Metsää ei kannata ostaa käymättä metsässä.

Mistä lähteä liikkeelle, kun haluat ostaa metsää?

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin

Moni haluaisi ostaa metsää, mutta ei tiedä, mistä lähteä liikkeelle. Onko joku metsätila hyvä ostokohde? Mitä tarkoittaa tila-arviossa olevat jutut? Mistä niitä ostettavia metsätiloja löytää? Mitä pitää ottaa huomioon, kun on ostamassa metsätilaa?

Metsän ostamisessa on monta huomioitavaa asiaa onnistuneiden kauppojen tekemiseksi. Tästä jutusta löydät vinkkejä, joilla pääset alkuun. 

Mikä on motiivisi metsän hankkimisessa?

Ihan ensimmäisenä kannattaa miettiä, mitkä ovat omat motiivisi metsän omistamisessa? Minkä takia haluaisit ostaa metsää ja tulla metsänomistajaksi? 

Yksi haluaa itselleen oman kuntosalin, puuhamaan, jossa voi puuhailla vapaasti ja nauttia metsästä kaikin tavoin. Toinen haluaa metsän sijoituskohteeksi, vakaata tuottoa tuovaksi omaisuuslajiksi. Kolmas haluaa omistaa metsää, kun se on trendikästä. Neljännellä on halu säilyttää suvun metsät suvussa ja mahdollisesti lunastaa takaisin joskus aiemmin ulkopuoliselle myytyjä metsätiloja. 

Syitä voi olla monia, mutta hyvä on tiedostaa omat motiivinsa. Voisin verrata tätä lemmikin hankkimiseen. Se voi tuntua tosi ihanalta asialta, mutta arki on nopeasti edessä. Kannattaa pohtia asia kunnolla läpi ennen kuin tekee isompia liikkeitä. 

Vaikka metsä ei vaadi ihan joka päivä huomiota, kuten uusi lemmikki, niin silti metsä vaatii säännöllistä huomiota. Oletko valmis lähtemään perehtymään metsäasioihin, metsänomistajan vastuisiin ja velvollisuuksiin sekä metsänhoidon erilaisiin vaihtoehtoihin? 

Kuinka paljon sinulla on aikaa ja mahdollisuutta sekä kiinnostusta itse tehdä töitä metsässä? Vaikka halua ja intoa olisi, kannattaa pohtia myös oman elämänsä aikataulut ja mahdollisuudet irrottautua metsätöihin. Riippuu metsätilasta ja sen puustosta, millaisia töitä siellä tulee eteen ja kuinka usein. Isommilla tiloilla on joka vuosi jotain tehtävää, pienemmällä tilalla ei välttämättä ole. Kuitenkin, jos metsätilan hankkii sijoitusmielessä tuloja tuomaan, ei kannata pientä tilaa hankkia.

Mistä päin haluat ostaa metsää?

Tämäkin kannattaa pohtia kunnolla. Mikäli asut kovin kaukana metsätilastasi, on hankalampaa lähteä metsään touhuamaan. Keskimäärin etämetsänomistajilla on noin 200 km omalle metsätilalleen. Ei sitä lähdetä ajamaan välttämättä kovin usein, jos muuten ei ole asiaa sinne, missä metsätila sijaitsee. Jos metsä taas on lähellä vaikka syntymäkotia tai kesämökkiä, niin silloin asia on jo taas toinen.

Eli kannattaa miettiä myös tilan sijaintia sillä ajatuksella, kuinka helppo on sinne lähteä asioita hoitamaan tai metsätöitä tekemään. 

Sijainti myös vaikuttaa jonkun verran siihen, minkä tyyppistä metsää ja kuinka kasvavaa maaperä on. Etelä-Suomessa on tuottavammin kasvavat metsät kuin Pohjois-Suomessa. Toki tuo on yksi tekijä joka vaikuttaa metsän hintatasoon.

Sijainti vaikuttaa myös siihen, miten kiinnostuneita ostajat ovat puita alueelta ostamaan. Jos sahayhtiöillä tai metsäyhtiöillä ei ole lähialueella sahoja tai puuta käyttäviä laitoksia, voi ostohalukkuus olla laimeampaa.

Mistä löydät myytäviä metsätiloja?

Monet metsätilakaupat tehdään sukulaisten tai hyvien naapureiden kesken. Näissäkin kannattaa aina käyttää ulkopuolista metsäasiantuntijaa arvioimaan tilan puusto ja arvo. 

Suurin metsätiloja välittävä portaali on metsatilat.fi Siellä on takana monta eri yritystä, jotka välittävät metsätiloja sekä muita kiinteistöjä eri puolilta Suomea. Isossa osassa on alueen metsänhoitoyhdistykset osittain takana ja välittäjät ovat metsäalan ammattilaisia, jotka ovat perehtyneet enemmän tila-arviointeihin ja kiinteistökauppaan. 

