakattava puusto on isoa tukkipuuta, jonka hinta on korkeampi kuin kuitupuun. Kuitupuu on pienempää puuta, jota saadaan harvennushakkuilta. Kuitupuu menee yleensä paperi- ja kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi.

Kun metsään tehdään päätehakkuu, se pitää uudistaa. Metsän uudistaminen tarkoittaa sitä, että sinne joko istutetaan uudet taimet tai kylvetään siemenet. Joskus annetaan luontaisen siemennyksen hoitaa metsän uudistaminen. Uudistamisvelvoite on lakisääteisesti aina, jos päätehakkuuala on isompi kuin 0,3 hehtaaria. 

Aina ei tehdä päätehakkuuta, vaan voidaan tehdä eri tyyppisiä hakkuita. Hakkuutapa valitaan metsän mukaan. Mikäli metsässä on eri-ikäistä puustoa, sieltä voidaan poimia vain suurimmat puut hakattavaksi. Poimintahakkuita käytetään jatkuvan kasvatuksen hakkuutapana. Voidaan tehdä myös tuota 0,3 hehtaaria pienempiä pienaukkoja. Tai voidaan haluta vähentää jotain tiettyä puulajia ja jättää muut kasvamaan. Valintaan vaikuttaa myös metsän aikaisempi hoitohistoria ja miten metsänomistaja haluaa metsäänsä kasvattaa.  

Harvennushakkuussa kaadetaan vain osa puustosta. Sekin voidaan tehdä monella eri tavalla. Harvennuksessa voidaan valita hakattavat puut isommasta päästä tai vähän pienemmästä. Harvennustiheys voidaan myös valita ja siihen on erilaisia suosituksia eri puulajeille ja eri tyyppisille maaperille. 

Harvennuksia tehdään yleensä metsän hoitamiseksi ja sen kasvun parantamiseksi. Liian tiheä puusto ei kasva niin hyvin kuin metsä, jossa on hyvälaatuisille puille tehty lisätilaa kasvulle. Tämä on vastaava asia kuin porkkanapenkin harventamisessa. 

Porkkanan siemenet ovat niin pieniä, että niiden kylväminen on todella hankalaa riittävän harvaan. Usein taimia nousee vieri viereen, eikä kaikki taimet mahdu mitenkään kasvamaan isoiksi porkkanoiksi. Jos harventaminen jätetään tekemättä, on tiedossa miniporkkanoita ja joku hyvällä onnella muutama isompikin porkkana. 

Kun harventaminen tehdään sopivaan aikaan, voi tiedossa olla makoisa sato isoja hyviä porkkanoita. Ihan vastaavasti metsässä harvennushakkuilla annetaan tilaa kasvamaan jätetyille puille kasvaa isoiksi tukkipuiksi.

Onko tässä myytävää puuta?

Puukauppojen tekemiseen on hyvä perehtyä

On totta, että puunostajat ovat ammattilaisia, joiden tehtävä on hankkia mahdollisimman edulliseen hintaan puuraaka-ainetta edustamansa yrityksen tarpeisiin. Tarve voi olla tukkipuiden saamista sahalle, joka tuottaa erilaista puutavaraa rakennustarpeiksi. Tarve voi olla pienemmän kuitupuun saamista paperitehtaalle paperin raaka-aineeksi. Tai se voi olla puun hankkimista energialaitokselle kaukolämmön tuottamiseksi. Joskus etsitään jotain erikoisempia puulajeja tai vaikka erityisen pitkiä ja suoria pylväspuita.

Ostajaa toki velvoittavat metsälain säännökset, mahdolliset metsäsertifikaatit ja muut hakkuiden tekemistä ohjaavat suositukset. Myös hyvän mielen jättäminen puun myyjälle laadukkaasti tehtyjen hakkuiden ja reilun maksun muodossa voivat tuoda kauppaa tulevinakin vuosina. 

