Metsänomistaja ihmettelemässä metsässä

Miten siirtää metsä seuraavalle sukupolvelle?

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Omistatko metsätilan ja haluat varmistaa sen siirtymisen fiksusti seuraavalle omistajalle? Omistavatko vanhempasi metsätilan ja tiedät sen siirtyvän sinulle jossain vaiheessa? Tiedätkö, millaisia vaihtoehtoja metsätilan siirtämiseen seuraavalle omistajalle on? Tiedätkö, millaisia taloudellisia vaikutuksia eri vaihtoehdoilla on?

Ellet ole asiaan vielä perehtynyt, niin suosittelen lukemaan tämän kirjoituksen. Luettuasi jutun ymmärrät, että kannattaa ajoissa pohtia kunnolla vaihtoehdot läpi ja ottaa selvää niiden vaikutuksista teidän tapaukseenne. Usein on hyödyllistä pyytää neuvoja metsätilojen kauppoihin ja sukupolvenvaihdoksiin erikoistuneelta asiantuntijalta, joka tietää verotuksen ja erilaisten vähennysten koukerot.

Metsä siirtyy perintönä

Usein käy niin, että metsätila siirtyy perimisen kautta eteenpäin. Voi olla, että metsänomistaja ei ole halunnut eläessään vielä luopua omaisuudestaan tai hän ei ole jaksanut perehtyä omistuksen siirtämiseen seuraavalle sukupolvelle. Saattaa olla, että selkeää uutta omistajaa ei ole ollut, eikä ole haluttu asiasta ruveta edes keskustelemaan.

Riippuu tilanteesta, kuolinpesän osakkaiden määrästä ja mahdollisesta testamentista, millaisia vaihtoehtoja eteen tulee metsänomistajan kuoleman jälkeen. Kaikki perintöasiat ovat yksilöllisiä tapauksia, joihin ei ole yksiselitteistä vastausta, miten asiat kannattaisi hoitaa. Perikunnat ovat hyvin erilaisia. Mikäli perikunnassa on alaikäisiä osakkaita, tuo se vielä oman lisänsä asioihin.  

Joka tapauksessa perunkirjoitus pitää huolehtia kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Joskus haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen tekemiseen, jos selvitettäviä asioita on paljon. Perunkirjoituksessa tehdään perukirja, johon kirjataan kuolleen omaisuus sekä kuolinpesän osakkaat. 

Perukirjaan tarvitaan tiedot kaikesta omaisuudesta – myös metsätilasta. Metsätilan arvosta on syytä pyytää arvio tila-arvioita tekevältä metsäalan ammattilaiselta. 

Perukirjaan kirjattu arvo vaikuttaa heti mahdollisiin perintöveroihin ja myöhemmin siihen, miten metsätila arvotetaan, jos kuolinpesän omaisuus jaetaan osakkaille. 

On kaikkien edun mukaista, että arvo on mahdollisimman totuudenmukainen, jotta jako voidaan tehdä kaikille osakkaille tasapuolisesti. Perukirjaan merkityllä arvolla on myös merkitystä, jos metsätila myydään. 

Suosittelen lukemaan tekemämme maksuttoman oppaan ”Mitä kuolinpesän osakkaan pitää tietää metsän omistamisesta?” Oppaan lukemalla voitte perikunnassa säästää merkittävästi euroja ja tiedätte, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota metsää perittäessä.

Miten metsätilan omistus kannattaa siirtää, kun kuolinpesä jaetaan?

Ensimmäinen ajatus saattaa olla, että jaetaan metsä osakkaiden kesken tasapuolisesti. Joskus tuo voi onnistua, mutta usein tuo jakaminen on huono vaihtoehto.

Metsätilan koon pienentyessä sen hoitaminen voi hankaloitua ja mahdolliset puukauppojen koot pienentyvät niin, ettei välttämättä kiinnostuneita puun ostajia niin vain löydykään, kun haluaisitte kauppoja tehdä. Metsätilan jakaminen pienempiin osiin ei yleensä ole paras vaihtoehto.

Metsätila voidaan siirtää yhdelle perilliselle ja muut saavat sitten muuta omaisuutta. Tämäkin vaihtoehto kannattaa pohtia huolella, miten ja missä järjestyksessä asiat tehdään. 

Usein voi olla järkevää muuttaa kuolinpesä ensin yhtymäksi. Yhtymäosakkuuksien kauppa tai jakaminen on kiinteän omaisuuden kauppaa, jossa voi vapautua luovutusvoittoverosta ja metsäosuuksien ostaja voi saada metsävähennyksen hyödykseen.