Kannattaa käydä tutustumassa sieltä, millaisia tiloja on myynnissä. Myös metsätilojen esittelydokumentteihin on hyvä tutustua tuolla. 

Voit laittaa myös hakuvahdin päälle vaikkapa tietyssä kunnassa tai maakunnassa myyntiin tulevista kiinteistöistä, jolloin saat sähköpostiisi hälytyksen, kun uusia tiloja tulee myyntiin.

Metsähallitus myös myy tiloja eri puolilta maata ja ne löytyy laatumaa.fi -sivulta. Etuovi.comista löytyy myös myytäviä metsätiloja. 

Yksi vaihtoehto on kysyä paikallisesta metsänhoitoyhdistyksestä suoraan, mahtaisiko heillä olla tietoa myynnissä olevista tai myyntiin mahdollisesti tulevista metsätiloista. Puskapuhelin on myös joskus tehokas. Varsinkin, jos etsit metsätilaa vaikka syntymäkotisi tai kesäpaikkasi lähistöltä ja sinulla on hyvät suhteet siellä “kylillä”. 

Millaisia asioita kannattaa selvittää etukäteen?

Metsätilan tila-arvio ja kuviokartat on ensimmäiset paperit, jotka kannattaa tutkia tarkkaan. Minkälaista puustoa tilalla on, minkälainen maapohja on ja mitkä on kasvuennusteet – odotusarvot metsän tulevaisuuden kasvamiseen. Kuviotiedoista selviää usein paljon metsän tilasta ja puustosta.

Tila-arviosta pitäisi löytyä myös tieto, jos tilalla on erityiskohteita, esimerkiksi jotain suojeltavia tai luonnonhoidollisesti tärkeitä kohteita. Tila-arviosta voi lukea vähän enemmän jutusta Tarvitsetko metsätilastasi tila-arvion?

Yksi vinkki metsätilan ostamista harkitsevalle on se, että opettele lukemaan metsätilan tila- ja kuviotietoja. Tulosta vaikka metsätilat.fi -palvelusta jonkun lähialueella myytävänä olevan tilan paperit ja mene sinne metsään katsomaan, miltä se näyttää siellä. Saat vähän tuntumaa siitä, minkälaista puustoa millainenkin papereissa oleva puusto on. Kun saat tuntumaa noiden dokumenttien lukemiseen, on helpompi arvioida papereidenkin perusteella, kannattaako tilaa harkita vai ei.

Tilan muoto on myös hyvä katsoa. Isojaon aikaan on isompia tiloja jaettu samanmuotoisiin pitkiin kapeisiin kaisteleisiin, jotta on saatu “samanarvoisia” kaistaleita uusille omistajille. Silloin on muodostunut valtavasti metsätiloja, jotka saattavat olla kilometrinkin mittaisia, mutta vain pari sataa metriä leveitä soiroja. Tuollaisen metsätilan hoitaminen voi olla hankalaa, jos tieyhteys on vain toiseen päähän tilaa.

Tilan alueella maasto on hyvä tsekata. Jos se on vaikka suota tai kuivaa, karua, kivistä kangasta, ne eivät ole puuston kasvun kannalta parhaita. 

Tärkeää on myös tutkia karttaa vähän laajemmin kuin pelkästään metsätilan kohdalta. Yksi merkittävä asia on metsätilalle tuleva tiestö. Sijaitseeko metsätila isomman tien varrella tai lähellä vai johtaako sinne joku pienempi kilometrien mittainen kärrypolku? Hyvä tieyhteys helpottaa hoitotoimien ja hakkuiden tekemistä sekä puun myymistä. Jos taas viimeiset kilometrit ovat hädin tuskin henkilöautolla kuljettavia, niin silloin puukauppojen suunnittelu on aloitettava metsäkoneet kestävän tien rakentamisella.

Kiinnostavista tiloista kannattaa myös selvittää, ovatko ne mahdollisesti kaava-alueella ja onko kaavassa jotain määräyksiä, jotka vaikuttavat metsätilan käyttämiseen. 

Kiinteistörekisteriotteesta selviää myös, millaisia rasitteita ja oikeuksia tilaan liittyy. Rasitteina voi olla vaikka tieyhteys pidemmällä oleville kiinteistöille tai oikeutena vaikkapa osuus yhteisistä vesialueista läheisellä järvellä.

Mistä tiedät, onko joku metsätila kannattava ostos vai ei?

Minulta on muutamaan kertaan kysytty, kannattaako joku tietty metsätila ostaa vai ei. Tuohon kysymykseen pitää sinun itsesi löytää vastaus. Kukaan ei voi toiselle sanoa, onko joku tila hyvä ostos vai ei. Yksi tila voi olla toiselle todellinen aarre, mutta toisen mielestä se on ihan jotain muuta. Mitkä on sinun omat tavoitteesi metsänomistajana ja mitä haluat metsältäsi? Kuinka isosta metsätilasta on kyse ja millaisella rahoituksella olet sitä hankkimassa? 

