Kuviokartta väärävärikuvana

Mihin metsäsuunnitelmaa voidaan käyttää?

Olet varmaan törmännyt sanaan metsäsuunnitelma? Sinulta on voitu kysyäkin, että onko sinulla voimassa oleva metsäsuunnitelma. Itselläni pyöri mielessä monta kysymystä. Mikä on metsäsuunnitelma? Mihin metsäsuunnitelmaa tarvitaan? Jos sellainen tehdään, niin mitä se sitten tarkoittaa meille metsänomistajana. Kaiken lisäksi sen teettäminen vielä maksaakin, joten onko meillä nyt oikeasti tarve sellaista teettää ja siihen rahaa pistää. Tuoreena metsänomistajana olin tämänkin asian kanssa ihmeissäni.

koivun siluettikuva

Kun tutustuin metsäsuunnitelmaan tarkemmin, huomasin, että se on varsin hyödyllinen opus metsänomistajalle. Silloin metsäsuunnitelmasta tehtiin vielä hieno kierrekantinen kansio, jossa oli taulukoita, karttoja ja kuvia. Tänä päivänä metsäsuunnitelma yleensä on digitaalisessa muodossa oleva suunnitelma jossain pilvipalvelussa. Karttojen lisäksi usein on saatavilla myös ilmakuvaa metsätilasta.

Metsänomistajana pääset itse omaan metsäsuunnitelmaasi omilla käyttäjätunnuksilla, eikä sitä näe kukaan muu kuin järjestelmän ylläpitäjä, ellet sinä anna muille oikeuksia. Näkyvyyden voit helposti antaa yksitellen metsäalan toimijoille, jos metsäasioiden hoitamiseksi se helpottaa tiedon kulkua. Näkyvyyden saat taas poistettua, kun asiat on hoidettu.

Mitä metsäsuunnitelmassa on?

Metsäsuunnitelmassa on tiedot metsätilastasi suunnitelman tekohetkeltä. Tila on jaettu kuvioihin, joilla on samanlaista ja saman kokoista ja ikäistä puustoa. Kuviot voivat keskenään olla eri kokoisia ja muotoisia. Kuvion tiedoissa on tiedot siinä kasvavasta puustosta, minkä ikäistä ja kokoista se on ja paljonko puuta siinä kasvaa. 

Metsäsuunnitelmaan on kirjattu myös erityiset huomiot. Jos metsässäsi on jotain arvokkaita luontokohteita, vaikkapa lähde tai suojeltava lehto, siitä löytyy tieto. Tai jos metsäsi on sellainen, että sinne pääsee hakkuita tekemään vain talviaikaan maan ollessa jäässä. Tämä korjuukelpoisuustieto on tärkeä, kun suunnitellaan puun myymistä. 

Metsäsuunnitelmaan kirjataan ehdotukset, mitä hoitotoimenpiteitä eri kuvioilla olisi seuraavaksi hyvä tehdä, jotta metsä säilyy hyvinvoivana ja kasvavana. Millaisia puunmyyntimahdollisuuksia eri kuvioilla on? Ehdotuksille annetaan suositellut ajanjaksot, jolloin työt olisi hyvä tehdä.

Kun tilaat metsäsuunnitelman, keskustele suunnitelman tekijän kanssa, mitkä asiat ovat sinulle tärkeitä oman metsäsi kanssa. Onko sinulla tavoitteena saada tasaiset tulot metsästä pidemmällä aikavälillä? Haluatko painottaa luonnonhoidollisia asioita ja suojella jotain alueita metsästäsi? Mikä sinulle on sydämen asia metsässäsi? Metsänomistajan arvoja on pohdittu blogikirjoituksessa Mikä metsässä sytyttää sydämesi? 

Metsäsuunnitelma auttaa viestinnässä

Kun itse kävimme ensimmäistä kertaa metsäasiantuntijan kanssa omassa metsässämme, meni minulla moni asia ohi. En muistanut jälkeenpäin lainkaan, mitä missäkin kohtaa metsää puhuttiin. Jos sillä perusteella olisi tarvinnut ruveta vaikka puukauppoja sopimaan, niin olisin kyllä itse ollut ihan kuutamolla, mitä ollaan myymässä, mistä ja miksi.

Metsäsuunnitelman tekijä kyseli ennen suunnitelman tekoa, mitä tavoitteita ja ajatuksia meillä oli metsämme suhteen. Suunnitelman teon jälkeen hän kävi suunnitelman läpi meidän kanssamme ja selitti, mitä mikäkin tarkoitti. Kun siinä näin asiat dokumentoituna, niin moni asia selkeytyi. Kun sitten lähdin metsäsuunnitelman kanssa metsään ihmettelemään, niin ymmärrys lisääntyi entisestään.

Oli myös paljon helpompi keskustella puolisonkin kanssa metsäasioista, kun oli näyttää kartasta, mitä aluetta tarkoitan. Eikä oltu “se siellä niitten haapojen takana oleva notko” -tasolla, jolloin kumpikin olisi voinut olla ajatuksissaan aivan eri paikassa. Siinä olisi ollut valmiina väärinymmärryksen tarjotin nenän edessä riitaa aiheuttamaan.