Jos taas operoidaan kuolinpesäosuuksilla, puhutaan irtaimen omaisuuden kaupasta, jolloin luovutusvoittovero tulee eteen, eikä ostaja voi saada metsävähennystä.

Aina kuolinpesää ei jaeta. Silloin asiat pitää hoitaa yksimielisillä päätöksillä ja kaikkien kuolinpesän osakkaiden on oltava tekemässä päätöksiä. Kaikissa kuolinpesissä tämä ei onnistu ja asiat saattavat jäädä tämän takia hoitamatta. 

Ne ovat surullisia tarinoita, kun kuulee, että erimielisyyksien takia ei ole päätöksiä pystytty tekemään. Metsät ovat jääneet hoitamatta vuosikymmeniksi. Pahimmillaan hakkuukypsä puusto on jo ehtinyt lahoamaan tai tuholaiset ovat sinne iskeneet. Silloin metsän arvo on pudonnut murto-osaan siitä, mitä se olisi parhaimmillaan voinut olla.

Sukupolvenvaihdoksen tekemiseen kannattaa varata aikaa

Hyvä vaihtoehto on tehdä metsän sukupolvenvaihto ajoissa. Silloin vanhalla metsänomistajalla on aikaa perehdyttää uutta metsänomistajaa metsäasioiden hoitoon. Ja uudella metsänomistajalla on aikaa sulatella metsän omistajuutta ja kysellä vielä neuvoja vanhalta. 

Tässä vaiheessa on myös hyvä pohtia sitä, onko mahdollinen tuleva metsänomistaja ylipäätään halukas omistamaan metsää. Jos minkäänlaista kiinnostusta tai halua ei ole, kannattaa pohtia, onko järkevää siirtää metsä ihmiselle, joka ei sitä halua. Voi olla, että mieli muuttuu, kun asiasta puhutaan ja hän saa aikaa harkita. 

Voi olla, että mieli ei muutu. Silloin ei kannata aiheuttaa välirikkoa pakkosiirron kanssa. Yksi vaihtoehto voisi olla metsätilan liittäminen yhteismetsään. Yhteismetsäosuuksien kanssa ei tarvitse itse olla tekemässä mitään metsässä, eikä välttämättä tehdä päätöksiäkään tai opetella metsäasioita. Yhteismetsäosuudet ovat vähän kuin rahasto-osuuksia. Melko huolettomia omistajalleen.

Sukupolvenvaihdos ei käy ihan kädenkäänteessä. Siinä on asioita, jotka kannattaa selvittää ja pohtia etukäteen, jotta ymmärrätte eri vaihtoehtojen seuraukset metsän omistamiseen tulevaisuudessa.

Luovutus voidaan tehdä kauppana. Kaupan verotukseen vaikuttaa se, kauanko metsä on ollut edellisen omistajan omistuksessa ja kenelle metsä luovutetaan eli onko uusi omistaja lähisukulaisia vai ei. 

Kauppasumman on oltava yli 75% metsän käyvästä hinnasta, jotta kauppaa ei katsota lahjaksi ja lahjaverotuksen alaiseksi. Kiinteistökaupasta on joka tapauksessa maksettava 4% kauppahinnasta varainsiirtoveroa. Muistakaa huolehtia myös kiinteistön lainhuudon hakemisesta kuuden kuukauden sisällä papereiden allekirjoituksesta.

Kun metsätilan omistus siirtyy kauppana, uudelle omistajalle tulee käyttöön metsävähennys. Siitä on hyötyä myöhemmin puukauppatulojen verotuksessa.

Metsätilan voi myös lahjoittaa

Metsätila on myös mahdollista lahjoittaa uudelle omistajalle. Lahjasta tulee maksettavaksi lahjavero. Mikäli edellisellä omistajalla on ollut käyttämätöntä metsävähennyspohjaa, se siirtyy lahjoitettaessa uudelle omistajalle. 

Metsätilan lahjoituksessa tai lahjanluonteisessa kaupassa voi lahjaverosta taas syntyä metsälahjavähennysoikeus. Se helpottaa metsätalouden tulovertusta seuraavien 15 vuoden aikana. 

Metsälahjavähennysoikeuden saamiseen on olemassa rajat. Metsäkeskuksen sivuilta löytyy lisätietoja tuosta sekä laskuri, jolla voi laskea näiden vähennysten suuruutta eri vaihtoehdoissa.

