Avohakkuut vai metsän suojelu?

kirkasvetinen puro

Sohaistaanpa vähän tätä ampiaispesää. Näin vaalikeväänä on ympäristöasiat yhtenä esillä olevana teemana esillä ja musta-valkoisia, joskus populistisiakin, näkökantoja on esillä.

Avohakkuut – loistava keino saada puuta teollisuuteen!

Suomihan pysyy pystyssä puujalkansa avulla. Metsäteollisuus on yksi kolmesta tärkeimmästä jalostavan teollisuuden alasta, jonka avulla Suomi tuottaa hyvinvointia ja vaurautta. Totta kai suomalaisen puun käyttäminen ja jalostaminen mahdollisimman pitkälle on Suomen ja suomalaisten etu. Ja jotta metsäteollisuus saa tarvitsemansa raaka-aineen halvalla, puuta pitää saada mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti tehtaille. Eihän siinä ole muuta vaihtoehtoa kuin avohakkuut.

Metsän suojelu – upea keino saada ylläpidettyä metsän monimuotoisuutta ja ympäristön hyvinvointia

Suomessa on upea luonto ja monimuotoisia metsiä etelästä pohjoiseen. Niitä ei missään tapauksessa saa hävittää. Niissä asuu ja elää yli 22 000 eläin- ja kasvilajia, joista yli 10% on uhanalaisia. Vain suojelemalla metsiä voidaan nämä lajit säilyttää. Metsät ovat hiilinielu, joka ylläpitää koko maapallon elinvoimaa. Missään nimessä metsistä ei saa yhtään puuta kaataa!

Hieman kärjistetysti tämä on se vastakkainasettelu, joka tuntuu mediassa vellovan. Mutta onko tuo koko totuus ja nuo ainoat vaihtoehdot?

Mietitäänpä tilannetta hieman auki. Kyllä – metsäteollisuus on tärkeä osa Suomen hyvinvointia. Sen kautta kymmenet tuhannet suomalaiset saavat työtä suoraan tai välillisesti. Ihmiset saavat tuloja, joilla maksaa oma elonsa ja työllistää palveluammateissa olevia, maksaa veroja, jotta yhteiskunnan palvelut – terveydenhoito, koulutus, infra.. – toimivat. Jos metsäteollisuus ei saa puuta Suomesta, se hankkii sen jostain muualta. Puuta rahdataan jo nyt Suomeen valtavia määriä muualta. Eikä suomalaisilla ole oikeasti vaikutusmahdollisuuksia siihen, miten luonnonhoito ja ympäristöasiat on puiden lähtöpaikassa hoidettu. Eikä se kovin ympäristöystävällistä ole kuljettaa puuta tänne Suomeen, Pohjolan perukoille. Toinen vaihtoehto on, että metsäteollisuus siirtää tuotantonsa sinne, missä puuta on saatavilla. Silloin häviäjä on suomalainen, jolta lähtee työpaikka ja elanto alta, eikä ole varaa maksaa palveluista ja muista elämisen kannalta tärkeistä asioista, jolloin välilliset vaikutukset suomalaisten työllisyyteen ja hyvinvointiin kertautuvat. Suomalaisen metsäteollisuuden juuret ovat syvällä Suomessa ja rohkenen väittää, että suomalaisten hyvinvointi on metsäteollisuudelle tärkeä arvo – sekä taloudellisesti, että luonnonhoidollisesti ja ympäristön kannalta ajateltuna.

Metsänhoito on ympäristöteko

Hyvällä metsänhoidolla metsien kasvua voidaan parantaa. Ja kun metsien kasvua parannetaan, se ei ole pelkästään euroja metsänomistajien laariin, vaan myös hiilinielun kasvattamista ja maapallomme tilan parantamista! Metsänhoitotyöt tarjoavat myös koko maassa työtä ja hyvinvointia kymmenille tuhansille ihmisille.

Suomessa myös kehitetään ja innovoidaan jatkuvasti uusia ympäristöystävällisempiä tuotteita, joilla pyritään syrjäyttämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä ja lisäämään raaka-aineissa kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen osuutta. Pyrkimys on myös minimoida raaka-ainehukkaa ja kehittää käyttöä aiemmin jätteeksi luokitelluille aineille. Tekstiili- ja pakkausteollisuus ovat tästä hyvät esimerkit, unohtamatta elintarvike-, lääke-, energia- ja rakennusteollisuutta. Ja näissä on taas kyse suomalaisten työstä, hyvinvoinnista ja samalla koko maapallon hyvinvoinnista. Samalla saadaan kehitettyä vientikelpoisia tuotteita tai tuotantomenetelmiä.

Metsien suojelu on arvokasta

Suojelemalla metsiä voidaan säilyttää metsien monimuotoisuutta ja eläin- ja kasvilajeja, jotka tarvitsevat ympärilleen sopivia elinympäristöjä. Metsässä kannattaa miettiä kohteittain, onko tämän tilan tai metsäalueen suojelu vai hakkuu arvokkaampi asia. Suojeluakin voidaan toteuttaa monella tavalla. Se ei ole pelkästään täyssuojelua, jossa metsässä ei tehdä yhtään mitään toimenpiteitä. Suojelualueilla voi olla perusteltua tehdä hoitotoimenpiteitä, joilla varmistetaan se, että kasvaessaan metsästä ei katoa sen erityispiirteet. Esimerkiksi paahderinne ei saa kasva umpeen, jolloin valoisasta, lämpimästä, paahteisesta ympäristöstä riippuvaiset lajit voivat kadota. Suojelualue voidaan rajoittaa koskemaan tiettyä pienempää aluetta tai tiettyjä puulajeja tai puita, jotka säästetään metsää hoidettaessa ja hakatessa. Suojeltavan kohteen ympärille jätetään usein suojavyöhyke varmistamaan sitä, ettei kohde kärsi liikaa ympärillä tehtävistä toimenpiteistä.

Vaihtoehtoja avohakkuiden ja täydellisen suojelun välillä on

Metsänomistajaa voi nyt ruveta hirvittämään, että minäkö tässä ylläpidän Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja minun on pakko tehdä hakkuita ja myydä puuta sitä mukaa, kun ostajia ilmestyy ovelle kolkuttamaan. Ei nyt sentään! Metsänomistaja on oivallisella aitiopaikalla metsänsä kanssa ja hän voi itse pohtia ja miettiä, miten haluaa olla näihin asioihin vaikuttamassa.

Jokainen metsätila on yksilöllinen, eikä kukaan ulkopuolinen voi tulla sanomaan, mitä sinun pitää metsäsi kanssa tehdä. On upeita vanhoja metsiä sekä metsiä, joissa on erityisiä luontokohteita, joita kannattaa suojella – joko täysin tai osittain. On talousmetsinä hoidettuja metsiä, joissa kannattavinta on jatkaa kasvatusta talousmetsäajattelulla. Ja on paljon tiloja, joista löytyy monimuotoista, monen ikäistä ja rakenteista metsää, joissa voidaan ylläpitää erilaisia eri eläin- ja kasvilajien tarvitsemia elinympäristöjä samalla, kun metsästä hakataan puuta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Hakkuitakin voidaan toteuttaa monella tavalla, eikä avohakkuu ole ainoa vaihtoehto.

Minä metsänomistajana voin vaikuttaa

Itse metsänomistajana sydäntäni sykähdyttää ajatus siitä, että omistan palan isänmaatani. Se tuo myös vastuun siitä, että huolehdin ja hoidan sitä parhaan kykyni mukaisesti niin, että sen arvo säilyy ja se on jatkossakin tärkeä osa suomalaista hiilinielua ja monimuotoista ympäristöä. Ja että se on turvaamassa lasteni ja mahdollisten tulevien jälkipolvien elämää. Tämä vaatii itseltäni hieman ymmärrystä metsän kasvusta, metsänhoidosta ja hakkuuvaihtoehdoista. Ei minun tarvitse kuitenkaan tietää syvällisesti näitä asioita, perusasiat riittävät vallan hyvin. Ja tieto siitä, mistä mihinkin asiaan löydän ja voin hakea ammattiosaamista. Koska itse olen nollista lähtenyt näihin asioihin tutustumaan, metsäasioita ja metsäalan slangia opettelemaan, muistan myös hyvin sen toivottomuuden tunteen, että ei tästä tule mitään. Haluan auttaa nyt sinua pääsemään alkuun polullasi metsäasioihin tutustumisessa, jotta sinä voi tehdä perusteltuja, oman arvomaailmasi mukaisia päätöksiä metsäomaisuutesi hoidossa. Ota itsellesi hetki aikaa ja kuuntele äänikirja Polku METSÄÄN https://webinarstars.com/products/polku-metsaan Sieltä saat ajatuksia metsäomaisuutesi hoitoon sekä vinkkejä tarvitsemasi lisätiedon etsintään.

Ei eletä mustavalkoisessa maailmassa, vaan nähdään metsä puilta. Joskus auringon valo siivilöityy puiden välistä ja tuo värit esiin. Joskus sää on pilvisempi, mutta värisävyjä riittää silti. Nähdään metsän värit joka suunnasta – ja huolehditaan omalta osaltamme omasta metsästämme!

-Outi-

Allekirjoita tämä nyt heti!

euroja tiskiin

Oletko koskaan kohdannut vahvaa, vaikuttavaa mainostusta, johon olet napannut kiinni – heti – miettimättä – ottamatta selvää? Millainen tilanne on ollut? Sinulla on todennäköisesti ollut jo jonkinlainen tarve tuolle tuotteelle tai palvelulle, jota sinulle ollaan myymässä. Tai ainakin olet jotenkin alitajuisesti jo ollut siirtymässä ostoajatuksen suuntaan ja markkinointi osuu sopivaan kohtaan ja päätät tarttua nyt tilaisuuteen.

Kun sitten hetki on kulunut ostostasi, niin olet ehkä ruvennut miettimään, mitä tuli tehtyä. Joskus olet jälkikäteenkin tyytyväinen hankintaasi. Joskus tilanne on kaduttanut ja toteat tehneesi hutiostoksen. Riippuen tilanteesta saatat lähteä purkamaan kauppaa, palauttamaan ostostasi. Tai sitten annat olla ja nuolet haavasi. Toteat, että oma moka. Pohdit, että seuraavalla kerralla olet tarkempi ja otat asioista tai todellisesta tarpeestasi selvää ennen ostosta.

Hutikauppoja ei kannata metsästä tehdä

Olemme ihmisiä ja hutihankintoja tulee tehtyä joskus. Eikä se niin vaarallista ole, jos taloudelliset seuraukset ja muut päätöksen vaikutukset eivät ole isoja. Metsäasioissa ei tällaisia kannata päästää sattumaan, kun kyse voi olla isoistakin taloudelisista asioista. Eikä hakattuja puita enää saa takaisin pystyyn kasvamaan, jos tulee katumapäälle. Kyse voi olla useiden vuosikymmenien harmituksesta ja menetyksistä. Kilpailuttamalla ostajat voi metsänomistajan tilipussiin kertyä satoja, jopa tuhansia euroja enemmän kuin jos summamutikassa myy puunsa ensimmäiselle yhteydenottajalle. Metsäasioissa kannattaa mieluummin ottaa ensin selvää vaihtoehdoista. Niin kiire ei saa olla, etteikö ehtisi perehtymään tilanteeseen, jotta ymmärtää, mistä on kauppoja tekemässä.