Valmiin metsäsuunnitelman kanssa oli myös helppo lähteä keskustelemaan hoitotöistä metsäpalveluyrittäjän kanssa tai puunmyyntisuunnitelman tekemisestä metsäasiantuntijan kanssa. Kun sinulla on metsäsuunnitelman faktat edessäsi, on sinun paljon luottavaisempi olo keskustella metsäalan ammattilaisten kanssa, vaikka et ihan kaikkia heidän käyttämiään ammattitermejä vielä ymmärtäisikään. 

Mihin metsäsuunnitelmaa käytetään?

Metsäsuunnitelma on sinun tavoitteesi huomioiva tila- ja omistajakohtainen räätälöity tietopaketti ja käsikirja sille, miten voisit omaa metsääsi hoitaa ja käyttää. Se on suunnitelma, jota et kuitenkaan ole velvollinen noudattamaan. Se ei sido eikä velvoita sinua mihinkään toimenpiteisiin metsäsi kanssa. Voit päättää itse, miten hyödynnät metsäsuunnitelman tietoja päätöksiä tehdessäsi.

Parhaimmillaan metsäsuunnitelma on käsikirja ja muistuttaja sinulle, mitä ja milloin metsässäsi voisi tehdä. Metsäsuunnitelman kanssa on hyvä pohtia vaikka tulevia taimikonhoitotöitä tai harvennustarpeita. Se on päätöksenteon apuväline, mutta ei ole sitova ohje. 

Metsäsuunnitelma on oivallinen työväline puukauppojen suunnitteluun. Sieltä voit poimia ne metsäkuviot, joilla haluat hakkuita tehtävän ja tehdä siitä puunmyyntisuunnitelman. Puunmyyntisuunnitelman kanssa voit sitten lähestyä mahdollisia puun ostajia ja pyytää tarjouksia puistasi.

Metsäsuunnitelman avulla voit suunnitella metsätulojen saamista myös pidemmällä aikavälillä. Jos tänä vuonna tehtäisiin puukaupat noista kuvioista, niin ensi vuonna sitten olisi vuorossa taas nuo kuviot. Viiden vuoden päästä voidaan toteuttaa taas hakkuut tuolla.. Tämä on arvokasta metsäomaisuuden hoidon, mutta myös verotuksen suunnittelua. Voit lukea enemmän metsänomistajan veroasioista blogikirjoituksesta: Metsätalouden raha-asiat ja veroilmoituksen täyttö ovat henkilökohtaisen talouden pitoa!

Kannattaako metsäsuunnitelmaan investoida?

Niin, sitten oli vielä se kulupuoli. Kyllä, metsäsuunnitelman teettäminen maksaa jonkun verran. Hinta riippuu yleensä metsätilan koosta. Meneehän isomman tilan läpi käymiseen ja suunnitelman tekemiseen enemmän aikaa metsäsuunnitelman tekijältä. 

Minä ainakin maksoin mielelläni siitä tietopaketista, jonka metsäsuunnitelma meille tarjosi. Metsäsuunnitelma lisäsi omaa ymmärrystäni meidän metsästämme. Se antoi varmuutta keskustella metsäasiantuntijoiden kanssa metsän hoitamisesta ja puukaupoista. Ja se piti meidät metsänomistajat samassa ymmärryksessä metsästämme ja sen tilasta. Nyt, kun suunnitelma on jo kymmenen vuotta vanha, pitää teettää uusi. Näin saamme ajantasaisen tiedon metsästämme ja selkeän suunnitelman seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

Tuo metsäsuunnitelman tekokulu on sinulle metsänomistajana metsäverotuksessa vähennyskelpoinen kulu. Vaikka sinulla ei olisikaan metsäsuunnitelman tekovuonna tuloja metsästä, voit silti vähentää metsäasioiden hoitamisesta aiheutuneet kulut. Mikäli metsäveroilmoitus näyttää verovuodelta tappiota metsätaloudesta, niin tappio vaikuttaa sinun verovuoden pääomatuloihisi. Koska metsätalouden tulot verotetaan pääomatuloina, metsäveroilmoituksessa ilmoitetut menot pienentävät verotettavaa pääomatuloa. Eli vaikka kulu tuntuisi nyt isolta, se lopulta vaikuttaa omia verojasi vähentävästi. 

Hanki oma metsäsi käsikirja

Lyhyenä kertauksena vielä, mihin voit metsäsuunnitelmaa käyttää. Metsäsuunnitelma on metsäsi käsikirja – kertoo, mitä sieltä löytyy, miten sitä voi hyödyntää ja hoitaa. Metsäsuunnitelma ei sido sinua, vaan auttaa sinua päätösten tekemisessä. 

Metsäsuunnitelman kanssa sinun on helpompi keskustella metsäasiantuntijoiden kanssa ja sen perusteella on helppo tehdä puunmyyntisuunnitelma. Ilman metsäsuunnitelmaa keskustelu on paljon hankalampaa. Metsäsuunnitelma auttaa sinua löytämään vastauksen “Milloin on hyvä myydä puuta? -kysymykseen. 

metsäisin terveisin

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.