Onko tässä myytävää puuta?

Mitä pitää tietää, kun haluat myydä puuta?

Oletko miettinyt, mitä kaikkea tietoa tarvitset, kun rupeat myymään puuta metsästäsi? Saatat ajatella, että eikö se nyt riitä, että ilmoitat puunostajalle, että sinulla olisi puuta myynnissä – ostatko? Kai ne nyt tietää, jotka puuta ostaa, mitä siellä metsässä tehdään? Stop. Pysähdy. Nyt heti. Ei – ei ne tiedä, eikä ne saa tehdä mitään, jos sinä et lupaa anna!

Onko sinulla oikeus myydä puuta?

Miksi kysyn tuollaista asiaa? Eikö se nyt ole selvää, että metsänomistaja omistaa metsänsä ja puut. Ja kai hänellä nyt on oikeus myydä puuta sieltä, miten haluaa. Yleensä asia on näin, mutta on poikkeuksiakin asiassa. 

Metsänomistaja voi olla eri kuin hallintaoikeuden haltija. Hallintaoikeuden omistajalla on oikeus hyödyntää metsää ja saada metsästä saatavat tulot. Tämä voi olla tilanne esimerkiksi, jos isovanhemmat ovat testamentanneet tai siirtäneet metsien omistuksen lapsenlapsilleen, mutta hallintaoikeus on annettu omille lapsille. Tämä voi olla ollut verosuunnittelua, mutta kuitenkin lastenlasten alaikäisyyden takia hallintaoikeuden pidättäminen lapselle on ollut perusteltua, jotta metsänhoito tulee tehtyä.

Mikäli metsän omistaa kuolinpesä tai metsäyhtymä, on päätöksenteko oltava yksimielistä ja silloin kaikilta osakkailta pitää olla suostumus puunmyyntiin. Nämä kannattaa selvittää etukäteen, jotta myyntiprosessi ei tyssää siihen, kun puunostaja tuon varmistaa ja joku pistää hanttiin, ettei kyllä myydä ja hakata yhtään puuta meidän metsästä.

Mitä sinulla on myytävänä?

Puunostajat haluavat tietää monta asiaa tarjolla olevasta leimikosta. Leimikko on vanhaa perua oleva sana, joka tarkoittaa puunmyyntisuunnitelmaa tietyltä alueelta. Puunmyyntisuunnitelmaan sisällytetään metsätilan tiedot ja miltä alueilta eli kuvioilta metsätilalta hakkuita halutaan tehdä. 

Kuvioilta pitää olla tiedot siellä olevasta puustosta. Mitä puulajia siellä kasvaa? Minkä ikäistä ja kokoista puusto on? Kuinka tiheässä puuta siellä on? Onko kuviolla mahdollisesti jotain erityistä huomioon otettavaa, joka vaikuttaa sen kuvion käsittelyyn? Se voi olla jotain suojeltavia tai säästettäviä erityiskohteita tai vaikkapa tieto läpi kulkevasta sähkölinjasta.

Noiden perustietojen lisäksi on pohdittava ja päätettävä se, miten haluat hakkuut toteutettavaksi eri kuvioilla. Onko kyse päätehakkuusta eli metsän uudistamishakkuusta? Vai onko kyse kasvua vauhdittavasta harvennuksesta? Ja millaisesta harvennuksesta? 

Jos metsässä on arvokkaita luontokohteita, jotka asettavat käsittelylle omia rajoitteitaan tai vaatimuksiaan, on nekin tiedettävä. Voit haluta metsääsi käsiteltävän myös jatkuvan kasvatusten periaatteiden mukaisesti, jolloin isoja aukkoja ei sinne tehdä. 

Oma metsänsä on hyvä tuntea sen verran hyvin, että ymmärtää, millaiset hakkuutavat sinne sopivat. Eri kuvioilla voi hakkuutapa olla erilainen. Riippuu myös metsän hoitohistoriasta ja sen nykytilasta, millaisia mahdollisuuksia siellä on. Jos metsä on yhden puulajin tasaikäistä metsää, ei siitä saada millään muokattua monilajisempaa eri-ikäisrakenteista metsää sormia napsauttamalla. 

Itse sinun ei tarvitse erilaisia hakkuutapoja tuntea tarkemmin. Sinulla pitää olla kuitenkin oma ajatus siitä, minkälaisena haluat metsäsi nähdä hakkuiden jälkeen ja vaikkapa kymmenen vuoden päästä. Se auttaa sinua kertomaan toiveesi puunostajalle, joka sitten osaa kertoa erilaisista vaihtoehdoista ja miten ne tulevat vaikuttamaan pidemmälläkin aikavälillä metsääsi.

Miten se puunmyyntisuunnitelma tehdään?

Yksi hyvä lähtökohta puunmyyntisuunnitelman tekemiseen on metsään.fi palvelusta oman metsätilasi tiedot. Metsään.fi on Metsäkeskuksen ylläpitämä palvelu, jonne voit kirjautua omilla pankkitunnuksillasi. Sieltä näet omistamiesi metsätilojen perustiedot sekä muutakin tietoa tilasta. Tiedot sinne on tuotu koko Suomen metsien laserkeilauksen tuloksena, jos ei tilasi tietoja ole sinne muuten päivitetty. 

Laserkeilaustietoihin ei saa koskaan luottaa suoraan ja pelkästään. Tiedot ovat suuntaa antavia ja joskus tiedoissa voi olla melkoista heittoa metsässä olevaan totuuteen. Siksi aina suositellaan sitä, että metsään.fi palvelun tiedot käydään varmistamassa metsässä ja tekemässä tarkistusmittauksia. Ne tiedot on hyvä perusta, josta lähteä alkuun.