Kuulin metsänomistajasta, jolle on puun ostaja kovin ahkerasti soitellut ja nyt sitten lähettänyt pyytämättä ja tilaamatta paksun nivaskan paperia suoraan allekirjoitettavaksi. Päällimmäisenä oli ollut karttakuva metsänomistajan tilasta ja erilaisia merkintöjä siinä. Tämä metsänomistaja oli kovin ahdistunut tuosta tapauksesta, kun ei koko nivaskasta oikeastaan ymmärtänyt kuin sen, että hänen oman metsänsä tiedoista oli kyse. Hän totesi, että pitäisi kyllä tehdä puukauppaa, mutta ensin täytyisi itse vähän ottaa selvää asioista tietääkseen, mitä on tekemässä. Hän kauhisteli myös sitä, että kuinkahan moni säikähtää tuollaista nippua ja allekirjoittaa paperit ymmärtämättä oikeasti, mitä allekirjoittaa. Aika pelottavaa minunkin mielestäni tuollainen noin aggressiivinen kaupan teko.

ÄLÄ ALLEKIRJOITA mitään ennen kuin ymmärrät, mitä olet allekirjoittamassa!

Vihellä peli poikki heti. Ota aikalisä. Vaadi selityksiä selkokielellä niin, että ymmärrät. Se on sinun oikeutesi. Se on sinun velvollisuutesi oman omaisuutesi hoidossa! Se on myös velvollisuutesi metsän tulevia omistajia kohtaan – olivat he lapsiasi, sukulaisiasi tai joku ihan muu. Se on myös velvollisuutesi ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin kannalta. Ottaa selvää asioista – ajoissa, etukäteen. Päivästä, viikosta tai edes vuodesta ei voi olla kiinni se, että isoja päätöksiä pitäisi tehdä ilman, että ymmärtää päätösten vaikutusta.

Millaisena haluat metsäsi kasvavan?

Ennen puukaupoille ryhtymistä on syytä miettiä omia ajatuksiaan ja arvomaailmaansa. Mitkään puunostajat tai metsäalan ammattilaiset eivät päätä sinun metsäsi kohtalosta, vaan se olet sinä itse, joka ne päätökset tekee. Metsän hoitamisessa on monenlaisia vaihtoehtoja. Järkeviä vaihtoehtoja yleensä löytyy, kun otetaan huomioon metsän aiempi hoitotausta, metsän metsätyyppi ja kasvupaikka, sijainti, metsänomistajan toiveet ja arvomaailma. Näistä puunostajat eivät tiedä, eivätkä osaa ottaa näitä huomioon, jos et metsänomistajana itse ole niitä pohtinut ja osaa niistä kertoa.

Puunostajilla on ensi sijaisesti tarve saada puuta tehtailleen, sahoilleen, mihin ikinä käyttötarpeisiin puuta tarvitsevatkaan. He etsivät itselleen kiinnostavia kohteita ja sopivista kohteista rupeavat kauppaa hieromaan. Heillä ajatuksena on tietysti mahdollisimman edulliset hankintakustannukset ja tehokas puun hankinta. Toki he usein tarjoavat metsänomistajalle lisäpalveluja – metsän uudistamista ja muita juttuja, joilla voisivat myynti-innostusta lisätä. Ostajasta riippuu paljon, kuinka aktiivisesti hän metsänomistajan kanssa metsänomistajan ajatuksista ja toiveista keskustelee. Paljon on hyviä kokonaisuutta ajattelevia ostajiakin, mutta joukossa on näköjään myös näitä aggressiivista kaupankäyntiä harjoittaviakin tekijöitä.

Maalaisjärjellä ja pienellä perehtymisellä hyvään tulokseen

Metsäasioissa ei tarvitse olla raketti-insinöörin tai aivokirurgin tasoinen metsäammattilainen ymmärtääkseen perusasiat. Metsiä on hoidettu ja puuta on myyty vuosisatoja. Pienellä panostuksella ja asiaan keskittymisellä jokainen meistä pystyy ymmärtämään välttämättömimmät asiat ja tekemään omaan metsäänsä ja omaan talouteensa sopivat parhaat päätökset. Minä haluan auttaa sinua alkuun polullasi metsäasioissa. Äänikirja Polku METSÄÄN antaa sinulle puolessa toista tunnissa hyvän sysäyksen alkuun ja tukun vinkkejä tarvitsemasi lisätiedon hankintaan. Käy tutustumassa: https://webinarstars.com/products/polku-metsaan

Keväistä viikonvaihdetta!

-Outi-