Monimuotoiset ja arvokkaat luontokohteet ovat erityisen tärkeitä