Metsään.fi palvelusta löytyy kartta metsätilallesi. Siellä voit tehdä puukaupan tarjouspyynnön ja lähettää sen haluamillesi ostajille. Metsään.fi -palvelussa voit antaa katseluoikeuden tilasi tietoihin niille metsäalan toimijoille, joille haluat. Katseluoikeuden voit poistaa myös heti, kun niin haluat. Kukaan ei ilman sinun antamaasi lupaa näe tilasi tarkempia tietoja tuolta palvelusta. 

Jos et itse tunne pystyväsi puunmyyntisuunnitelmaa tekemään, niin siihen saa kyllä apua. Metsänhoitoyhdistykset, muut paikalliset metsäpalveluyritykset sekä puunostajat voivat auttaa sinua siinä. Iso osa metsänomistajista ei koskaan tee puunmyyntisuunnitelmaa itse, joten ei kannata jumiutua siihen. Kunhan tiedät omat ajatuksesi siitä, miten haluat metsääsi hoitaa ja millaisena haluat nähdä sen tulevaisuudessa. Se auttaa jo alan ammattilaisia johdattamaan keskustelua ja kyselemään sinulta lisää, jotta saat riittävästi tietoa päätöksen tekemiseksi. Sinä olet metsänomistajana joka tapauksessa se, joka teet päätökset metsäsi hoidosta ja mahdollisesta puun myymisestä sieltä.

Onko pakko myydä puuta tai tehdä hakkuita?

No, ei ole! Metsänomistajana sinulla on täysi oikeus päättää siitä, mitä siellä sinun metsässäsi tehdään. Voi olla, että sinulle suositellaan hakkuita ja puun myymistä, mutta sinä itse teet päätökset. Kukaan ei voi pakottaa sinua myymään puuta.

Haluan sinun miettivän asiaa kunnolla. Miksi haluat tai et halua, että metsästäsi hakataan puuta? Pohdintoja helpottamaan olen tehnyt “Minä metsänomistajana” -työkirjan, jonka voi tilata sähköpostiisi maksutta. Hyödynnä tuo, jos et ole ajatustesi kanssa vielä ihan selvillä poluilla. Kun tiedät omat arvosi metsän suhteen, sinun on helpompi tehdä päätöksiä, joiden takana voit seisoa vielä vuosikymmenien päästäkin.

Kuulin myös tuoreesta metsänomistajasta, joka oli perinyt vanhemmiltaan metsän. Perintöverojen peittämiseksi hän oli sitten teettänyt hakkuut. Suru oli kasvanut entisestään, kun puut olivat jo sisältä lahoja, eikä niistä isoista pinoista huolimatta saanut kuin murto-osan siitä hinnasta, mitä muutamaa vuotta aikaisemmin niistä olisi hyvänä tukkina saanut. Hyvä, kun hakkuilla oli ne perintöverot katettu. Ja silti oli kateellisia riittänyt, kun perit metsää ja heti tienasit hirveästi puunmyynnillä. 

Joskus on myös tilanteita, jolloin metsän erityispiirteiden säilyttämiseksi olisi hyvä tehdä jotain hoitotoimia. Tai voisi olla hyvä tehdä jotain ennallistamistoimia, jotta voidaan palauttaa metsään tietynlaisia olosuhteita. Aina siis se, että metsässä tehdään jotain, ei tarkoita isompia hakkuita tai isoja aukkoja metsään.

Vaihtoehtona voi myös olla metsän suojelu. Esimerkiksi metsien monimuotoisuutta vaalivaan METSO-ohjelmaan voi hakeutua, mikäli metsässä on kriteerit täyttäviä kohteita ja alueita. Toinen on Helmi-elinympäristöohjelma. Näistä nuo aiemmin mainitut metsänhoitoyhdistyksien sekä Metsäkeskuksen asiantuntijat tietävät. He osaavat arvioida metsäsi tai sen osan soveltuvuudesta ohjelmaan ja auttavat hakemusten täyttämisessä. Enemmän suojelusta ja noista ohjelmista löytyy jutusta Miten voin suojella metsäni?

Vaihtoehtoja siis on, sekä puukaupassa että muuten metsänhoidossa. Sinun pitää itse vain tietää, mitä metsältäsi haluat ja millaisena haluat sen nähdä tulevaisuudessa. Kannustan sinua perehtymään näihin metsäasioihin hieman, jotta pystyt tekemään arvojesi mukaisia päätöksiä faktoihin nojaten. Ettet vain mene median klikkiotsikoiden perässä. 

Haluan sinun tietävän, etteivät nämä metsäasiat ole mitään avaruustiedettä, vaan metsiä ja puukauppoja on tehty vuosikymmeniä ilman mitään metsäalan koulutuksia. Suuri osa suomalaisista yksityismetsänomistajista ei enää asu metsätilansa vieressä, eikä ole maatalousyrittäjä, joka on kasvanut pienestä pitäen metsäasioihinkin kiinni. Riittää, että perehdyt hieman asioihin ja tiedät, mitä haluat. Perehtyminen ei vaadi vuosien koulutuksia tai päivien istumista jossain seminaarissa. Pienemmälläkin pääset jo polkusi alkuun. Tarjolla on esimerkiksi meidän verkkokurssi Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi, joka on johdanto metsänomistajuuteen. Tuon kurssin käytyäsi olet jo tukevalla pohjalla metsäasioiden kanssa, eikä alla ole upottava suo.

Lähdetäänkö yhdessä kulkemaan polkua metsään?

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.