Ajokone laanipaikalla.

Millainen varastopaikka hakkuilla tarvitaan?

Olet varmaan nähnyt jossain tien varrella isoja puupinoja, jonne hakkuualueelta on tuotu puita. Joskus pinot voivat olla korkeita ja pitkiä, joskus pinoja on monta pienempää. Oletko koskaan katsonut niitä pinoja yhtään tarkemmin? Itse en ollut niihin sen enempää aiemmin kiinnittänyt huomiota ja hämmennyin, kun ensimmäisiä puukauppoja tehdessä ruvettiin puhumaan laanipaikasta. En heti edes tajunnut, mistä puhuttiin, kun minulle laani tarkoitti paperitehtaan puuvarastoaluetta. Laanipaikka on se varastopaikka, jonne puut metsästä tuodaan odottamaan kuljetusta eteenpäin.

Varastopaikalle ja teille on omat vaatimuksensa

Jokaiselle puulajille- ja puutavaralajille tarvitaan omat pinopaikat. Eli tukkipuille ja kuitupuille omat pinot kuten kuuselle, männylle ja koivulle. Lisäksi mahdollisesti tulee vielä muita pinoja. Ja eri pinojen väliin pitäisi jäädä pari metriä väliä, jotta puutavararekan kuljettajan on helpompi tietää, mistä mikäkin puuerä alkaa ja mihin loppuu. Myös mahdollisesti hakkuulta tulevat energiapuukasat ja kantokasat tarvitsevat omat paikkansa.

koivun siluettikuva

Varastopaikan pitää olla myös sellainen, että sinne metsästä puuta tuova ajokone voi helposti tulla puuta tuomaan ja purkaa rauhassa kuormansa oikeisiin pinoihin. Varastopaikan pitää sijaita myös niin, että puutavararekka voi helposti kuormansa sieltä noutaa. 

Varastopaikka pitää olla sellaisen tien varrella, joka kestää täyteen lastatun puutavararekan painon. Aina metsätiet tai yksityistiet, joiden varrella metsätilat ovat, eivät ole kaikkina vuodenaikoina ja kaikilla keleillä riittävän kantavia kestääkseen täyteen lastatun puutavararekan painon. 

Tämä voi joskus aiheuttaa sen, että hakkuualueen korjuukelpoisuus määritellään tien kantavuuden kautta, eikä hakkuita voida tehdä milloin tahansa vuoden aikana.

Metsätien päässä on hyvä olla kunnon kääntöpaikka puutavara-autolle.

Yksi vaatimus myös on se, että puutavararekka pääsee kääntymään turvallisesti tien varrella tai jatkamaan matkaansa tietä pitkin suoraan taas isommalle tielle. Usein metsätiet tai yksityistiet ovat päättyviä teitä. Silloin tiellä pitää olla jossain kääntöpaikka rekalle. Yleensä kääntöpaikka on tien päässä oleva lenkki, jossa rekka voi vain ajaa suoraan ympäri, eikä tarvitse missään peruutella.

Aina kannattaa myös tarkistaa tienkäyttöoikeudet ennen puukauppojen sopimista! Joillakin yksityisteillä voi olla rajoitteita isompien autojen kulkemiselle ja kulkuluvat riippuvat tieosakkaan tienkäyttöoikeuksista. Ei ole itsestään selvää, että se tie, jota itse käytät metsässäsi käydessäsi, olisi se, jota pitkin voidaan metsäkoneet tilalle tuoda ja jota pitkin puutavararekka pääsee puut noutamaan.

Turvallisuus on otettava huomioon

Varastopaikkojen suunnittelussa on myös otettava turvallisuusasiat huomioon. Yksi asia on kaikkien tiellä liikkujien turvallisuus. Varastopaikka on sijaittava niin, että puutavararekka voi tehdä turvallisesti kuormansa siinä ilman, että muu liikenne aiheuttaa kuormaamiselle vaaraa.

Kuormaus ei saa myöskään aiheuttaa vaaraa muulle liikenteelle eikä tilannetta, että muu liikenne joutuu ohittamaan tilannetta sokkona. Tämä tarkoittaa sitä, että kuormauspaikka on pystyttävä ohittamaan niin, että näkee mahdollisen muun vastaantulevan liikenteen. 

Varastopaikka ei saa myöskään sijaita sähkölinjan alla tai missään jyrkässä mäessä tai rinteessä. Pinot on pysyttävä tekemään niin, että ne ovat vakaita, eikä niissä ole sortumavaaraa. Pinosta leviämään lähtevät puut ovat todella painavia ja voivat aiheuttaa vaaratilanteita sekä ihmisille, että vaikkapa ohi kulkevalle liikenteelle.

Onko omalla maalla riittävästi tilaa?

Varastopaikan koko arvioidaan hakkuusuunnitelman mukaisen puumääräarvion perusteella. Arviossa on määräarviot eri puutavaralajeille puulajeittain. Varastopaikan tarve kannattaa mitoittaa niin, että puumääräarvio onkin isompi kuin, mitä hakkuusuunnitelmassa on. Vaikka usein ainakin osa puutavarasta noudetaan jo hakkuiden aikana varastolta eteenpäin, niin silti suunnitelma on tehtävä niin, että kaikki hakattava puutavara sinne mahtuu.

Onko oman metsätilasi alueella sopivaa riittävän isoa tilaa varastopaikaksi? Ellei ole, sitten pitää keskustella naapuritilojen omistajien kanssa, voisiko heiltä vuokrata varastopaikalle tilaa. Tässä sekä tieasioissa on hyvä, jos olet pitänyt hyvät suhteet yllä naapuritilojen omistajiin sekä tiehoitokunnan vastuuhenkilöihin.

Kuten huomaat, niin ei se ollutkaan ihan niin pieni juttu tuo varastopaikka-asia, eikä tieasiakaan sen puoleen. Tieasioista voit lukea Mitä metsänomistajan pitää tietää tieasioista – jutusta. Näissäkin on paljon yksityiskohtia, jotka on syytä selvittää ja sopia etukäteen, ettei näistä nouse hakkuita häiritsevä juttu. Kun nämä asiat on etukäteen selvitetty ja sovittu, voit olla huoleti näiden suhteen, kun puukauppoja olet sopimassa. 

Metsäisin terveisin,

-Outi-

ps. Joko luit nämä aiemmat kirjoitukset puukauppojen tekoon liittyen?

Kuka ostaa puuta?

Milloin on hyvä aika myydä puuta?

Mikä on metsäsertifikaatti?

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.