Toinen ajateltava asia on se, onko sinulla itsellä aikaa ja osaamista tehdä metsätöitä itse? Onko sinulla motivaatiota lähteä opettelemaan metsäasioita? Tai kuinka valmis olet maksamaan metsänhoitoon liittyvistä palveluista? 

Pohtia kannattaa myös se, kuinka pitkäjänteisesti olet ajattelemassa metsää ja sieltä saatavia tuloja. Jos ostettava tila on taimikkovaltaista, menee siihen pitkään vielä työtä ennen kuin tuloja rupeaa tulemaan. Jos ajatuksesi on hankkia metsää niin, että lapsesi tai lapsenlapsesi ovat nauttimassa sieltä saatavista tuloista, silloin nuorempi taimikkovaltainen metsätila voi olla juuri sopiva vaihtoehto.

Nopeammin tuloa on saatavissa täysikasvuisesta niin sanotusti hakkuukypsästä metsästä. Jos ajatuksesi on, että maksat puunmyyntituloilla metsätilan hankintaa takaisin, silloin tilalla pitäisi olla kohtuullisen nopeasti hakattavaa puustoa. 

Aina on hyvä, jos tilalla on monen ikäistä puustoa. Silloin tekemistä on tasaisesti ja tuloja voi saada säännöllisemmin. Metsätilan puusto ja odotettavissa olevat hakkuutulot vaikuttavat tilan hintapyyntöön. 

Käy aina metsässä!

ikinä ei kannata tehdä metsätilakauppoja käymättä siellä metsässä katsomassa. Et varmasti asuntoa tai autoakaan osta näkemättä. 

Vaikka tila-arvion ja dokumentit olisikin ammattilainen tehnyt, paperilla vastaavanlaiset tilat voivat siellä maastossa osoittautua aivan erilaisiksi. Toisen puusto saattaa olla huonompilaatuista ja toisen taas todellisia laatuyksilöitä. Toisaalta maaperäluokituskin voi olla sama, vaikka toinen olisi luokitusmääritysten kosteammasta päästä ja toinen kuivemmasta päästä.   

Joskus myös metsätila laitetaan myyntiin ilman kunnon kuviotietoja ja mahdollisesti pelkästään laserkeilausaineiston perusteella, jota ei ole käyty maastossa varmentamassa. Silloin voi tulla isojakin yllätyksiä, jotka selviävät, kun lähdet käymään siellä metsässä.

Yksi vinkki on ottaa kokeneempi metsänomistaja mukaan käymään siellä metsässä. Jos itse tunnet olevasi epävarma, niin ota kaveri mukaan. Kun sinulla on kokeneempi metsänomistaja mukana, voit häneltä kysellä asioita ja pohtia ääneen mieltäsi askarruttavia asioita.

Metsätilakaupat ovat kiinteistökauppoja

Metsätilat myydään joko hintapyyntöjen perusteella tai tarjouskaupalla, ihan niin kuin omakotitalot ja asunnotkin tänä päivänä. Mikäli olet todella ostohousut jalassa, kannattaa seurata myyntiin tulevia tiloja ja toimia sitten ripeästi, kun myyntiin tulee sopiva kohde. Parhaat tilat menevät nopeasti, joskus ne eivät ehdi edes julkisesti myyntiinkään.

Kiinteistökaupassa pitää myös muistaa kauppahinnan lisäksi tulevat 4% varainsiirtoverot sekä lainhuudatusmaksut. Jos tila ollaan lohkomassa, lohkomiskustannukset on myös sovittava kenen maksettavaksi ne tulee.

Opettele perusasiat etukäteen

Jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta metsänhoitoon ja metsän omistamiseen liittyvistä asioista suosittelen lämpimästi tutustumaan alaan ihan alkeista. Meidän Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi -verkkokurssi on hyvä metsänomistajan esikoulu, jonka voit käydä omaan tahtiisi, kun sinulla on sopivasti hetkiä tuohon käytettäväksi. Metsäkeskus järjestää myös erilaisia koulutuksia ja webinaareja uusille metsänomistajille. 

Tässä oli jonkun verran ajateltavia asioita, kun olet miettimässä metsätilan ostamista. Ei kannata pelästyä asioiden määrää ja monimutkaisuutta. Loppujen lopuksi ne ovat ihan selkeitä juttuja, jotka kuka tahansa voi halutessaan oppia. 

Itsekin olin alkuun ihmeissäni kaikista metsäasioista, kun olimme metsätilan ostaneet. Sydän täynnä ylpeyttä, että omistimme metsää, mutta toisaalta hieman kauhuissani siitä, että osaammeko hoitaa sitä kunnolla. Tässä sitä ollaan nyt reilun kymmenen vuoden päästä. Auttamassa sinua alkuun polullesi metsään.

metsäisin terveisin

-Outi-

Kiitos, kun jaat postauksen eteenpäin