Puun myyjänä jokainen metsänomistaja tekee joskus ensimmäiset puukauppansa, jolloin hän ei välttämättä tiedä puukauppojen tekemisestä paljoakaan. 

Ensimmäisiä puukauppoja tehdessä minustakin tuntui, että sanasto oli outoa, enkä ymmärtänyt, mitä erilaiset hinnat ostotarjouksissa tarkoittavat. En ymmärtänyt, mitä erilaiset hakkuutavat tarkoittavat ja miltä metsä näyttää hakkuiden jälkeen.

Alkuun olin metsänomistajana ihan untuvikko. Vasta useampien puukauppojen ja hakkuiden ja alan opiskelun jälkeen aloin ymmärtämään näitä asioita paremmin. Opettelin puukauppoihin liittyviä termejä, mitä ne käytännössä tarkoittavat. Kysyin kokeneemmilta metsänomistajilta tai metsäasiantuntijoilta apua ja selityksiä itselleni outoihin asioihin. Suosittelen sinuakin perehtymään edes vähän näihin ennen kuin rupeat tekemään ensimmäisiä puukauppojasi.

Kun aloittelija ja ammattilainen kohtaavat, heidän on usein hankalaa ymmärtää toisiaan. Puunostajalle puukaupat ovat jokapäiväistä arkea ja hän hoitaa asioita rutiinilla. Hän ei ammattilaisena aina muista, että aloittelija ei ymmärrä, eikä voi tietää niitä puunostajalle itsestään selviä asioita.

Ammattilaisena puunostajan pitäisi huolehtia siitä, että vastapuolella oleva metsänomistaja tietää ja ymmärtää kunnolla sen, mistä sovitaan ja miten asiat hoituvat kauppakirjan allekirjoituksen jälkeen. Aloittelijasta voi tuntua nololta, ettei hän ymmärrä, eikä hän kehtaa joka asiaa kysyä. Myös henkilökemioiden pelaaminen tässä vaiheessa on tärkeää. 

On sekä sinun etusi metsänomistajana että puunostajan etu, että asiat puhutaan selväksi ja kirjataan sopimukseen kunnolla. Näin niihin voidaan palata myöhemminkin ja väärinkäsitysten vaara pienenee. Kun molemmat ymmärrätte asiat samalla tavalla, jää kummallekin hyvä mieli puukauppojen ja toteutuneiden hakkuiden jälkeen. 

Silloin voi myöhemmin syntyä uudetkin kaupat. Jos kuitenkin sinulle metsänomistajana jää syystä tai toisesta jostain asiasta paha mieli, voi se tulla esteeksi myöhemmille kaupoille kyseisen ostajan kanssa.

Voit olla metsänomistajana jo pitkäänkin omistanut metsää ja hallitset hyvin monenlaiset metsäasiat. Ensimmäisiä puukauppojaan tekevä metsänomistaja on kuitenkin aina aloittelija siinä asiassa. Aloittelijan on hyvä perehtyä asiaan etukäteen ymmärtääkseen, mitä on tekemässä. 

Sinä metsänomistajana teet itse joka tapauksessa päätökset puun myymisestä ja kenelle ne puut myyt. Teet päätökset siitä, miten haluat omaa metsääsi hoitaa ja hyödyntää. Siksi kannattaa olla aktiivinen ja ottaa selvää asioista. Kysy kaikki, mikä ei ole sinulle selvää. 

Opettele ymmärtämään sanastoa ja millaisia vaikutuksia erilaisilla puukauppoihin liittyvillä asioilla on sinun metsääsi nyt ja tulevaisuudessa.

Puukauppojen teossa on monta eri vaihetta. Valmistaudu onnistuneisiin puukauppoihin ottamalla selvää noista asioista. Suosittelen lukemaan “Mitä minun pitää tietää tehdäkseni puukaupat” sekä “Mikä on onnistuneen puukaupan salaisuus” -jutut. Noiden juttujen kautta pääset jo hyvään vauhtiin puukauppoihin perehtymiseen. 

Tsemppiä puukauppojen tekoon!

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.