Lahjoittajalla on myös mahdollisuus pidättää vielä hallintaoikeus metsään itselleen tai vaikka lapselleen, jos varsinainen omistus menisikin lapsenlapselle. Hallintaoikeuden pidätys vaikuttaa lahjaveron määrään. Hallintaoikeuden haltija huolehtii metsänhoitokuluista ja veroista, mutta myös saa puukauppatulot itselleen. 

Selvittäkää eri vaihtoehtojen vaikutukset

Kuten huomaat, noita vaihtoehtoja on melkoisesti ja siellä pyörii jo metsävähennystä, metsälahjavähennystä, luovutusvoittoveroa, varainsiirtoveroa ja lahjaveroa. Näissä menee kyllä moni ihminen jo sekaisin, kun koittaa ymmärtää eri vaihtoehtoja ja miten ne vaikuttavat taloudellisesti nyt ja tulevaisuuteen. 

Suosittelen lämpimästi kysymään neuvoa metsätilojen omistusjärjestelyihin ja sukupolvenvaihdoksiin perehtyneeltä henkilöltä. Itse en ainakaan uskaltaisi ilman asiantuntijaa, joka on pitänyt itsensä ajan tasalla verotuksen kiemuroista, lähteä tuollaisia omistusjärjestelyjä tekemään. 

Viranomaistahot ovat siitä armottomia, että kun paperit on tehty ja tietyt jutut ja summat niihin kirjattu, niin niiden mukaan mennään. Jälkikäteen ei auta enää voivottelu, kun ei me tiedetty. Ei auta, vaikka viranomainenkin myöntäisi, että on epäedullisesti tehty asiat. Kun ne on kerran tehty, niin sitten on nieltävä harmituksensa. 

Tässä asiassa on ehdottomasti suositeltavaa ottaa etukäteen selvää asioista ja  pohtia rauhassa läpi teidän tilanteessanne mahdolliset vaihtoehdot. Asiantuntija pystyy tekemään vaihtoehtolaskelmat ja kertomaan vaikutukset veroihin ja tuleviin vähennysmahdollisuuksiin.

Koska jokainen tapaus on yksilöllinen, kannattaa varata aikaa asioiden selvittämiseen. Jo ajantasaisen tila-arvion tekeminen metsätilasta ottaa hetken. Sitten on pohdittava keitä henkilöitä on asianosaisena kokonaisuudessa ja mitkä on kunkin henkilön motiivit ja mahdollisuudet metsäomaisuuden haltuunsa ottamiseen. Näistä kannattaa keskustella avoimesti porukalla ja jokaisen pohtia itsekseenkin. Sen jälkeen erilaisten vaihtoehtojen selvittämiseen ja laskemiseen on varattava aikaa. 

Kun vaihtoehdot on käyty yhdessä läpi, voidaan vielä tarvita jonkun verran aikaa asioiden pohtimiseen ja päätösten tekemiseen ennen kuin viralliseen papereiden tekemiseen päästään. Tässä koko prosessissa menee äkkiä useampi kuukausi. Äkkiä on puolikin vuotta mennyt, eikä vielä olla saatu asioita hoidettua loppuun asti.

Kuka voi auttaa metsätilan omistusjärjestelyissä?

Metsänhoitoyhdistyksissä sekä Metsäkeskuksessa on neuvojia, jotka ovat perehtyneet näiden asioiden selvittämiseen ja metsänomistajien avustamiseen papereiden tekemisessä. Myös lakiasiaintoimistoista löytyy näihin asioihin erikoistuneita lakimiehiä, joilta myös saa apua. 

Vaikka näiden asioiden selvittämisestä joutuu todennäköisesti maksamaan jonkun verran asiantuntija-avusta, niin se voi olla silti pieni raha siitä, että tehdään paras mahdollinen ratkaisu sekä taloudellisesti että metsänomistuksen kannalta.

Näissä asioissa puhutaan yleensä sen verran isoista rahoista, että on ihan fiksua verosuunnittelua varmistaa ja selvittää asiat etukäteen.

Toivottavasti tämä kirjoitus herätti sinua hieman pohtimaan joko oman metsätilasi siirtämistä seuraavalle omistajalle tai ottamaan selvää asioista etukäteen, josko metsätilan siirtämisestä voisi keskustella vielä edellisen omistajan elinaikana.

Varatkaa riittävästi aikaa asioiden selvittämiseen ja keskustelkaa ne avoimesti etukäteen!

metsäisin terveisin

-Outi-

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin