Metsä ilmasta kuvattuna dronellla.

Mitä aloittelevan metsänomistajan pitäisi tietää?

Uusi, aloitteleva metsänomistaja voi olla alkuun eksyksissä metsäasioiden pusikossa. Asioita on valtavan paljon ja sanasto tuntuu vieraalta. Mistään ei oikein tahdo saada kiinni. Tuntuuko tutulta?

Minusta ainakin tuntui metsänomistajaksi tultuamme alussa tuolta. Intoa ja kiinnostusta oli valtavasti, mutta ymmärrystä kovin vähän. Halusin ymmärtää, mutta menin entistä enemmän hämilleni, kun yritin etsiä tietoa. Tietotulva oli valtava.

Tuntuuko sinusta samalta? Ymmärrän hyvin sinua, joka olet nyt tuossa tilanteessa. Tarvistisit tietoa ja apua perusasioiden ja sanaston ymmärtämiseen. Sinulla ei välttämättä ole aikaa, eikä mahdollisuutta ruveta laajemmin opiskelemaan metsäasioita. 

Kuitenkin sinä metsänomistajana olet se, joka teet päätökset metsäsi hoidosta! Käydään tässä kirjoituksessa läpi perusasioita yleisemmällä tasolla. Moneen näistä annan sinulle asioissa vähän syvemmälle meneviä linkkejä.

Miten metsää voi omistaa?

Yleisin on oma suora metsätilakiinteistön omistaminen. Tila voi olla sinun yksin tai vaikka yhdessä puolisosi kanssa. Voit olla perinyt sen tai ostanut. Saattaa olla, että tila on siirtynyt tai siirtymässä nimiisi sukupolvenvaihdoksen kautta. 

Mikäli teitä on useampi omistaja, voitte omistaa metsän metsäyhtymän kautta. Olette yhtymän osakkaita ja teette päätökset yhdessä yksimielisesti. Metsäyhtymä on vain verotuksellinen yksikkö.

Molemmissa edellä olevissa tapauksissa on itse tiedettävä ja ymmärrettävä jonkin verran metsäasioista, jotta osaat tehdä omien arvojesi mukaisia ja metsäsi kannalta fiksuja päätöksiä.

Yhteismetsän osakkaana sinulla on yhteismetsään liitetyn metsätilasi arvon mukainen osuus yhteismetsästä. Yleensä yhteismetsillä on joku metsäalan ammattilainen tai asioihin syvemmin perehtynyt henkilö hoitamassa asioita ja teettämässä metsässä tehtävät työt. Osakkaan ei tarvitse itse tietää niin paljoa metsäasoista. Osakkaana et voi kuitenkaan itse mennä sinne metsätöitä tekemään tai vaikka hakemaan takkapuita sieltä kuten omasta metsääsi.

Jokaisessa näissä on omistusmuodossa on omat yksityiskohtansa, miten asiat hoituvat ja millaisia mahdollisuuksia sinulla metsänomistajana on vaikuttaa, miten metsää kasvatetaan ja hyödynnetään. 

Myös sillä, miten metsä siirtyy omistukseesi on merkitystä. Eri omistusvaihtoehdoissa tulee erilaisia vähennysoikeuksia tai veroseuraamuksia metsänomistajalle. Nämä on hyvä selvittää etukäteen, jos et vielä ole metsänomistaja ja voisit vielä vaikuttaa asioihin

Mikäli sinulle on tulossa metsää perintönä, voisi olla fiksua keskustella metsäasioista metsän nykyisten omistajien kanssa etukäteen. Joskus voi olla kaikille hyödyllisempää tehdä ajoissa sukupolvenvaihdos tai suunnitella, miten testamentin avulla metsän siirtyminen halutulle omistajalle hoidetaan. 

Yksi asia, mitä usein metsätilan omistusmuutoksissa tarvitaan on arvio metsätilan arvosta. Siitä voit lukea lisää kirjoituksesta Tarvitsetko metsätilastasi tila-arvion?

Metsänhoito kannattaa suunnitella pitkällä tähtäimellä

Metsä kasvaa hitaasti. Siksi yleensä ei ole kiirettä tehdä mitään siellä metsässä. Kuitenkin, jos jätät metsän täysin oman onnensa nojaan, etkä käy edes kurkkaamassa, miten se voi, voi tulla yllätyksiä. Metsä saattaa voida ja kasvaa huonommin, kun sitä ei ole hoidettu. 

Hoidon suunnitteluun on hyvä käyttää aikaa. Sitä varten on olemassa loistava työkalu – metsäsuunnitelma. Se on kuin käsikirja metsästä. Se sisältää perustiedot, mitä siellä metsässä on nyt. Sieltä löytyy monenlaista tietoa puustosta, maaperästä ja mahdollisista erityiskohteista.

