Metsänomistaja pohtii metsätilan siirtämistä uudelle omistajalle