Kaadettuja koivuja odottamassa kuljetusta metsästä.

Milloin on hyvä aika myydä puuta?

Oletko metsänomistaja, joka ei ole ennen myynyt puuta? Sinulle tulee varmasti mieleesi paljon kysymyksiä, kun rupeat miettimään puun myymistä. Milloin on hyvä aika myydä puuta? Mistä tiedät, milloin on hyvä aika? Miten puun myynti tapahtuu?

Itseäni ensimmäisten puukauppojen tekeminen jännitti kovasti, että tehdäänkö tässä nyt oikein. Onneksi saimme silloin apua ja pystyimme luottavaisina puukaupat hoitamaan. Jos sinä olet tuossa tilanteessa nyt, etkä oikein tiedä, mitä tehdä, niin lue tämä juttu.  

koivun siluettikuva

Metsä omana pankkinasi

Kysymykseen “Milloin on hyvä aika myydä puuta?” vastausta voi hakea kahdesta suunnasta. Kumpikaan ei ole toista parempi tai tärkeämpi, vaan ne oikeastaan täydentävät toisiaan. 

Metsänomistajana sinä saatat tarvita rahaa. Sitten tulee mieleesi, että puuta myymällähän sitä rahaa saa. Muistat ehkä vanhan sanonnan “Metsä on suomalaisen pankki” Näin se on ollut monessa metsää omistavassa perheessä. Metsä on kasvanut ja tuottanut myytävää puuta, kun siitä on pidetty huolta. 

Puukauppoihin on ryhdytty, kun on tarvittu rahaa johonkin isompaan asiaan. Se on voinut olla auton osto tai asunnon vaihto tai joku muu merkittävä asia. Mihin sinä nyt tarvitset rahaa? Kun rahat saa omasta metsästä puuta myymällä, niin sinun ei ole tarvitse kysellä pankista lainaa, ainakaan niin paljoa. 

Tuon rahan tarpeen kanssa kannattaa ennakoida, koska yleensä puukauppojen teko ja niistä rahan saaminen eivät ole ihan nopeita juttuja. Puukaupoissa, hakkuiden toteutumisessa ja rahan tilille sujahtamisessa menee yleensä vähintään kuukausia. Toki joskus koko homma voi toteutua nopeastikin. Se riippuu monesta eri tekijästä, kuten metsän hakkuukelpoisuudesta, myytävästä puumäärästä, metsän sijainnista, puunostajan tarpeesta, muista hakkuista lähialueella. Lue lisää blogijutustani Puukauppojen teko ei ole hätäisen hommaa

Metsä, jossa ei pääse enää kulkemaan kaipaa hoitoa

Toinen asia on hakkuiden ajoitus metsän kannalta. Milloin olisi metsälle hyvä, että siellä tehtäisiin hakkuita? Milloin hakkuita ei kannata tehdä?  Joskus metsässä on hyvä tehdä hakkuita. On myös tilanteita, jolloin hakkuisiin ei ole järkevää ryhtyä. Pohdit nyt varmaan, että mistä ihmeestä sen sitten tietää.

Jos sinulla on mahdollisuus käydä katsomassa metsässäsi, niin tee se. Pääseekö sinne metsään tekemään tilannearviota? Onko se niin tiheää, että siellä on jo hankala kulkea? Tuo on jo yksi indikaattori sille, että metsälle kannattaisi tehdä jotain. Riippuen puiden koosta kyse voi olla harvennushakkuista tai sitten varhaisemmasta taimikonhoidosta. 

Taimikonhoito ei tuo vielä rahaa sinulle, mutta sillä varmistat paremmat kasvuolosuhteet metsällesi. Hyvin kasvava metsä on myös hiilinielu, mikä on ympäristöasioiden kannalta tärkeä juttu.

Harvennushakkuista saadaan sitten jo myytävää puuta. Ensiharvennuksella puut ovat vielä melko pieniä, mutta käyvät kuitupuuksi. Kuitupuut ovat tärkeää raaka-ainetta paperiteollisuuteen sekä moneen uuteen puupohjaiseen tuotteeseen. Puukuidulla voidaan korvata uusiutumattomista raaka-aineista tehtyjä muoveja. 