Suunnitelma tehdään sen mukaan, mitkä on metsänomistajan toiveet. Peruslähtökohta on metsänhoidon suositukset, mutta suunnitelmassa voidaan painottaa erilaisia asioita. Mitä asioita sinä metsänomistajana haluat painottaa? Haluatko pohtia metsän kasvatusta säännöllisten tulojen saamisen kannalta? Haluatko riistanhoitoon tai monimuotoisuuden vaalimiseen painotetun metsäsuunnitelman? Vai haluatko suojella metsääsi?

Suosittelen lukemaan jutun Mihin metsäsuunnitelmaa voidaan käyttää? Metsäsuunnitelma on joka tapauksessa vain suunnitelma, eikä sido sinua mihinkään. Sinä metsänomistajana päätät, noudatatko suunnitelmaa vai teetkö toisenlaisia ratkaisuja metsäsi hoidossa.

Puukauppojen kautta rahaa metsästä

Aloitteleva metsänomistaja ei aina huomaa, että puukaupat on se keino, miten metsänomistaja saa metsästään rahaa. Ja myytävää puuta tulee, kun metsää hoidetaan. Kun taimikkovaiheesta isommaksi kasvanutta metsää hoidetaan, tehdään harvennushakkuita ja mahdollisesti myöhemmin päätehakkuut. Hakkuista tulee aina myytävää puuta. Harva metsänomistaja tarvitsee puuta niin paljoa mihinkään, että käyttäisi kaiken itse.

Puukauppojen teossa on aika monta vaihetta, joista sinun on metsänomistajana hyvä tietää. Etukäteen on tehtävä puunmyyntisuunnitelma. On tarkistetava monta muutakin asiaa ennen kuin päästään ihmettelemään ja vertailemaan saatujen tarjousten sisältöä ja tekemään varsinaisesti kaupat. 

On myös omien etujesi valvomista, että metsässäsi tehtävät hakkuut valvotaan, että ne toteutetaan sovitun mukaisesti. Hakkuiden jälkeen on hoidettavana ainakin veroasiat kuntoon. 

Blogikirjoitus Mitä pitää tietää, kun haluat myydä puuta? avaa tuota puukauppa-asiaa sinulle lisää.

Saat apua, kun kysyt

Aloitteleva metsänomistaja on usein intoa täynnä ja haluaisi tehdä itse vaikka mitä siellä metsässään. Se on hyvä juttu, jos tiedät, mitä olet tekemässä ja sinulla on aikaa tehdä metsätöitä. Iso osa metsänomistajista ei kuitenkaan tee hoitotöitä metsässään itse, vaan ostaa palvelut metsäalan ammattilaisilta.

Paljon metsässä tehtävistä töistä vaatii myös sellaista kalustoa, mitä ei tavallisella metsänomistajalla ole. Metsässä tehtäviin töihin löytyy tekijöitä, kun tiedät, mitä töitä siellä pitäisi tehdä. Metsurit tekevät istutuksia, taimikonhoitoa ja ennen hakkuita tehtäviä ennakkoraivauksia. Hakkuissa tarvitaan sitten jo metsäkoneyrittäjää koneineen.

Metsään liittyy paljon muutakin hommaa kuin ne varsinaiset metsätyöt. Hoitotöiden ja hakkuiden suunnittelu ja niihin valmistautuminen vaativat omaa osaamistaan. Metsäsuunnitelman lisäksi voi eteen tulla vaikkapa tien rakentamiseen tai sen kunnostamiseen liittyviä asioita. Tai hoitotöihin liittyvien tukirahojen hakemista. 

Metsänomistajana voit hyvin tehdä nuo itse. Ensimmäisellä kerralla voi olla viistata kysyä neuvoja kokeneemmilta metsänomistajilta tai metsäalan ammattilaisilta. Jos et halua itse perehtyä tarkemmin noihin asioihin, metsäalan ammattilaisia löytyy, jotka tekevät noita työkseen.

Vuotuinen byrokratia verottajan suuntaan – metsäveroilmoitus ja mahdollisesti arvonlisäveroilmoitus – on helppo tehdä itse, mutta niidenkin tekemiseen voi pyytää apua. Kannattaa varmistaa, että tekijällä on kokemusta metsäverotuksesta ja arvonlisäverotuksesta, jotta asiat menevät kerralla kohdilleen.

Millaista apua tarvitset metsäasioissa? -kirjoituksesta löydät vinkkejä noihin asioihin, niin voit tutustua asioihin hieman ennen kuin päätät, perehdytkö syvällisemmin ja teet itse vai hankitko apua. 