Myöhemmiltä harvennuksilta kaadetaan sitten jo kuitupuun lisäksi isompia tukkipuitakin. Tukit menevät sahoille ja mm. rakennus- ja huonekaluteollisuuteen materiaaliksi. Toisella  ja kolmannella harvennuksella jätetään parhaita puita kasvamaan. Tuolla kasvatetaan viimeisen päätehakkuun tuottoa, kun puut ovat mahdollisimman laadukkaita. 

Miten voit arvioida metsän hoitotarvetta?

Kun olet siellä metsässä, kurkaapa ylöspäin. Näetkö sieltä taivasta vai peittävätkö puiden latvat näkymän kokonaan? Puhutaan latvojen sulkeutumisesta, jos latvat ovat jo ihan toisissaan kiinni, eikä valoa tahdo enää päästä latvusten läpi alemmas. Tuo on toinen merkki siitä, että metsä kaipaisi hyvinvointiinsa apua. 

Myös sitä, kuinka alas puissa vihreä latvusosa tulee, kannattaa seurata. Jos vihreä osa alkaa vähentyä, puut ovat liian tiiviissä toisiinsa nähden. Puut tarvitsevat valoa yhteyttämiseen, mikä tapahtuu vihreissä neulasissa ja lehdissä. Jos valoa ei tule riittävästi, nuo alkavat kuihtua. 

Jotta metsä voisi hyvin ja puut kasvavat kunnolla, pitää olla sekä ravinteiden ja veden saannin kunnossa että riittävästi valoa saatavilla. Valon puutteen huomaa myös maaperästä. Jos siellä ei enää kasva varpuja, heinää ja sammalia, vaan harmaus on vallannut maan pinnan, olisi aika tehdä jotain.

Jos metsässä on hyvä kulkea, puut näyttävät hyvin elinvoimaisilta ja maassa kasvaa vihreitä varpuja ja kasvillisuutta, niin silloin ei yleensä ole vielä hakkuiden aika. Nauti metsässä kulkemisesta ja luonnon ihmeistä. Samalla voit katsella metsää sillä silmällä, onko siellä alueita, joissa voisi lähivuosien aikana tulla tulla tilanne, että puut kasvavat ja metsä alkaa umpeutua. Ne alueet on sitten niitä, joista seuraavaksi voi myytävää ja hakattavaa puuta löytyä.

Huomaatko nyt, että ihan omalla silmällä ja metsässä kulkemalla voit tehdä helposti johtopäätöksiä siitä, onko hyvä aika myydä puuta. Näin sitä on vuosikymmeniä, ellei satoja, pohdittu puun myyntiä.

Metsävaratiedolla ja metsänhoitosuunnitelmalla saat tietoa metsästäsi

Kaikilla ei välttämättä ole mahdollisuutta lähteä metsäänsä katsomaan, miltä siellä näyttää. Ei välttämättä ole sinullakaan. Metsä saattaa sijaita niin kaukana asuinpaikastasi tai sinulla voi olla niin paljon arjessasi muuta tärkeää, että metsään lähteminen ei ole mahdollista. Sekin on todella yleistä, koska etämetsänomistajien – etäällä metsästään asuvien – osuus kasvaa koko ajan. 

Suomessa on kerätty metsävaratietoa pitkään. Muutama vuosi sitten metsävaratiedot kerättiin Suomen Metsäkeskuksen ylläpitämään metsään.fi – palveluun, jonne voi kirjautua omilla pankkitunnuksillasi. Sieltä löydät oman metsätilasi tiedot. Metsävaratiedon keruusta saatu tieto antaa karkean arvion, millaista puustoa metsässäsi on. Metsään.fi – palvelussa on myös ehdotukset, mitä metsälle tarvitsisi seuraavaksi tehdä.

Aina tuo tieto ei ole täysin paikkansa pitävää. Suositus on, että tiedot käydään tarkistamassa metsässä ja mittaamassa, ovatko arvioidut tiedot oikein. Tietojen tarkistuksen yhteydessä voidaan tehdä metsäsuunnitelma. Se on tarkempi katsaus metsään, millaista puustoa ja kuinka paljon puuta siellä on. Se sisältää myös suunnitelman siitä, miten metsää suositellaan hoidettavan ja milloin siellä voisi hakkuita tehdä. 