Itse kysyin ensimmäisellä kerralla neuvoa tutulta metsänomistajalta noiden ilmoitusten täyttämiseen. Sen jälkeen olen selvinnyt itse. Verottajan sivuilta löytyy myös nykyään hyvin ohjeita metsäverotukseen.

Metsistä on paljon muuhunkin kuin puuntuotantoon

Puuta käytetään raaka-aineena jo todella laaja-alaisesti. Puun ja puukuitujen erilaisia ominaisuuksia on opittu tuntemaan ja hyödyntämään paremmin. Enää puu ei ole vain sahateollisuuden ja metsäteollisuuden raaka-ainetta, vaan sitä käytetään paljon muuhunkin. 

Jutussa Tuoko muka puusta tehty? Puuraaka-aineista on moneksi on pientä raapaisua, mihin kaikkeen puuta nyt jo käytetään. Mikä yllättää sinut tuolla? Vai joko tiesit kaikki?

Puun tuotannon lisäksi metsällä on iso merkitys keräilytalouteen ja virkistyskäyttöön. Marjojen ja sienten kerääminen on monelle tärkeä harrastus syksyisin. Itse keräämiään marjoja ja sieniä voi myös myydä verottomasti, joten moni tekee itselleen syksyisin lisätuloja myymällä keräämiään marjoja ja sieniä.

Metsissä voidaan vaeltaa, retkeillä ja suunnistaa. Suomalaiset jokamiehenoikeudet antavat meille kaikille mahdollisuuden vapaasti kulkea kenen tahansa metsissä. Lyhyilläkin metsässäoloajoilla on todettu olevan ihmisen hyvinvointiin positiivisia vaikutuksia. 

Metsän merkitys myös ympäristö- ja ilmastoasioissa on kiistaton. Miten metsänomistaja voi vaikuttaa metsäänsä hiilinieluna? -jutussa on avattu hiilinieluasiaa yksinkertaistettuna. Minusta on aika upea asia, että me metsänomistajat voimme oikeasti vaikuttaa Suomen hiilitasapainoon, kun teemme päätöksiä oman metsämme kohdalta. Ja kun meitä on paljon – yli 620 000 – niin meillä on aika iso vaikutusvalta!

Paljon asioita, joista olisi hyvä tietää

Metsänomistajana sinä olet se, joka tekee päätökset oman metsänsä osalta. Miten sitä hoidetaan? Miten sitä hyödynnetään? Tehdäänkö hoitohakkuita tai suojellaanko metsää? Joillakin metsätiloilla voidaan eri puolilla tilaa tehdä erilaisia juttuja eli samalla tilalla voi olla sekä suojeltavia alueita että talousmetsää. 

Millaisia ajatuksia sinulle heräsi? Vaikka asioita on paljon, kaikkea ei tarvitse kerralla opetella, eikä nopeasti isoa määrää. Olen tehnyt sinulle ja muille ensimmäisiä kertoja metsäasioiden parissa oleville verkkokurssin Polku METSÄÄN – Untuvikosta metsänomistajaksi

Verkkokurssilla käydään selkojärkisesti asioita ja käydään metsäalan termejä läpi sitä mukaa, kun uusia termejä tulee eteen. Tiiviissä paketissa on perusasiat, joiden kanssa pääset loistavasti alkuun. Käytyäsi kurssin pystyt tekemään jo fiksuja päätöksiä metsäasioissasi ja sinun on paljon helpompi lähteä keskustelemaan metsäasiantuntijoiden kanssa oman metsäsi hoidosta. 

Verkkokurssi on myös siitä mukava, että voit käydä sitä täysin omaan tahtiisi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Et tarvitse ennakkotietoja, etkä mitään erityisosaamista. Riittää, että sinulla on nettiyhteydellä varustettu älypuhelin tai päätelaite.

Minusta on ihana auttaa sinua pääsemään alkuun polullasi metsään! Sinun ei tarvitse käyttää montaa vuotta asioiden opiskeluun, kuten minä käytin. Monelle metsänomistajalle perusasioiden ymmärtäminen riittää. Ja huomaa se, että metsiä on hoidettu vuosikymmeniä ja satoja ilman mitään metsäalan koulutuksia. Metsäasiat ovat ihan normaalilla järjellä varustetun ihmisen ymmärrettävissä olevia asioita, eivät mitään rakettitiedettä.

Lähde nyt ottamaan ensi askeleesi metsäpolulla ja tule mukaan verkkokurssille!

metsäisin terveisin

-Outi-

Jos koit kirjoituksen hyödylliseksi, niin laita hyvä kiertämään.