Suositukset tehdään sen mukaan, että puut oikeasti ovat jo sen kokoisia, että niitä kannattaa hakata. Suositusten mukaiset hakkuut myös tavoittelevat metsän mahdollisimman hyvää kasvua isoksi tukkipuumetsäksi asti.

Metsäsuunnitelma voidaan tehdä erilaisilla painotuksilla ihan sen mukaan, mitä sinä metsänomistajana haluat. Onko sinulle tärkeää metsän pitkäaikainen tasainen kasvu ja tuotto? Haluatko painottaa vaikka riistanhoidollisia asioita tai erityisiä luonnonhoidollisia tavoitteita? 

Metsäsuunnitelmaan kirjataan tiedot, onko metsässä jotain erityisiä luontokohteita, joita ei saa hakata. Rajoitus voi olla lakisääteinen tai metsänomistajana voit itse haluta säästää jotain alueita metsästäsi hakkuilta.

Metsäsuunnitelmaan kirjataan myös tiedot siitä, milloin metsässä voi hakkuita tehdä. Joskus metsän sijainti tai maaperä rajoittaa hakkuiden tekemistä kesällä. Saaressa sijaitsesvaa metsää ei pääse hakkaamaan kelirikkoaikaan. 

Metsäsuunnitelma on yleensä voimassa kymmenen vuotta. Se ei kuitenkaan pakota sinua metsänomistajana tekemään suunnitelmassa ehdotettuja asioita metsässäsi. Saat itse päättää, miten ja milloin metsääsi hoidetaan ja milloin sieltä myydään puuta hakattavaksi. Metsäsuunnitelma on sinulle vain käsikirja, jonka avulla voit päätöksiä tehdä. 

Myy puuta, silloin, kun joku haluaa ostaa

Aina puun myyminen ei ole niin yksinkertaista, että ostajia on heti ovella, kun ilmoitat halustasi myydä. Puumarkkinat heiluvat jatkuvasti sen mukaan, miten sahatavaraa ja paperi- ja kartontitehtaiden tuotantoa myydään. Jos noilla on tarve saada raaka-ainetta, he ovat silloin ostopäällä. Jos taas raaka-ainetta on jo varastossa, kiinnostusta ostoihin ei välttämättä ole niin paljoa.

Myös metsän sijainti ja se, mihin aikaan vuodesta sieltä voidaan puuta hakata, vaikuttavat ostajien ostohalukkuuteen. Myös hakkuualueen koko vaikuttaa. Ja millaista puuta sieltä on hakattavissa. Jos hakkuualue on pieni ja kyse on vaikka ensiharvennuksesta, ei tukkia tarvitseva saha ole tuosta kiinnostunut. Jos taas kyse on monien hehtaarien kokoisesta hakkuusta, josta puuta saadaan useampia autokuormallisia, kiinnostuneita ostajia voi olla useampiakin.

Puun hinta myös vaihtelee ostotarpeiden, hakkuuajankohdan ja monen muun asian yhteissummana. Puun markkinahintatietoja löytyy moneltakin palveluntarjoajalta netistä. Esimerkiksi MTK julkaisee Metsäteollisuuden puukauppatilastoja. Ne antavat suuntaa siitä, mikä on hintataso ja mihin suuntaan se on kehittymässä. Hintatiedot ovat kuitenkin keskimääräisiä kauppahintoja, eikä niistä voi vetää suoraa johtopäätöstä, mitä juuri sinun metsäsi hakkuista voit saada.

Kysymykseen Milloin on hyvä aika myydä puuta, ei ole yksiselitteistä vastausta. Moni asia vaikuttaa, eikä yhtä asiaa yksistään kannata liikaa painottaa. Minä en osannut tällaisia asioita ajatellakaan, kun meistä tuli metsänomistajia. Nyt takana on jo muutamat onnistuneet puukaupat ja haluan auttaa sinuakin puukauppojen teossa. 

metsäisin terveisin

-Outi-